Eksperymentalne projekty dla eksperymentalnego radia

i

Autor: Archiwum Architektury Krzysztof Wodiczko, Instrument osobisty, 1970, kolekcja Muzeum Sztuki, Łódź

Eksperymentalne projekty dla eksperymentalnego radia

2018-07-19 20:05

Wystawa w niemieckim Karslruhe prezentuje fenomen, jakim było Studio Eksperymentalnego Polskiego Radia, w tym stworzony dla niego projekt Oskara i Zofii Hansenów.

Wystawa Through the Soundproof Curtain. The Polish Radio Experimental Studio jest pierwszą tak obszerną prezentacją dokonań Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia – unikalnego w byłym bloku wschodnim centrum twórczości elektronicznej. Gości w jednym z najważniejszych ośrodków związanych ze sztuką nowych mediów w Europie – ZKM Center for Art and Media w Karlsruhe. Studio Eksperymentalne zostało powołane do życia w Warszawie w 1957 roku, stając się miejscem wyjątkowym, przynajmniej w naszej części Europy. Umożliwiało między innymi szeroką międzynarodową wymianę artystyczną, również z artystami z Zachodu. Wystawa prezentuje je jako ośrodek zwróconych ku przyszłości eksperymentów audiowizualnych. Rozwój studia miał w założeniu prowadzić do wyłonienia się interdyscyplinarnego instytutu nowych mediów. Inspirowane przez działania kompozytorów, twórców filmów, architektów, artystów sztuk wizualnych i performance, stało się twórczym laboratorium, które wykształciło zupełnie nowy język, otwarty na osobiste odczytania widzów i słuchaczy – tłumaczą kuratorzy Daniel Muzyczuk (Muzeum Sztuki w Łodzi) i Michał Mendyk (Instytut Adama Mickiewicza). Wśród eksponatów są partytury, awangardowe i popularne filmy, nagrania efektów dźwiękowych, a także dokumentacja projektu wnętrza studia tzw. „Czarnego pokoju” stworzonego przez architektów Oskara i Zofię Hansenów, jak również ich koncepcja Pawilonu Muzyki dla festiwalu Warszawska Jesień. Projekt studia Hansenów powstał w 1962 roku w Zakładach Artystyczno-Badawczych warszawskiej ASP. Jego podstawowym założeniem była zmienność wnętrza wynikająca z zastosowania systemu ruchomych paneli i możliwość zmian kolorystyki. Pozwalały one dopasować przestrzeń do odtwarzanej muzyki. Wystawa, którą zorganizowały ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe i Instytut Adama Mickiewicza, stanowi część międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100. Do 6 stycznia 2019 ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe https://zkm.de/en