Biurowiec  Pixel w Melbourne

i

Autor: Archiwum Architektury Siedziba firmy Grocon zlokalizowana jest w Carlton – poprzemysłowej dzielnicy Melbourne w południowo-wschodnim stanie Wiktoria. Jest to pierwszy budynek w Australii z zerowym śladem węglowym. Obiekt uzyskał również 105 punktów wramach amerykańskiego certyfikatu LEED i w chwili powstania był pierwszym tak wysoko ocenionym budynkiem na świecie. Fot. Ben Hosking

Biurowiec Pixel w Melbourne

2015-07-08 15:13

Najciekawsze zagadnienie techniczne: zastosowane rozwiązania energooszczędne sprawiają, że budynek jako pierwszy na świecie otrzymał 105 punktów w ramach amerykańskiego certyfikatu LEED.

Pixel tosiedziba firmy Grocon wybudowana na rewitalizowanym, poprzemysłowym terenie Carlton, na przedmieściach Melbourne, które dziś stopniowo zmieniają się w dzielnicę biznesową. Budynek zaprojektowano z myślą o możliwie szerokim zastosowaniu aktualnie dostępnych technologii przyjaznych środowisku. Dodatkowe koszty związane z ich wprowadzeniem inwestor oszacował na 20%. Biurowiec ma charakteryzować się zerowym śladem węglowym, co oznacza, że pierwotne źródła energii dostępne w obrębie działki będą dostarczać całej energii potrzebnej do eksploatacji, a jej nadwyżki zostaną skierowane do sieci zewnętrznej jako rekompensata energii zużytej w procesie produkcji materiałów budowlanych i związanej z tym emisji gazów cieplarnianych. Jest to pierwszy w Australii budynek biurowy otakim standardzie. Obiekt otrzymał certyfikat Green Star, przyznawany przez GBCA (Green Building Council of Australia), uzyskując 6 gwiazdek i najwyższą liczbę punktów – 100. Ponadto biurowiec zdobył 105 punktów (platynowy poziom) wramach amerykańskiego certyfikatu LEED opracowanego przez USGBC (United States Green Building Council)

Biurowiec  Pixel w Melbourne

i

Autor: Archiwum Architektury Rurowe profile, na których zamontowane są panele elewacyjne, oparto na wspornikowo wysuniętych stropach tworzących zewnętrzne donice nawadniane filtrowaną, „szarą wodą” z budynku. Fot. Ben Hosking

Pixelcrete – ekologiczny beton

Projektanci budynku opracowali mieszankę betonu konstrukcyjnego, której skład umożliwia dwukrotne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla podczas jego produkcji. Jednocześnie znacznie ograniczono zastosowanie cementu portlandzkiego, którego wytwarzanie przyczynia się do powstania rocznie 6% objętości wszystkich gazów cieplarnianych na świecie. Parametry powstałego materiału budowlanego odpowiadają parametrom betonu uzyskanego według tradycyjnych receptur. Użyte w mieszance kruszywo zawiera również wiele elementów z odzysku lub poddanych recyklingowi.

Kontrola nasłonecznienia

Ze względu na zapotrzebowanie rynku wynajmu powierzchni biurowych przeszklenia elewacji budynku zajmują całą wysokość kondygnacji, od posadzki do sufitu. Dzięki temu wszystkie pomieszczenia biurowe mogą być bardzo dobrze doświetlone, lecz jednocześnie są narażone na bezpośrednią operację słońca. Dlatego ściany zewnętrzne osłonięto panelami rozbijającymi światło i zapobiegającymi jego nadmiernemu przenikaniu do wnętrz.

Energia słoneczna i wiatrowa

Na dachu budynku zlokalizowano panele fotowoltaiczne. Większość z nich zamontowano na automatycznie przesuwanych prowadnicach orientujących panele ku słońcu w miarę jego przesuwania się po niebie. Na budynku zainstalowano również trzy indywidualnie zaprojektowane pionowe turbiny wiatrowe (obracające się wokół osi pionowej), każda o mocy 1 kW, które okazały się na tyle efektywne i nowatorskie, że ich konstrukcję opatentowano.

Biurowiec  Pixel w Melbourne

i

Autor: Archiwum Architektury Aby zapobiec nadmiernemu przegrzaniu i nasłonecznieniu pomieszczeń biurowych, w których przeszklenia są bardzo duże, ściany zewnętrzne osłonięto panelami. Fot. Ben Hosking

Bilans wodny

Biurowiec Pixel zaprojektowano w sposób pozwalający na zrównoważenie bilansu wodnego. Przy założeniu utrzymania średniej opadów dla Melbourne na poziomie z ubiegłej dekady, budynek można traktować jako samowystarczalny w zakresie zaopatrzenia w wodę i odłączyć od miejskiej sieci wodociągowej.

Zagospodarowanie wód opadowych

Woda opadowa jest wykorzystywana trzykrotnie. Po zasileniu dachu zielonego jest magazynowana w zbiornikach retencyjnych i poddawana uzdatnianiu na zasadzie odwróconej osmozy do poziomu jakości wody pitnej. Następnie jest kierowana do instalacji zasilającej krany i prysznice. Powstająca „woda szara” jest filtrowana i kierowana do zamontowanych na ścianach zewnętrznych donic, w których rosną naturalnie występujące w okolicach Melbourne trzciny. Dzięki temu, poza porą deszczową, z budynku Pixel praktycznie żadna „woda szara” nie będzie odprowadzana do kanalizacji miejskiej.

Kompostowanie odpadów biologicznych

W biurowcu po raz pierwszy w Australii zainstalowano toalety podciśnieniowe, co zmniejsza zużycie wody do poziomu dziesięciokrotnie niższego niż w tradycyjnych obiektach tego typu i pozwala zmniejszyć przekroje rur kanalizacyjnych do około 6 cm, a ścieki nie zawierają wiele wody i szybciej ulegają rozkładowi. Odpady biologiczne oraz ścieki z toalet i kuchni są zbierane w kompostowniku zlokalizowanym w piwnicy budynku. Powstający w procesie rozkładu metan jest używany do zasilania agregatów wody lodowej i podgrzewania zbiornika ciepłej wody użytkowej. Po odgazowaniu odpady są odprowadzane do sieci miejskiej.

Instalacja chłodząca

W budynku zamontowano agregaty wody lodowej zasilane gazem powstającym w procesie kompostowania odpadów, co pozwoliło znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w porównaniu z instalacją zasilaną elektrycznie. Jest to pierwsza tego typu realizacja w Australii. Zastosowanie amoniaku jako czynnika chłodzącego eliminuje zagrożenie wystąpienia bakterii legionelli i nie zagraża warstwie ozonowej.

Naturalne wychładzanie nocne

W ścianach zewnętrznych budynku zamontowano okna wyposażone w automatyczny system otwierający je podczas chłodnych nocy. Pozwala to na naturalne i bezkosztowe wychłodzenie nagrzanych za dnia elementów konstrukcji przez chłodne, nocne powietrze. Automatyka sterująca oknami jest zintegrowana z systemem zarządzania budynkiem (BMS)