Anatomia nieformalnych przestrzeni. Architektura handlu ulicznego - Dyplom Roku SARP Wrocław 2016

i

Autor: Archiwum Architektury

Hala targowa we Wrocławiu - nagroda SARP Wrocław Dyplom Roku 2016

2016-04-18 13:38

Targowiska na świeżym powietrzu często postrzegane są jako przeszkoda na drodze do zaprowadzenia ładu w miastach. W swojej pracy Anatomia nieformalnych przestrzeni. Architektura handlu ulicznego Joanna Zielińska proponuje obiekt, który porządkuje przestrzeń, nie tracąc nic ze swego otwartego charakteru. Projekt otrzymał magrodę SARP Wrocław Dyplom Roku 2016.

W części teoretycznej autorka poddała analizie problem przestrzeni nieformalnych, z jakimi zmagają się dzisiejsze miasta, na przykładzie Wrocławia. Nieuporządkowany rozwój ulicznego handlu i chaotyczne targowiska stanowią nierozwiązaną przeszkodę w tworzeniu ładu przestrzennego. Władze Wrocławia usiłują pozbyć się popularnych targowisk i uporządkować miasto poprzez przeniesienie handlarzy do blaszanych hal targowych. Jednak te starania nie przynoszą większych efektów. Handlarze są niezadowoleni z warunków, jakie oferują hale a klienci chętniej robią zakupy w targach na wolnym powietrzu, blisko miejsca zamieszkania - pisze Joanna Zielińska. Rozwiązaniem problemu może być połączenie nieformalnych, otwartych targowisk z innymi funkcjami - biurową i kulturalną. Celem projektu jest pokazanie, że rynek jest nie tylko powierzchnią handlową. Dodane funkcje biura czy centrum kultury mają pomóc stworzyć wielowarstwowy charakter miejsca jakim jest targ - dodaje autorka.

Zaprojektowany przez nią obiekt położony jest w dzielnicy Nadodrze na skrzyżowaniu ulicy Pomorskiej, placu Staszica, ulicy św. Wincentego oraz placu Strzeleckiego. Projekt obejmuje reorganizację komunikacji w tej okolicy. Pierwszy etap ma na celu uporządkowanie chaotycznego skrzyżowania i połączenie różnych przestrzeni. Zaproponowany obiekt łączy skwer Sybiraków z projektowanym targowiskiem oraz przestrzeniami zielonymi przy ulicy świętego Wincentego.

Prosta forma budynku wypełnia do tej pory niezagospodarowaną przestrzeń i tworzy centrum okolicy. W budynku umieszczone zostały funkcje związane z działaniem targu oraz dodatkowe przestrzenie rozszerzające tradycyjny bazar o nowe elementy - przestrzenie biurowe, warsztatowe i wystawiennicze. Powściągliwa architektura obiektu ma na celu stworzenie sceny dla targowiska i zaproponowanie nowego systemu handlu ulicznego.

Drugą nagrodę w konkurse SARP Wrocław Dyplom Roku 2016 przyznano Martynie Cyran za pracę Obserwatorium rozpadu, Galeria Sztuki przy fortecy Cresmina (promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowsk). Trzecią nagrodę ex aequo otrzymali Wojciech Cebula za pracę Dom sztuki. 500+1 Budynek jako manifest społeczno-polityczny (promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska) oraz Agnieszka Nowicka za pracę Strategia ochrony i rozwoju zabytkowej dzielnicy stodół we Mstowie (promotor: dr inż. arch. Marek Lamber).

Wszystkie 7 nominowanych prac zostało zgłoszonych do ogólnopolskiego konkursu o Doroczną Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich im.  Zbyszka Zawistowskiego - Dyplom Roku 2016. Trzy z nominacji - prace Wojciecha Cebuli, Mileny Fabickiej i Joanny Zielińskiej - zostały także zgłoszone do udziału w konkursie o Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP.