Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury; fot. J. Orzeł

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

2021-10-23 18:56

Znaczące miejsce w procesie kształcenia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zajmują aspekty budowlane – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Lubelskiej pisze Kamil Świstoń. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Historia Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Wydział został utworzony w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie 1 lipca 1965 roku. Rozpoczęto wówczas kształcenie na kierunku budownictwo. W 2004 roku poszerzono ofertę edukacyjną o kierunek architektura i urbanistyka. Oprócz tego w tym samym roku ze struktur ówczesnego Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej został wyodrębniony Wydział Inżynierii Środowiska. 1 lipca 2009 roku Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej został przekształcony w Wydział Budownictwa i Architektury.

O Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Środki z grantów unijnych pozwoliły zapewnić w dwóch połączonych budynkach wydziału nowoczesne i funkcjonalne warunki zarówno pracownikom, jak i studentom. Każda grupa pomieszczeń – czy to sale dydaktyczne, czy laboratoria – są dobrze wyposażone, utrzymywane w należytym stanie i remontowane w razie potrzeby. Znaczna liczba kandydatów, którzy każdego roku starają się o przyjęcie na oba kierunki, wskazuje, że oferta dydaktyczna WBiA jest dobrze oceniana. Potwierdza to również rosnąca liczba cudzoziemców, którzy przyjeżdżają na wymianę studencką z wielu krajów europejskich w ramach programu Erasmus+, a także studentów z Ukrainy i Białorusi, odbywających na WBiA całe studia. W tej chwili jest ich już powyżej 10%. Studenci Politechniki Lubelskiej mogą ubiegać się o miejsca w akademikach lub znaleźć zakwaterowanie na własną rękę w prywatnych mieszkaniach. Oferta mieszkań na wynajem w pobliżu kampusu jest różnorodna. Niedaleko wydziału znajdują się trzy akademiki. W budynku Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury jest wiele miejsca do pracy, dostępna jest specjalna sala dla studentów, jednak największą atrakcyjnością cieszy się przestrzeń wokół atrium. Znajdują się tam bardzo wygodne miejsca z dużą ilością przestrzeni i łatwym dostępem do prądu, a także sieci wi-fi Eduroam. Wszystko to sprawia, że jest to idealne miejsce do wspólnej pracy nad projektami realizowanymi w grupach. Nacisk kładziony na kwestie budowlane daje zupełnie inne spojrzenie na architekturę. Tworzone na zajęciach projekty spełniają wymagania konstrukcyjne, podobnie projekty dyplomowe.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej; fot.  J. Orzeł

Kampus Politechniki Lubelskiej

Atutem kampusu Politechniki Lubelskiej jest to, że wszystkie budynki uczelni znajdują się w jednym miejscu. Zlokalizowany on jest przy ulicy Nadbystrzyckiej, blisko centrum Lublina. W skład kampusu wchodzą obiekty dydaktyczne, administracyjne, biblioteki, domy studenckie, stołówka i tereny sportowe. Są to budynki nowe lub po gruntownej modernizacji, o łącznej powierzchni 93 724 m2.Politechnika dysponuje obszernymi terenami zielonymi, na których odbywają się Juwenalia oraz inne imprezy i wydarzenia, np. kino plenerowe organizowane przez samorząd studencki. Oprócz stołówki na terenie kampusu znajduje się klub studencki Kazik. W pobliżu jest też wiele lokali gastronomicznych. Studenci nie mają problemów z wydrukami prac, ponieważ w niedużej odległości od kampusu działa wiele drukarni, które drukują plansze od ręki.

Komunikacja

Bezpośrednio przy kampusie znajdują się przystanki autobusowe. Sieć transportu miejskiego działa bezproblemowo, a niemal każde miejsce w mieście jest dobrze skomunikowane. Przy kampusie znajduje się stacja roweru miejskiego, a obok wydziału – miejsca do parkowania rowerów. Przy terenach zielonych umiejscowiony jest parking dla studentów i pracowników uczelni. W Lublinie dostępne są również wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych oraz samochodów.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Biblioteka WBiA Politechniki Lubelskiej; fot. J. Orzeł

Dlaczego warto studiować w Lublinie?

Lublin jest miastem z 700-letnią historią, z tradycjami polskimi, ukraińskimi i żydowskimi. Ogromne zaangażowanie mieszkańców sprawia, że tętni życiem kulturalnym. Lublin uznaje się za jedno z najważniejszych i najbardziej wyrazistych ośrodków kultury we wschodniej Polsce. Odbywają się tutaj festiwale, spektakle uliczne, warsztaty oraz panele dyskusyjne, które przyciągają do miasta tysiące turystów. Będąc w Lublinie, nie można pominąć takich wydarzeń, jak Carnaval Sztukmistrzów, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński czy Europejski Festiwal Smaku. Przed pandemią COVID-19 co roku odbywały się Lubelskie Dni Kultury Studenckiej. Lublin jest miastem bogatym w obiekty zabytkowe, ciekawym pod względem historycznym. Lubelskie Stare Miasto to wyjątkowo cenne architektonicznie i urbanistycznie miejsce – jako jedno z nielicznych w Polsce zostało zachowane w swojej oryginalnej formie i w tak dobrym stanie. Wśród najbardziej znanych zabytków w Lublinie należy wymienić: Zamek Lubelski z Kaplicą Trójcy Świętej, Archikatedrę Lubelską z pięknym barokowym wystrojem oraz Bazylikę pw. św. Stanisława z klasztorem oo. dominikanów. Dzięki sprawnej komunikacji miejskiej oraz rowerom i innym środkom transportu dostępnym na wynajem można łatwo korzystać z uroków okolic Lublina. Zachęca to do aktywnego wypoczynku, chociażby nad Zalewem Zemborzyckim.Lublin jest miastem tętniącym życiem studenckim. Można tu rozwijać swoje pasje i korzystać z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych.

Dlaczego warto wybrać WBiA na Politechnice Lubelskiej?

Politechnika Lubelska jest miejscem przyjaznym dla studentów. Budynek wydziału i jego wyposażenie zapewniają świetne warunki do nauki. Wykładowcami są pasjonaci, którzy potrafią zafascynować studentów przedstawianymi przez siebie zagadnieniami i tym samym sprawić, że samodzielnie poszerzają oni wiedzę na dany temat.Studia są bardzo rozwijające, biorąc pod uwagę warsztat architekta oraz sposób myślenia o samej architekturze i urbanistyce, a także budownictwie. Znaczące miejsce w procesie kształcenia na kierunku architektura zajmują właśnie aspekty budowlane. Projekty opracowywane na zajęciach i projekty dyplomowe są konsultowane pod względem konstrukcji, dzięki czemu mogłyby zostać zrealizowane. Nacisk kładziony na kwestie związane z budownictwem wpływa też w dużym stopniu na tworzenie relacji architekta z branżą budowlaną.Absolwent kierunku architektura po studiach na naszym wydziale może znaleźć zatrudnienie w instytucjach państwowych. Urząd Miasta Lublin zapewnia możliwość współpracy przy opracowywaniu pracy dyplomowej związanej z Lublinem. Sam proces kształcenia oraz praktyki zawodowe dobrze przygotowują do zawodu architekta, pokazują, co czeka studenta w przyszłości, i uczą, jak sobie z tym poradzić. Udział w pracach studenckich kół naukowych oraz samorządu umożliwia rozwój na wielu płaszczyznach, uczestniczenie w konkursach i wydarzeniach oraz pozwala na nawiązanie nowych relacji.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Zwycięzcy konkursu na opracowanie koncepcji kolorystycznej wnętrz w nowym budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie przy ul. Staszica 16; fot. T. Maślona

Struktura Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej:Kierunek architektura nie funkcjonuje jako samodzielny wydział, lecz jest połączony z kierunkiem budownictwo jako Wydział Budownictwa i Architektury. WBiA ma w swojej strukturze 12 jednostek organizacyjnych, 10 katedr i dwa laboratoria. Wśród katedr są m.in. Katedra Architektury Współczesnej, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz Katedra Konserwacji Zabytków.Kadra naukowo-dydaktyczna liczy około 105 nauczycieli akademickich. Pracę naukową w ramach dyscyplin architektura i urbanistyka prowadzi blisko 20 pracowników, tworzą oni też trzon grupy dydaktyków nauczających na kierunku architektura. Studia architektoniczne powołane zostały dopiero w 2004 roku, co sprawia, że pozycja naukowa i kadra dydaktyczna są ciągle budowane.Praktyki:W trakcie studiów inżynierskich na kierunku architektura studenci odbywają obowiązkową praktykę w kilku formach. Jest to plener malarski po 2. semestrze, realizowany w formie ćwiczeń terenowych trwających 2 tygodnie, praktyka inwentaryzacyjna architektoniczna po 4. semestrze trwająca 2 tygodnie oraz praktyka inwentaryzacyjna urbanistyczna po 4. semestrze trwająca tydzień. W 8. semestrze realizuje się praktykę zawodową architektoniczną pod opieką patrona posiadającego uprawnienia. Na studiach magisterskich studenci odbywają obowiązkową praktykę budowlaną trwającą 2 tygodnie.Miejsce odbywania praktyki zawodowej i budowlanej student wybiera samodzielnie, przy ewentualnej pomocy opiekuna praktyk.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Wernisaż ogólnopolskiej wystawy warsztatów plenerowych studentów architektury; fot. WBiA PL

Wyjazdy studyjne, wyjazdy zagraniczne/programy:Uczelnia realizuje program Erasmus+, z którego korzysta wielu studentów kierunku architektura. Wydział współpracuje z 15 krajami, m.in. z uczelniami z Włoch, Hiszpanii czy Turcji. W ramach pleneru malarskiego odbywają się wyjazdy zagraniczne, w tym do Włoch. Mają one na celu ukazanie studentom piękna architektury, polepszenie umiejętności artystycznych oraz integrację osób będących na pierwszym roku.Warsztaty/wydarzenia:Samodzielna Pracownia Architektoniczna we współpracy z Fundacją Rozwoju Politechniki Lubelskiej organizuje Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Architektoniczne Synergia w architekturze. Warsztaty dotyczą przestrzeni, miejsc lub obiektów ważnych architektonicznie i urbanistycznie, wymagających działań rewitalizacyjnych lub adaptacyjnych. Ważnym wydarzeniem w życiu wydziału jest coroczna wystawa prac dyplomowych studentów wydziału startArchitekci. W 2019 roku odbyła się jej 11. edycja. Projekty dyplomowe wystawiane były w budynku Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury i dostępne były dla każdego.Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego organizuje cykliczne wykłady gościnne nt. architektury, ale nie tylko. W 2020 roku odbyły się wykłady otwarte na platformie Microsoft Teams dotyczące praktycznych aspektów wykonywania zawodu architekta, a prowadzone były przez Lubelską Okręgową Izbę Architektów.W 2017 roku Fundacja Benevolens zorganizowała bezpłatny obóz wolontariacki w Parku Zdrojowym w Głuchołazach Wakacje z zabytkami.Kursy, szkolenia:Oprócz zajęć studenci WBiA mają możliwość doszkalania swoich umiejętności pracy w specjalistycznych programach komputerowych w formie kursów i szkoleń organizowanych przez wydział. Są to m.in.: kurs obsługi programu AutoCAD oraz kurs rysunku odręcznego przygotowującego do egzaminu wstępnego na kierunek architektura, oba organizowane przez Fundację Rozwoju Politechniki Lubelskiej. Koła naukowe oferują również zajęcia z rysunku i malarstwa. Na specjalne zaproszenia odbywają się szkolenia z takich programów, jak Sketchup.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Wernisaż wystawy startARCHITEKCI’17; fot. T. Maślona

Program kształcenia na WBiA Politechniki LubelskiejPodczas całego cyklu kształcenia studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną. Na początku studia prowadzone są w sposób tradycyjny, tak aby studenci nabyli umiejętności wykonywania rysunków technicznych i przelewania swoich pomysłów projektowych na papier. Przedmioty projektowe są zaplanowane w programie nauczania w taki sposób, aby studenci mogli uczyć się projektowania budynków od małych obiektów typu domki jednorodzinne do budynków wielofunkcyjnych, które wymagają więcej doświadczenia i większych umiejętności. Wraz ze wzrostem skomplikowania projektów naucza się obsługi nowych programów komputerowych wspomagających projektowanie, typu CAD i BIM. Zajęcia z historii architektury i architektury współczesnej pogłębiają wiedzę studentów; przedstawiane są na nich obiekty historyczne, ich historia, cechy stylowe. Informacje prezentowane są w sposób ciekawy, mający zachęcić do samodzielnego pogłębiania wiedzy dzięki uświadomieniu wartości obiektów. Ważnymi zajęciami są również rysunek i malarstwo oraz rzeźba, które dają możliwość rozwoju artystycznego. Studia architektoniczne wzbogacone są o liczne przedmioty budowlane, podczas których studenci zapoznają się z materiałami, z jakich wykonywane są budynki, oraz działaniem danych konstrukcji. Na wszystkich zajęciach zwraca się uwagę na te aspekty przyszłej pracy architekta.Program kształcenia na kierunku architektura został zmieniony w 2020 roku, tak aby przyszłych architektów jak najlepiej przygotować do wykonywania zawodu.Wybrane przedmioty:Podstawy projektowania, projektowanie mieszkań, projektowanie budynków użyteczności publicznej, projektowanie domów wielorodzinnych, projektowanie uniwersalne, projektowanie architektoniczne w obiektach zabytkowych, ergonomia w projektowaniu architektonicznym, propedeutyka konserwacji zabytków, ochrona środowiska i ekologia, materiałoznawstwo, budownictwo ogólne, komputerowe wspomaganie procesu projektowego.Koła naukowe na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej:Na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej funkcjonuje 8 kół naukowych, w tym Studenckie Koło Naukowe Malarstwa i Rysunku MIR, Studenckie Koło Naukowe Architektury Współczesnej, Studenckie Koło Naukowe Konserwacji Zabytków „Sgraffito”, Studenckie Koło Naukowe Budownictwa Naturalnego „Archinature”. Koła naukowe pozwalają na rozwijanie swoich zdolności i pasji, zapewniają pomoc osobom biorącym udział w konkursach i wydarzeniach. Członkowie kół chętnie współpracują przy wydarzeniach organizowanych przez uczelnię.Budynek Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki LubelskiejWszystkie zajęcia na kierunku architektura odbywają się w jednym budynku. W latach 2007-2010 przy wsparciu z funduszy Unii Europejskiej została przeprowadzona jego termomodernizacja, a w latach 2010-2013 dobudowano do niego kompleks dydaktyczno-naukowy. W dobudowanej części swoją siedzibę ma Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury. Dzięki tej realizacji wydział stał się nowoczesnym ośrodkiem edukacyjno-naukowym, w którym kształci się kadrę inżynierską i prowadzi się badania naukowe, spełniające europejskie standardy wyposażenia edukacyjnego i badawczego. Wydział posiada 19 sal dydaktycznych wyposażonych w projektory, ekrany i komputery stacjonarne, 2 sale wyposażone w tablice interaktywne oraz 6 pracowni dysponujących łącznie 106 stanowiskami komputerowymi, projektorami multimedialnymi lub ekranami LCD. Na wydziale funkcjonuje Laboratorium Budownictwa WBiA Politechniki Lubelskiej, która jest odrębną centralną jednostką z niemal 30-letnią tradycją. Jego bazę lokalowo-sprzętową stanowi 21 pomieszczeń wyposażonych w ponad 100 specjalistycznych urządzeń do badań konstrukcji i materiałów budowlanych. Planowana jest rozbudowa laboratorium o ponad 600 m2.Budynek Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury jest głównym ośrodkiem funkcjonowania kierunku architektura. Znajdują się w nim sale projektowe, makieciarnia i przestrzeń do wspólnej nauki. Elementem charakterystycznym obiektu jest atrium, wokół którego zlokalizowane są wszystkie pomieszczenia; przy nim również zbiera się najwięcej studentów uczących się lub czekających na zajęcia. Ustawione są tam ławki z siedzeniami, co umożliwia wygodne korzystanie z laptopów i pracę grupową nad projektami poza zajęciami. Do dyspozycji studentów jest sklepik bistro oraz automaty z przekąskami i napojami umieszczone w obu częściach wydziału.Wybrane osiągnięcia studentów WBiA Politechniki Lubelskiej:Konkurs na koncepcję domu typowego w zabudowie bliźniaczej, organizowany przez firmę Technobeton (2020 r.) – wyróżnienie: Vladyslav Dubyk oraz Hanna Iakaba; Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową, XI edycja – wyróżnienie: Krystyna Mysiuk oraz Maryna Mysiuk; konkurs na opracowanie koncepcji kolorystycznej wnętrz w nowym budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie przy ul. Staszica 16 – wygrana: Darya Antaniuk, Nastassia Blazheyeuskaya i Yehor Pobortsew.Akredytacje i rankingi:W 2017 roku Wydział Budownictwa i Architektury PL w ocenie prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskał kategorię A. W rankingu kierunków opublikowanym przez „Perspektywy” z 2021 roku kierunek uplasował się na 6. miejscu, a sama uczelnia – na 8.Stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, rektora; zapomogi.Dodatkowo Miasto Lublin oferuje: stypendium naukowe dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów mieszkających w Lublinie.

ZAPISZ SIĘ