Architektura MuratorWydarzeniaArchitektura Wozowni

Architektura Wozowni

Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu zaprasza na wykład: Marek Diehl / projekty i realizacje. Miasto jakie jest każdy widzi

16 maja (poniedziałek) 2011,  godz. 17.00
Toruń, ul. Ducha Św. 6
w s t ę p  w o l n y

Marek Diehl / projekty i realizacje
Miasto jakie jest każdy widzi

Marek Diehl, znany łódzki architekt, podejmie próbę zdefiniowania zjawisk negatywnych i pozytywnych w mieście – dlaczego są miejsca przyjazne, chętnie odwiedzane i przestrzenie odpychające, jakie miasto jest dobre.

Marek Diehl

Architekt, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej (dyplom w 1992 roku na kierunku: Architektura), od 1994 roku prowadzi własną praktykę architektoniczną DIEHL ARCHITEKCI w Łodzi. Jego projekty i realizacje są związane przede wszystkim z Łodzią, m.in: Textorial Park (2007-2008) - zespół budynków biurowo–usługowych na terenie zabytkowego osiedla fabryczno-mieszkalno-rezydencjonalnego „Księży Młyn”, łączący w sobie zrewitalizowane XIX-wieczne pofabryczne magazyny z nowoczesną architekturą; apartamentowiec Brama na ul. Wróblewskiej (w trakcie realizacji). Za najlepsze uznano także projekty Marka Diehla w dwóch ważnych dla Łodzi konkursach urbanistycznych – na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Placu Niepodległości (2009) oraz na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni między Placem Wolności a Manufakturą (2009).


autorka projektu: Teresa Dudzińska

fotka z /zdjecia/diehl.JPG
Ekstremalne budowy Z zapałem godnym lepszej sprawy dążymy do budowania w miejscach ekstremalnych, kolonizując obszary dotąd nietknięte stopą człowieka. Szukamy lokalizacji pod ziemią, pod wodą, na szczytach gór, lub jeszcze bardziej niezwykłych. Z czego to wynika? Głównie – z ciekawości, niekiedy – z rzeczywistej potrzeby, zawsze – z wyjątkowego uporu. Oskar Grąbczewski przygląda się realizacjom, które ze względu na swoją trudną lokalizację, przesuwają granice naszej wiedzy i możliwości technicznych.
Laboratorium Dostępności po raz pierwszy Punktem wyjścia do dyskusji stały się smutne statystyki. W latach 2015-2019 Integracja przeprowadziła 185 audytów dostępności architektonicznej budynków. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępnych było zaledwie 49 proc. z nich.
Świadomość architektoniczna Polaków – raport Narodowego Centrum Kultury Pod koniec listopada 2018 roku Narodowe Centrum Kultury sporządziło raport W dialogu z otoczeniem? Społeczne postrzeganie przestrzeni publicznej i architektury w Polsce. Okazało się m.in., że pojęcie architektury rozumiane jest dosyć wąsko. Kojarzy się zazwyczaj z budownictwem, rzadziej z projektowaniem, kształtowaniem otoczenia i krajobrazu, a jeszcze rzadziej z kulturą, sztuką i pięknem.
O krytyce architektonicznej. Co to jest i do czego jej potrzebujemy? Czas, w którym nieustająco ewoluowały oczekiwania wobec architektury, był też czasem zmiany oczekiwań wobec związanych z architekturą mediów. Spojrzenie autorytetów było coraz mocniej wypierane przez krytyczną analizę architektury przez jej bezpośrednich użytkowników. Tak, dziś ciągle pozostaje miejsce na profesjonalną ocenę architektury, ale krytyka staje się coraz bardziej wielowątkowa – pisze Ewa P. Porębska.
Nowe wyzwanie dla polskiej architektury Na pytanie, jak przekształcić się będzie musiała polska architektura i jej projektowanie w obliczu zachodzących zmian klimatycznych i związanych z nimi globalnych raportów oraz wdrażanych w Unii Europejskiej przepisów odpowiadają członkowie Koła Architektury Zrównoważonej Oddziału Warszawskiego SARP: Justyna Biernacka, Piotr Biernacki, Jan Dowgiałło, Piotr Jurkiewicz, Mateusz Płoszaj-Mazurek, Magda Pios, Dariusz Śmiechowski, Kinga Zinowiec-Cieplik i Anka Zawadzka.
Krzysztof Zalewski i Adam Gil o projekcie balkonu Walk-on [FILM] Wykład Krzysztofa Zalewskiego i Adama Gila na temat projektu balkonu Walk-on w Gliwicach (proj. Zalewski Architecture Group). Prezentacja odbyła się w ramach otwartych obrad jury towarzyszących konkursowi Innowacje w Architekturze 2017.