In Spatio Futuro – przyszłe szanse oraz wyzwania europejskich miast i regionów

i

Autor: Archiwum Architektury Fragment grafiki promującej konferencję  „In Spatio Futuro – przyszłe szanse oraz wyzwania europejskich miast i regionów”, proj. Michał Kalka

In Spatio Futuro – przyszłe szanse oraz wyzwania europejskich miast i regionów

2022-03-11 15:55

Koła Naukowe Gospodarki Przestrzennej Spatium oraz Ad Futurum WGSR Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w konferencji naukowej „In Spatio Futuro – przyszłe szanse oraz wyzwania europejskich miast i regionów”. Temat konferencji został sformułowany bardzo szeroko, by jak największa grupa studentów i doktorantów miała szansę na zaprezentowanie wyników swoich badań.

Głównym celem konferencji „In Spatio Futuro” będzie dyskusja nad tym, jaka przyszłość czeka mieszkańców europejskich miast. Organizatorzy zachęcają studentów i doktorantów zarówno do występowania w roli prelegentów, jak i słuchaczy. Przygotowali nawet listę przykładowych zagadnień, które mogą być przedmiotem wystąpień:- miasta i regiony w perspektywie kryzysu klimatycznego- miasta i regiony w perspektywie kryzysu migracyjnego- pogłębiające się dysproporcje rozwojowe- postępująca globalizacja – szansa czy zagrożenie?- problem samochodowy w miastach – jak mu zaradzić?- wyzwania samorządów w związku z nową dynamiką polityczną- znaczenie nowych mediów dla samorządów- kryzys mieszkalnictwa – perspektywy na przyszłość- zanikające funkcje miejskie i regionalne- sprawiedliwa transformacja – czy jest możliwa?- marketing terytorialny przyszłości- smart cities – nowe technologie a zarządzanie miastem- czego nauczył nas Covid? – nowe wyzwania zarządzania kryzysowego w miastach- perspektywa zmian w systemie planowania przestrzennego w Polsce- strategie rozwoju – aktualne i przyszłe dylematy- znaczenie ruchów miejskich w kreowaniu przyszłej sytuacji miast- perspektywy zmiany krajobrazu miejskiego. Konferencja „In Spatio Futuro” odbędzie się 19 maja 2022 roku na platformie Zoom. Więcej informacji na stronie wydarzenia na FB.

ZAPISZ SIĘ