Architektura MuratorStudenciProjektowanie obiektów z funkcją opieki dla osób z demencją

Projektowanie obiektów z funkcją opieki dla osób z demencją

Projekt skupia się na diagnozie przestrzennej i określeniu priorytetowych wytycznych projektowych dla obiektów opieki zdrowotnej i długoterminowej przeznaczonych dla osób z chorobami otępiennymi. Problem ten jest narastającym zjawiskiem nie tylko wśród osób starszych, a rozwiązania przestrzenne są uznanym czynnikiem mogącym wspierać jakość opieki nad chorymi i ich funkcjonowanie

Projektowanie obiektów z funkcją opieki dla osób z demencją
Wizualizacja sali chorych, autor: Wiktoria Grzechnik
Tytuł:
Projektowanie obiektów z funkcją opieki dla osób z demencją - dostosowanie i weryfikacja list sprawdzających
Autorzy projektu: Dominika Bednarz, Jakub Brodziński, Wiktoria Grzechnik, Monika Kądziołka, Dominika Łuc, Nikola Noszczyńska
Nazwa uczelni: Politechnika Śląska
Wydział: Wydział Architektury
Rok studiów: 3 rok
Rok rozpoczęcia studiów: 2018 r.
Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko, prof. PŚ, dr inż. arch. Iwona Benek

Celem projektu jest diagnoza jakości przestrzennej obiektów opieki zdrowotnej i długoterminowej dla osób z zespołami otępiennymi poprzez wykorzystanie dostępnych list sprawdzających uwzględniających potrzeby chorych.
Wytyczne projektowe oparto o badania literaturowe, analizę miejsc o podobnej funkcji, zebranie przykładów dobrych praktyk. Wykorzystano także wcześniej zrealizowane badania opiekunów naukowych oraz wiedzę psychogerontologa na temat specyfiki funkcjonowania osób chorych (wykład na ten temat przeprowadził psycholog Adam Bednorz ze Szpitala Geriatrycznego w Katowicach). Na tej podstawie przestawiono koncepcje poszczególnych stref i pomieszczeń.
Istotnym elementem projektu było przeprowadzenie audytów dostępności architektonicznej Szpitala Geriatrycznego w Katowicach oraz Centrum Alzheimera w Warszawie. Podjęto próbę weryfikacji i dostosowania narzędzi badawczych do warunków i wytycznych obowiązujących w Polsce. Opracowano wytyczne i koncepcje przestrzenne dla kluczowych wnętrz terapeutyczno – aktywizujących osoby z demencją, czyli pomieszczeń wspólnych. Jest to etap ewaluacji opracowanego narzędzia, jakim jest lista sprawdzająca dostępność poszczególnych funkcji obiektu pod kątem funkcjonalnym, behawioralnym czy technicznym dla użytkowników obiektu.

Projektowanie obiektów z funkcją opieki dla osób z demencją
Rzut ogrodu przeznaczonego dla osób z chorobami otępiennymi, autor: Dominika Łuc, 2021

Założenia projektu:
-Wykorzystanie dostępnych narzędzi ocen jakościowych: „Dementia design for general hospitals and emergency departments: Audit tool/checklist” opracowanych przez Dementia Services Developement Centre (DSDC), University of Stirling oraz listy kontrolnej dla oddziałów geriatrycznych przedstawionej w monografii pt. „Przestrzenie opieki geriatrycznej. Kształtowanie jakości architektury szpitalnych oddziałów geriatrycznych” autorstwa dr hab. inż. arch. A. Szewczenko, prof. PŚ, Wydz. Architektury;
- Dostosowanie i weryfikacja ww. list sprawdzających do warunków w badanych obiektach;
- Opracowanie wytycznych dla funkcji wspólnych we wskazanych obiektach.
Materiały graficzne zostały opracowane na podstawie zebranych przykładów dobrych praktyk oraz w porozumieniu z prowadzącymi na podstawie ich wcześniej zrealizowanych badań. Również dzięki wiedzy przekazanej przez psychogerontologa na temat specyfiki funkcjonowania osób chorych możliwe było określenie wytycznych projektowych. Zostały one wprowadzone w koncepcje poszczególnych stref i pomieszczeń.


Teatr światła - zwycięski projekt studentów z Polski w konkursie International VELUX Award 2020 Studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach znaleźli się w gronie laureatów regionalnych  konkursu International VELUX Award 2020. Ich projekt Teatr światła zwyciężył w kategorii Badania nad światłem naturalnym w regionie Europa Wschodnia i Bliski Wschód.
Studenci projektują wschodnie wybrzeże jeziora Paprocańskiego w Tychach Prezentujemy projekt zagospodarowania Dzikiej Plaży na Paprocanach w Tychach. Monada - praca Piotra Gajdki i Krzysztofa Hendela zajęła I miejsce w konkursie organizowanym przez miasto Tychy.  
I miejsce dla studentów Politechniki Śląskiej w konkursie na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi Koncepcja studentów Politechniki Śląskiej pod opieką naukową dr hab. inż. arch. Szymona Opani PŚ zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi.
Projekt zespołu opieki 65+ Natalia Graba oraz Zuzanna Jóźwiak, studentki  Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zostały laureatkami konkursu semestralnego dla Wektor Inwestycje, którego przedmiotem opracowania był wielofunkcyjny obiekt dla grupy wiekowej 65+.
Portugalia jako kraj pełen słońca i kontrastów - relacja z wymiany Erasmus+ w Lizbonie Inny kraj, inna kultura, inne potrzeby w miastach - takie wyzwania postawiła przede mną Portugalia w zajęciach projektowych w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus+. O przemyśleniach na temat wymiany, kraju i podejścia do projektowania w czasach pandemii.
Koło naukowe LAB 60+ na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej Koło naukowe LAB 60+ na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej od kilku lat sukcesywnie promuje wśród przyszłych architektów i architektek problematykę projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa.