Architektura MuratorWydarzeniaII Forum Małej Energetyki Wiatrowej 2012 w Warszawie

II Forum Małej Energetyki Wiatrowej 2012 w Warszawie

Przyszłość niewielkich elektrowni wiatrowych w rolnictwie i inteligentnych sieciach energetycznych,  rozwój technologii, regulacje prawne dotyczące mikrosieci - to główne tematy forum, zorganizowanegow w ramach IV Targów Czystej Energii CENERG.

Elektrownia wiatrowa
Fot.: materiały prasowe DR Ząber

Po raz drugi Instytut Energetyki Odnawialnej organizuje Forum Małej Energetyki Wiatrowej. Tematem specjalnym spotkania będzie zagadnienie mikrogeneracji omówione w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Zaproszeni goście omawiać będą również problemy związne z budową i eksploatacją małych elektrowni wiatrowych.  Organizatorzy konferencji zwracają uwagę na duże zainteresowanie tą dziedziną mikroenergetyki, związane z wzrostem cen energii elektrycznej. Powszechniejsze wykorzystywanie elektrowni wiatrowych utrudniac ma brak rozwiązań prawnych, umowżliwających tworzenie lokalnych sieci. Na zmianę tej sytuacji wpłynąć może ustawa o odnawialnych źródłach energii, której projekt przedstawiony został przez Ministerstwo Gospodarki 22 grudnia ubiegłego roku.  Informacje o projektcie ustawy

Główne tematy prezentacji
- rynek małych elektrowni wiatrowych w Polsce: najnowsze statystyki sprzedaży wg badań prowadzonych przez IEO,
- projekt systemu wsparcia dla małej energetyki wiatrowej w nowej ustawie dotyczącej OZE,
 - możliwości wykorzystania energii z małych turbin wiatrowych w gospodarstwach rolnych i na terenach wiejskich,
- rola mikrogeneracji i małej energetyki wiatrowej w rozwoju systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych,
- problem certyfikacji instalatorów małych elektrowni wiatrowych w świetle dyrektywy 2009/28/WE i projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii,

II Forum Małej Energetyki Wiatrowej
termin: 13.03.2012
miejsce: budynek EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa
koszt uczestnictwa: 440 zł, studenci 50% zniżki 
rejestracja: www.forummew.ieo.pl