Centrum Muzyki w Krakowie

i

Autor: Archiwum Architektury Ściany oraz sufit foyer, a także korytarzy między salami koncertowymi architekci planują wyłożyć prefabrykowanymi elementami ceramicznymi, nawiązującymi do ceglanych sklepień krakowskich piwnic

Centrum Muzyki w Krakowie nie powstanie?

2020-05-23 1:52

Władze Krakowa wycofały się z realizacji Centrum Muzyki na Grzegórzkach. Konkurs na projekt obiektu w 2018 roku wygrał zespół SBS Engineering Group oraz 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata.

20 maja urząd miasta opublikował komunikat z informacją, że wspólnie z Urzędem Marszałkowskim wycofuje się z budowy Centrum Muzyki. Jako powód podano, że dopiero po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego okazało się, iż zwycięzca nie spełniał wymaganych regulaminem warunków w postaci posiadania w portfolio obiektu o określonych parametrach. Powyższy fakt został ujawniony dopiero po rozstrzygnięciu konkursu, a przed podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej ze zwycięzcą konkursu, który za zwycięski projekt otrzymał nagrodę w kwocie 150 tys. zł brutto. Tym samym stwierdzono, że wykonawcy, który podlegał wykluczeniu bezpodstawnie wypłacono nagrodę, a także zaproszono do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki (mimo że podlegał wykluczeniu). Oznacza to, że inny byłby wynik konkursu (postępowania), co otworzyłoby drogę do udzielenia zamówienia innemu wykonawcy – czytamy na stronie www.krakow.pl.

Brak porozumienia w sprawie Centrum Muzyki w Krakowie

Z takim stanowiskiem nie do końca zgadzają się władze województwa. Zarząd Województwa Małopolskiego nie podjął żadnej decyzji, która pozwoliłaby stwierdzić, że wycofujemy się z inwestycji. Pragniemy przypomnieć Panu Prezydentowi, że obie strony wiąże umowa z 10 lipca 2018 roku, która nie została rozwiązana. Marszałek Witold Kozłowski w rozmowach z Panem Prezydentem zawsze podkreślał, że w przypadku jednostronnego wycofania się Krakowa z tej inwestycji, województwo będzie zmuszone podjąć stosowne decyzje. Wczorajsze oświadczenie złożone w imieniu miasta i województwa nie było uzgodnione z władzami województwa – informuje Urząd Marszałkowski, podkreślając jednocześnie, że z powodu przedstawienia przez zwycięskie konsorcjum nieprawdziwych informacji postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki unieważnił już 20 grudnia 2019 roku, a na początku lutego złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wykonawcę. Przypomnijmy: drugą nagrodę w konkursie otrzymała francuska pracownia Metra et Associes, a trzy równorzędne wyróżnienia – Konior Studio, Plus3 Architekci oraz WXCA. Centrum Muzyki w Krakowie miało być częścią nowej dzielnicy muzycznej na Grzegórzkach. W budynku przewidziano siedzibę podlegającej marszałkowi Filharmonii Krakowskiej oraz kilku miejskich instytucji. m.in. Sinfonietty Cracovii i Capelli Cracoviensis. Władze miasta informują, że nie wycofują się z planów utworzenia na części terenu tzw. parku Skrzatów.   Czytaj też: Centrum Muzyki w Krakowie – kolejny obiekt nowej dzielnicy muzycznej |