Architektura MuratorTechnikaWarsztatAutodesk 2011: nowe narzędzia do tworzenia projektów architektonicznych

Autodesk 2011: nowe narzędzia do tworzenia projektów architektonicznych

Ulepszone oprogramowanie wspiera koncepcję modelowania informacji o budynku (BIM) oraz współpracę międzybranżową przy tworzeniu oraz modernizacji projektów architektonicznych.

fotka z /zdjecia/11_Background_Image_Rendering_2_01.jpg

Autodesk Inc. światowy lider w oprogramowaniu do projektowania 2D i 3D przedstawił najnowsze wersje rozwiązań dla branży architektoniczno - budowlanej, konstrukcyjnej oraz dla infrastruktury. Udoskonalona rodzina produktów ma na celu zwiększenie wykorzystywania w branży koncepcji Modelowania Informacji o Budynku (BIM), ułatwianie współpracy międzybranżowej oraz tworzenie i modernizację projektów architektonicznych.

Od branży budowlanej, konstrukcyjnej i infrastrukturalnej wymaga się zwiększania wydajności przy jednoczesnym terminowym realizowaniu skomplikowanych projektów w ramach zakładanych budżetów bądź nawet taniej – powiedział Jay Bhatt, wiceprezes do spraw rozwiązań dla branży AEC. Najnowsza seria oprogramowania 2011 umożliwi osiągnięcie tych celów dzięki ogromnym możliwością, jakie stwarza modelowanie informacji o budynku oraz współpraca międzybranżowa, od samego początku do końca wspierające powstawanie nowych, jak i modernizację budynków mieszkaniowych, użytkowych, a także szeroko zakrojonych przedsięwzięć infrastrukturalnych i publicznych.

Rodzina 2011 do projektowania i konstrukcji budynków
Rozwiązania Autodesk z serii 2011 do tworzenia nowych budynków oraz modernizacji wykorzystują modelowanie informacji o budynku, aby ułatwić architektom, projektantom i konstruktorom tworzenie cyfrowych danych o projekcie, a także czerpanie z nich korzyści w połączeniu z lepszą komunikacją w ramach zespołów projektowych. Uaktualnione oprogramowanie obejmuje:

Autodesk Revit Architecture 2011
Autodesk Revit Architecture pozwala architektom i projektantom swobodnie projektować i sprawnie realizować zadania. Specjalnie zaprojektowany pod kątem modelowania informacji o budynku (BIM) Revit Architecture umożliwia wypróbowanie wielu różnych koncepcji i form projektów oraz lepsze utrzymanie danych w dokumentacji projektowej, a także podczas budowy. Dzięki mechanizmowi parametryzacji zmian, dowolne modyfikacje są automatycznie uwzględniane w całym modelu, dzięki czemu projekt jest w pełni skoordynowany z dokumentacją, która jest aktualna. Główne cechy programu to:
Obsługa przepływów prac w dużych zespołach
Ulepszona wizualizacja
Ulepszona dokumentacja

Autodesk Revit Structure 2011
Autodesk Revit Structure to rozwiązanie zaprojektowane specjalnie do modelowania informacji o budynku (BIM), przeznaczone dla firm projektujących konstrukcje budowlane, dostarczające narzędzia do projektowania architektury i analiz konstrukcyjnych. Revit Structure łączy wielomateriałowy model fizyczny z modelem analitycznym, który można edytować niezależnie. Pozwala to na sprawniejsze wykonywanie analiz strukturalnych poprzez udostępnienie dwukierunkowych połączeń do popularnych programów do wykonywania analiz konstrukcyjnych. Główne nowości programu to:
Ulepszone siatki (kolumny pochyłe, konstrukcje belkowe, kratownice i symbole połączeń)
Ulepszone dopracowanie elementów żelbetowych
Ulepszenia modelu analitycznego

Program Autodesk Revit MEP 2011
Program Autodesk Revit MEP do modelowania informacji o budynku (BIM) ułatwia konstruktorom, projektantom i inżynierom instalacji technicznych (mechanicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych ) zwiększenie konkurencyjności poprzez wykorzystanie BIM do analizowania i optymalizacji instalacji w budynkach zanim jeszcze zostaną one zbudowane. Autodesk Revit MEP pomaga projektować architekturę szybciej i lepiej dzięki narzędziom zwiększającym wydajność pracy, a także umożliwiającym realizację i analizowanie projektów zrównoważonych. Główne nowości programu to:
Modelowanie koryt i kanalizacji kablowych
Projektowanie rozdzielnic elektrycznych i współczynników obciążenia
Zarządzanie osprzętem MEP

Aby ułatwić realizację procesów BIM, przy jednoczesnej ochronie inwestycji poczynionych w wcześniejsze wersje oprogramowania, szkolenia i dane projektowe, rodzina oprogramowania 2011 zawiera także:

AutoCAD Revit Architecture Suite
pakiet zawierający AutoCAD 2011, AutoCAD Architecture 2011, i Autodesk Revit Architecture 2011

AutoCAD Revit MEP Suite
pakiet zawierający AutoCAD MEP 2011 i Autodesk Revit MEP 2011

AutoCAD Revit Structure Suite
pakiet zawierający AutoCAD 2011, Autodesk Revit Structure 2011 i AutoCAD Structural Detailing 2011

Ulepszenia AutoCAD Architecture 2011 i AutoCAD MEP 2011 obejmują:

AutoCAD Architecture 2011
sprawne kreślenie i dokumentowanie w intuicyjnym środowisku narzędziami specjalnie zaprojektowanymi dla architektów. Główne nowości to:
Nowe ograniczenia geometryczne i wymiarowe
Nowe narzędzia “renowatorskie” przyśpieszające projektowanie i wykonawstwo
Ulepszone opracowywanie ścian (wall cleanups) dzięki nowemu inteligentnemu poleceniu Cleanup

AutoCAD MEP 2011
wersja programu AutoCAD przeznaczona dla projektantów systemów mechanicznych, instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych zwiększająca sprawność kreślenia. Główne nowości obejmują:
Bloki widoków MvPart (możliwość tworzenia i zapisywania nazw bloków AutoCAD, edycji obrazowania)
Prowadzenie kanalizacji równoległych
Rurociągi ze spadkiem

Aby ułatwić współpracę międzybranżową, rodzina oprogramowania budowlano - konstrukcyjnego 2011 obejmuje:

Autodesk Navisworks 2011
oprogramowanie (obejmujące programy Autodesk Navisworks Manage 2011, Autodesk Navisworks Simulate 2011 i Autodesk Navisworks Freedom 2011) umożliwiające projektantom i konstruktorom łączenie indywidualnych elementów projektów w zsynchronizowany model pozwalający na całościową weryfikację, symulację i analizę projektów. Główne ulepszenia rodziny oprogramowania Navisworks 2011 obejmują:
Przebudowany i uproszczony interfejs użytkownika
Ulepszone narzędzia obsługi przekrojów
Nowe łącze Primavera i widok Gantt’a

Autodesk Buzzsaw 2011
Autodesk Buzzsaw to czołowe rozwiązanie będące usługą (SaaS) do zarządzania dokumentami, danymi i projektami - umożliwiające centralizację i bezpieczniejszą wymianę informacji o projektach między rozproszonymi zespołami (złożonymi z różnych grup interesariuszy znajdujących się w różnych miejscach i różnych firmach). W pełni zintegrowany z gamą pozostałych programów Autodesk do projektowania - Autodesk Buzzsaw 2011 obecnie wyposażono w funkcję Buzzsaw Sync. Pozwala ona:
Automatycznie synchronizować pliki z pulpitu z chmurą Buzzsaw bez przerywania toku prac użytkowników
Łatwo centralizować wielobranżowe modele celem ich importu do Autodesk Navisworks
Wykorzystywać system ochrony dostępu w Buzzsaw by bezpieczniej synchronizować, udostępniać i wymieniać informacje

Aby ułatwić wizualizację projektów i ich kreatywną prezentację, rodzina oprogramowania 2011 obejmuje:

Autodesk 3ds Max Design 2011
Program Autodesk 3ds Max Design 2011 oferujący nowe techniki do „ożywiania” projektów poprzez agregację danych, iterację pomysłów i prezentację wyników. Główne nowości obejmują:
Quicksilver, innowacyjny nowy renderer sprzętowy
Łącze wymiany plików FBX z Revit Architecture
Obrazowanie Viewport materiałów z programu 3ds Max Design

Rodzina 2011 dla infrastruktury
Programy serii Autodesk 2011 do projektowania dróg, autostrad i infrastruktury technicznej obejmują:

AutoCAD Civil 3D 2011
rozwiązanie do modelowania informacji o budynku (BIM) dla inżynierii lądowej, pomagające szybciej realizować wyższej jakości inwestycje transportowe, deweloperskie i środowiskowe. Zastosowane w nim podejście oparte na modelu ułatwia utrzymanie koordynacji informacji projektowych przy zapewnianiu wysokiej jakości dokumentacji i wizualizacji. AutoCAD Civil 3D ułatwia użytkownikom realizację bardziej nowatorskich projektów dzięki konkurencyjnym możliwościom stwarzanym przez BIM. Główne nowości obejmują:
Ulepszenia w obszarze skalowalności i wydajności, a także zoptymalizowaną wersję 64 bitową Civil 3D
Narzędzia pozwalające lepiej tworzyć i edytować korytarze
Rozbudowane funkcje “superelevation” zapewniające dynamiczne łącze do opcji dopasowania i swobodnej edycji

AutoCAD Map 3D 2011
Program AutoCAD Map 3D może zapewnić bezpośredni dostęp do danych niezbędnych przy planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą. AutoCAD Map 3D ułatwia specjalistom zajmującym się transportem, usługami developerskimi, wodociągami i energetyką tworzenie, obróbkę i analizowanie danych projektowych, GIS i o zasobach infrastrukturalnych, dzięki czemu ich projekty mogą być lepsze, realizowane wydajniej, a dane precyzyjniejsze. Główne nowości obejmują:
Nowe narzędzia do grup punktów
Ulepszona i rozbudowana obsługa danych
Lepsze możliwości obsługi przepływów prac

Dostępność
Dostępność produktów zależy od kraju. Bliższe informacje i opcje zakupu można znaleźć pod adresem http://www.autodesk.com/purchaseoptions.


Informacje o Autodesk
Autodesk, Inc. jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie oprogramowania do projektowania 2D i 3D przeznaczonego dla sektorów przemysłu, architektury i budownictwa, inżynierii lądowej oraz mediów i rozrywki. Od wprowadzenia na rynek w 1982 roku oprogramowania AutoCAD Autodesk opracował szerokie portfolio najnowocześniejszych rozwiązań do prototypowania cyfrowego, dzięki którym klienci mogą wypróbowywać swoje pomysły jeszcze przed ich faktyczną realizacją. Firmy z listy Fortune 1000, jak również laureaci Nagrody Akademii Filmowej – Oskara za najlepsze efekty wizualne, wykorzystują narzędzia Autodesk do projektowania, wizualizacji i symulacji swoich koncepcji, oszczędzając przy tym czas i pieniądze, jednocześnie podnosząc jakość i pobudzając innowacyjność. Dodatkowe informacje o Autodesk można uzyskać z witryny www.autodesk.com, www.autodesk.pl.

Autodesk, AutoCAD, Buzzsaw, Civil 3D, Navisworks, Revit and 3ds Max are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. Academy Award is a registered trademark of the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.

© 2010 Autodesk, Inc. All rights reserved.

fotka z /zdjecia/11_Background_Image_Rendering_2.jpg
Masdar Headquarters Pierwszy na świecie budynek o dodatnim bilansie energetycznym, czyli wytwarzającym więcej energii niż jej zużywającym, został zaprojektowany przy wykorzystaniu oprogramowania Autodesk, zgodnie z koncepcją BIM