Sun school we Wrocławiu

i

Autor: Archiwum Architektury nazwa projektu: SUN SCHOOLautor: Aleksandra Stępniowskauczelnia: Politechnika Wrocławskanazwa wydziału: Wydział Architekturyrok studiów: 2 rok, semestr 4rok rozpoczęcia studiów: 2019opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Paweł Horn

Sun school we Wrocławiu

2021-08-17 18:13

Ideą projektu jest słońce, znane nam z dziecięcych rysunków. Duży środek i odchodzące od niego promienie. W każdym z nich znalazło się miejsce dla innej funkcji – administracji, bloku sportowego, oddziału dzieci młodszych. Z rozwinięcia prostego układu  powstało słońce napędzane słońcem, gospodarujące wodą deszczową i otoczone terenami zielonymi, osłoniętymi od wiatru.

Szkoła projektowana była na działce w Leśnicy, we Wrocławiu. Grupą odbiorców było 120 uczniów w wieku od 7 do 15 lat oraz pedagodzy.Ideą projektu jest słońce, znane nam z dziecięcych rysunków. Duży środek i odchodzące od niego promienie. W każdym z nich znalazło się miejsce dla innej funkcji – administracji, bloku sportowego, oddziału dzieci młodszych. Tego typu podział stwarza wygodne warunki zarówno dla pracy, jak i nauki. Udało się w ten sposób zyskać chociaż w małym stopniu izolację akustyczną, której tak często brakuje w szkołach. Wszystkie promienie łączy centrum na planie koła. Przewidziane zostało ono jako przestrzeń wspólna z aulą oraz stolikami i pufami. Ma to być centrum spotkań, odpoczynku i przestrzeń do spędzania przerw. Całość uzupełniają teatralne efekty wywołane świetlikami oraz zegarem słonecznym. Nauka pór roku i zegara nie będzie już problematyczna. Prosty układ i odseparowanie funkcji mają korzystnie wpływać na rozwój dzieci. Umiejscowienie klas lekcyjnych w promieniach słońca pozwala na ich odpowiednie doświetlenie. Zaproponowana forma zapewnia transparentność, a co za tym idzie ułatwia zapewnienie bezpieczeństwa i sprzyja budowaniu relacji międzyludzkich. Atrakcyjność układu wiąże się też z umiejscowieniem sanitariatów. W szkołach często to one są miejscem zaogniania się konfliktów. Tutaj wszystkie znajdują się na wejściach do promieni. Każda z toalet obsługuje swój promień, liczba i zróżnicowanie jej użytkowników są odpowiednio ograniczone.Pomiędzy promieniami znajdziemy przestrzenie zielone pełniące funkcję ogrodów deszczowych. Forma budynku zapewnia ich osłonięcie od wiatru i stworzenie przestrzeni idealnych do zabaw podczas przerw. Parterowy budynek nie stanowi utrudnienia dla osób niepełnosprawnych oraz wkomponowuje się w otoczenie. Udaje się to także, dzięki obniżeniu poziomu sali gimnastycznej.Słońce jest symbolem natury, nie wypadało zatem wyjść jej naprzeciw. Na dachu budynku umieszczone zostały panele fotowoltaiczne, uzyskano w ten sposób Słońce napędzane słońcem. Wygląd budynku w dużej mierze uzależniony jest od spływu wody. Pochyłe, płaskie dachy z miejscowymi wgłębieniami mają gromadzić wodę deszczową i spowalniać jej przepływ, następnie poprzez umieszczone w kolumnach spływy jest ona odprowadzana do zbiorników podziemnych, gdzie oczyszczana jest poprzez filtry proste i wykorzystywana w sanitariatach. Przewidziane jest także wtórne wykorzystywanie wody szarej. Następnie będzie ona oczyszczana i wykorzystywana do nawadniania terenów zielonych. Zależność formy od wody została podkreślona poprzez elewację budynku. Drewniane panele ułożone na podobieństwo fali. Są one ruchome – działają jak rolety, jeżeli jest to potrzebne.Moim celem było stworzenie nie tylko miejsca edukacji, ale przede wszystkim przestrzeni zachęcającej do rozwoju, otwartej na wszystkie dzieci z różnymi potrzebami. Zależało mi na zapewnieniu im przestrzeni do nauki, rozwoju zainteresowań, relacji, ale bez rezygnacji z poczucia bezpieczeństwa. Wierzę, że szkoła może dostarczać pozytywnych emocji i takie miejsce starałam się stworzyć.

ZAPISZ SIĘ