Architektura MuratorWydarzeniaDom przysłupowy. Międzynarodowy konkurs dla architektów i studentów architektury

Dom przysłupowy. Międzynarodowy konkurs dla architektów i studentów architektury

SARP Oddział Wrocław, Stowarzyszenie Dom Kołodzieja w Zgorzelcu oraz Stowarzyszenie Verein f.d. Qualitätsmarke Fachring Umgebidenhaus zapraszają do udziału w konkursie  na opracowanie koncepcji modelu domu jednorodzinnego o cechach architektury regionalnej Krainy Domów Przysłupowych
 

Nowe Domy Przysłupowe

Jednoetapowy, otwarty konkurs studialny zorganizowany został w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Prowadzony jest w języku angielskim. Adresowany jest do dwóch grup uczestników: architektów działających na terenie Polski i Niemiec oraz studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Poznańskiej i Wyższej Szkoły Budowlanej w Zittau.

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu współczesnego wariantu domu jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie Krainy Domów Przysłupowych. Rejon ten wyróżnia się odrębnym typem domów, charakterystycznym dla mieszkańców regionu. Domy przysłupowe powstawały przed 1945 rokiem na terenie Czech i Polski. Dom tego typu podzielony jest zazwyczaj na część mieszkalną i gospodarczą, najczęściej ma dwie kondygnacje i dwuspadowy dach. W budowie wykorzystane są różne materiały: część mieszkalna wznoszona była zwykle z drewna, część gospodarcza była  murowana. Ściany górnej kondygnacji budowano z drewnianych belek z wypełnieniem szachulcowym. Ciężar piętra spoczywa na zewnętrznych, drewnianych "przysłupach". Większość istniejących do tej pory budynków (ok. 16 000) powstała w XIX stuleciu.

Dotąd realizowane są niekiedy w Niemczech. Na terenie Polski tradycja ta wymarła. Konkurs stanowić będzie próbę nawiązania do wielowiekowego dziedzictwa z uwzględnieniem nowoczesnych technik budowlanych i współczesnego stylu  życia. Celem przedsięwzięcia jest również propagowanie dobrych wzorców architektury, poprzez stworzenie szerokiego wachlarza przykładów współczesnej wizji architektury przysłupowej oraz uzyskanie dyspozycji funkcjonalnej domu odpowiadającego potrzebom rodziny 2+2, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i użytkowym, a także wskazania, jakie budynki towarzyszące mogą być zrealizowane wraz z domem mieszkalnym.

Terminy
23.08.2012 – wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie
27.08.2012 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych do konkursu uczestników
15.10.2012 – termin składania prac
12.11.2012 – ogłoszenie wyników


Nagrody
I   nagroda 4 500 €
II  nagroda 2 300 €
III nagroda 1 050 €
IV nagroda    900 €
V  nagroda    750 €
oraz dwa wyróżnienia po 550 € każde

Pobierz Regulamin

Dokumentu konkursowe wraz z załącznikami oraz szczegółowymi wytycznymi historycznymi i konserwatorskimi dostępne są na stronie zamawiającego (www.nowedomyprzyslupowe.pl) oraz organizatora konkursu (www.wroclaw.sarp.org.pl).

Nowe Domy Przysłupowe - konkurs