centrum Klimahaus Bremerhaven 8° Ost

i

Autor: Archiwum Architektury

Eksperymentalne centrum Klimahaus Bremerhaven 8° Ost

2010-08-13 2:00

Projekt architektoniczny oparto na kształcie elipsy. Architektura w zależności od perspektywy obserwatora przypomina kadłub statku, chmurę lub kroplę wody. Wewnątrz można zapoznać się ze stanem globalnych procesów klimatycznych zachodzących w świecie.

W czterech strefach wystawowych Klimahaus przedstawia w prosty sposób pogodę, klimat i fenomen zmian klimatycznych. Odwiedzający przechodzą przez różne strefy klimatyczne na ziemi. Ponad 100 interaktywnych eksponatów na terenie targów ilustruje proces niezbedny dla zrozumienia fizyki klimatu, jego złożoność i uderzające zjawiska. Uwagę przyciąga także projekt architektoniczny. Konstrukcja budynku oparta jest na kształcie elipsy, w zależności od perspektywy obserwatora przypominającej kadłub statku, chmurę lub kroplę wody. W ramach tego ambitnego projektu architektonicznego, również pod względem ekologicznym, wdrożono wysokie standardy konstrukcji budynku i wyposażenia technicznego, zakładające zachowanie równowagi ekologicznej oraz ograniczenie emisji CO2. Decydującą rolę odgrywają tutaj pompy WILO, dostarczające idealne warunki charakterystyczne dla każdej strefy klimatycznej. Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 18 800 m².