Student Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zwycięzcą konkursu CITY&REST 2021

i

Autor: Archiwum Architektury reSTreet Autor: Michał GałuszkaUczelnia: Politechnika ŚląskaKierunek: architektura, IV rok

Student Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zwycięzcą konkursu CITY&REST 2021

2022-02-28 19:05

W drugiej edycji konkursu CITY&REST organizowanego przez firmę Polbruk zwyciężył Michał Gałuszka z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w  Gliwicach. W tym roku zadaniem uczestników było stworzenie koncepcji wspólnej przestrzeni miejskiej w Skawinie koło Krakowa.

Na początku grudnia poznaliśmy wyniki drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu architektonicznego CITY&REST organizowanego przez firmę Polbruk. W tym roku zadaniem konkursowym było stworzenie projektu koncepcyjnego wspólnej przestrzeni miejskiej przy ulicy Sikorskiego w mieście Skawina. Honorowy patronat nad konkursem objął burmistrz Miasta i Gminy Skawina. Jury konkursu otrzymało wiele ciekawych koncepcji, z których najlepszy okazał się projekt reSTreet studenta Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach Michała Gałuszki.

Student Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zwycięzcą konkursu CITY&REST 2021

i

Autor: Archiwum Architektury Plansza projektowa

Według jury, zwycięska praca została stworzona zgodnie z założeniami konkursu oraz wytycznymi Miasta i Gminy Skawina określonymi w regulaminie.  Na stronie organizatora możemy przeczytać uzasadnienie: Zdaniem Patrona Honorowego konkursu – Urzędu Miasta Skawina, z którym Komisja Konkursowa się zgodziła, zwycięska praca najlepiej wpisuje się w potrzeby przedstawione przez Gminę Skawina w założeniach konkursu. Najtrafniej rozwija język projektowy dotychczas używany przy kształtowaniu ulic współdzielonych w Skawinie. W przedstawionej koncepcji wykorzystano pełną szerokość ulicy i zastosowano ciekawy zabieg aranżacyjny, czyli dwukolorową nawierzchnię „herringbone”. Równocześnie koncepcja ta realistycznie podchodzi do wygospodarowania terenów zieleni z zastosowaniem błękitno-zielonej infrastruktury. Ważny jest też fakt, że trafnie odpowiada na potrzeby mobilnościowe, czyli dostępność dla samochodów i autobusów. W szczegółach zwycięskiej pracy konkursowej została ujęta retencja i filtracja wody, a także nasadzenia drzew i innej roślinności. Jej autor przeprowadził dogłębną analizę obecnej infrastruktury oraz założeń projektowych stosowanych w mieście Skawina.

Student Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zwycięzcą konkursu CITY&REST 2021

i

Autor: Archiwum Architektury Logo projektu

Idea projektu reSTreet

Celem projektu było stworzenie koncepcji wspólnej przestrzeni miejskiej, umożliwiającej stworzenie bezpiecznych i harmonijnych warunków do życia i wypoczynku przy ulicy Sikorskiego w mieście Skawina. Nazwa projektu, reSTreet, powstała z połączenia dwóch angielskich słów rest (wypoczynek) i street (ulica). W ten sposób stworzona została przestrzeń, która mimo lokalizacji w centrum miasta sprzyja wypoczynkowi. Projekt łączy elementy marki Polbruk z innymi elementami aranżacji przestrzeni, uzupełniony jest dużą ilością zieleni, a przede wszystkim dostosowany do szerokiego grona użytkowników.

Student Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zwycięzcą konkursu CITY&REST 2021

i

Autor: Archiwum Architektury Zagospodarowanie terenu; przekrój z zestawieniem nawierzchni i podzialem na stref

Projektowanie uniwersalne

W projekcie uwzględnione zostały rozwiązania umożliwiające korzystanie z przestrzeni przez zróżnicowane grupy użytkowników. Jednym z głównych założeń było zlikwidowanie wszelkich barier utrudniających poruszanie. Usunięte zostały wszystkie krawężniki, dzięki czemu użytkownicy nie tylko z łatwością mogą korzystać z całej szerokości ulicy, ale również pozwoli to zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. W projekcie zastosowana została metoda Safety by design: między strefami występują różnice wysokości, które nie sprawią problemu w poruszaniu się osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami a jednocześnie staną się barierą dla samochodów. Dodatkowo przy wszystkich ławkach zachowano przestrzeń dostępną na wózki dziecięce czy inwalidzkie. Miejsca parkingowe dostosowane są również dla osób z niepełnosprawnościami. Przewidziano kilkanaście nowych stojaków na rowery a także przed każdym wzniesieniem użyto produktu FOCUS OD FIRMY Polbruk co ułatwi poruszanie się osobom niewidomym.

Student Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zwycięzcą konkursu CITY&REST 2021

i

Autor: Archiwum Architektury Widok aksonometryczny

Zielono-niebieska infrastruktura w projekicie reSTreet

W projekcie reSTreet dominują przestrzenie zielone, które swoimi walorami podnoszą wartość ulicy Sikorskiego. Zastosowanie dużej ilości zieleni ma na celu poprawienie jakości powietrza przez wykorzystanie właściwości filtracyjne roślin. Dodatkowo obecność zieleni poprawi samopoczucie użytkowników oraz zaspokoi ich potrzeby dotyczące kontaktu z naturą. Rośliny i drzewa jako bariera akustyczna będą pochłaniać cześć hałasu generowanego przez użytkowników ulicy. Największą zaletą dużej ilości terenów zielonych pozostaje jednak możliwość retencji wody deszczowej. W projekcie występują systemy rowów i niecek bioretencyjnych. Warto zauważyć, że zróżnicowanie terenu pomiędzy strefami wynika również z możliwości retencjonowania wody opadowej. Strefy REST położone są niżej względem stref CITY dzięki czemu woda ze stref miejskich spływa do stref wypoczynku, gdzie zostaje gromadzona w nieckach i rowach bioretencyjnych. Do tego wyselekcjonowana została roślinność hydrofitowa, która swoimi właściwościami wspomaga system filtracji i gromadzenia wody deszczowej. Dodatkowo projekt zakłada nowe nasadzenia drzew wzdłuż ulicy, czego skutkiem będzie poprawa warunków termicznych, a nowe drzewa zapewnią użytkownikom cień w gorące dni. Duża ilość zieleni wytworzy także nowy ekosystem. Drzewa staną się schronieniem dla ptaków, a cała roślinność pozwoli utrzymać populację pszczół i wielu innych owadów.

Student Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zwycięzcą konkursu CITY&REST 2021

i

Autor: Archiwum Architektury Schematy błękitno-zielonej infrastruktury