Architektura MuratorWydarzeniaArchitektura kryzysu klimatycznego i Architects Declare – debata o strategiach i trudnościach w projektowaniu

Architektura kryzysu klimatycznego i Architects Declare – debata o strategiach i trudnościach w projektowaniu

„Architektura kryzysu klimatycznego” to spotkanie dotyczące inicjatywy Architects Declare. Projektanci opowiedzą, jakie kroki zostały podjęte w celu realizacji założeń apelu, a także o trudnościach, które rodzi projektowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Architektura kryzysu klimatycznego

 

Architects Declare – międzynarodowa inicjatywa dla klimatu

„Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency”, która będzie motywem przewodnim spotkania „Architektura Kryzysu Klimatycznego”, to inicjatywa brytyjskich pracowni projektowych, która powstała 30 maja 2019 roku jako odpowiedź na wprowadzenie przez parlament Wielkiej Brytanii klimatycznego stanu wyjątkowego. Polska była 18 krajem dołączającym do międzynarodowego ruchu, a sygnatariuszami-założycielami zostały pracownie JSK Architekci, JEMS Architekci, Kuryłowicz & Associates, Maćków Pracownia Projektowa, WWAA oraz WXCA .
Kryzysy załamania klimatycznego i utraty bioróżnorodności są poważnym problemem naszych czasów. Ze względu na fakt iż budownictwo i budynki odpowiadają za prawie 40% związanej z energią emisji dwutlenku węgla, a jednocześnie wywierają znaczący wpływ na naturalne siedliska,wymagana jest zmiana paradygmatu działania. W ramach apelu Architects Declare środowisko projektantów zobowiązuje się do wzmocnienia aspektu tworzenia architektury i urbanistyki, które będą mniej ingerować w środowisko. W deklaracji zapisano następujące postanowienia:

- szerzenie wśród klientów i kontrahentów świadomości o zagrożeniach związanych z klimatem i bioróżnorodnością oraz o pilnej potrzebie działania;
- propagowanie sprawnie wprowadzanych zmian w kierunku praktyk projektowania regeneracyjnego i wspierającej te procesy priorytetyzacji finansowania rządowego;
- ustanowienie zasad łagodzenia niekorzystnych zmian dotyczących klimatu i bioróżnorodności jako kluczowego miernika sukcesu w branży: wyrażonego nagrodami, wyróżnieniami i listami;
- dzielenie się w powyższych działaniach i dążeniach wiedzą i badaniami na zasadach open source;
- ocenianie wszystkich nowych projektów pod kątem aspiracji do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym i zachęcanie klientów do przyjęcia takiego podejścia;
- modernizowanie istniejących budynków w celu ich dłuższego wykorzystania jako bardziej efektywnej pod względem emisji dwutlenku węgla alternatywy dla rozbiórek i nowych projektów budowlanych, gdy tylko jest to możliwe;
- uwzględnianie obliczania pełnych kosztów cyklu życia, modelowania emisji dwutlenku węgla w całym okresie użytkowania i ocen po zasiedleniu jako części podstawowego zakresu prac w celu zmniejszenia zużycia zarówno zasobów wbudowywanych, jak i operacyjnych;
- przyjmowanie w pracowniach zasad projektowania bardziej regeneracyjnego, aby tworzone rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne w okresie użytkowania przewyższały standard zerowej emisji dwutlenku węgla;
- dalsza redukcja odpadów budowlanych we współpracy z inżynierami, wykonawcami robót i klientami;
- szybsze przechodzenie we wszystkich pracach na materiały o niskim potencjale emisji dwutlenku węgla;
- minimalizacja nieoszczędnego gospodarowania zasobami w architekturze i planowaniu urbanistycznym, zarówno pod względem ilościowym, jak i szczegółowym.


Czytaj też: Polish Architects Declare

Architektura kryzysu klimatycznego – spotkanie i debata o Architects Declare

„Architektura kryzysu klimatycznego” to cykl wydarzeń organizowanych przez Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP, Mazowiecką Okręgową Izbę Architektów RP, PLGBC – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego oraz Zodiak Warszawki Pawilon Architektury. 6 października odbędzie się piąte z serii spotkań, na które tym razem zaproszono pracownie architektoniczne, będące sygnatariuszami apelu Architects Declare. Projektanci przedstawią, jakie kroki zostały podjęte przez ich pracownie w celu wdrożenia deklaracji. Zaprezentują również strategie projektowe i tworzone w biurach standardy oraz opowiedzą o przemyśleniach i trudnościach związanych z projektowaniem zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju. W drugiej części spotkania będzie czas na pytania i dyskusję o celach, jakie powinna przyjąć na najbliższe lata branża budowlana oraz sposobach ich realizacji i weryfikacji.

Spotkanie „Architektura kryzysu klimatycznego”:
Kiedy: 6 października, godz. 18.00
Gdzie: transmisja na kanale YouTube

Autor: (Red.)
Climate Leadership: nabór do 3. edycji programu dla firm na rzecz klimatu Climate Leadership to pierwsza inicjatywa w Polsce na rzecz zintensyfikowania działań w zakresie zrównoważonych praktyk biznesowych. W  dwóch dotychczasowych edycjach do programu przystąpiło już 26 firm. „Architektura-murator” jest patronem medialnym tego przedsięwzięcia.
W Polsce powstał największy na świecie dom dla owadów. Właśnie trafił do księgi Guinnessa Największy na świecie dom dla owadów zaprojektował architekt Paweł Wołejsza we współpracy z Igorem Siedleckim, edukatorem przyrodniczym specjalizującym się w badaniu owadów. W październiku konstrukcja została oficjalnie wpisana do księgi rekordów Guinnessa.
Airbubble: pierwszy w Polsce biotechnologiczny plac zabaw Jeszcze do 31 października można korzystać z biotechnologicznego placu zabaw przy Centrum Nauki Kopernik. Airbubble to pierwsze taka przestrzeń w Polsce wykorzystująca oczyszczające właściwości alg. Za projektem tego miejskiego eksperymentu stoi ecoLogicStudio.
Architektura dla klimatu: kryteria oceny Architekci stają dziś przed wyzwaniem takiego zaprojektowania tkanki miejskiej i pojedynczego budynku, aby z jednej strony stworzyć środowisko odporne na zdarzenia związane ze zmianą klimatu, a z drugiej przyjazne do życia dla mieszkańców. Jerzy Kwiatkowski z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW o nowych wyzwaniach dla architektury i jej ewaluacji w kontekście zmiany klimatu.
Koronawirus a klimat: wpływ pandemii koronawirusa na środowisko Jaki wpływ wywiera koronawirus na klimat? Czy pandemia przyczyni się do większego zużycia energii? A może poprawy jakości powietrza? Czy grozi nam rekordowa produkcja odpadów z plastiku? Siedem pytań do dr. Krystiana Szczepańskiego, dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.
Spółdzielcy dla klimatu – warsztaty Spółdzielnie mają niebagatelny wpływ na funkcjonowanie architektury, w tym jej dostosowanie do współczesnych wyzwań klimatycznych. W Warszawskim Pawilonie Architektury Zodiak rozpoczyna się cykl warsztatów dla przedstawicieli warszawskich spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych