Architektura MuratorWydarzeniaKonkurs architektoniczny na projekt zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę w Gdańsku

Konkurs architektoniczny na projekt zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej zwodzonej kładki pieszej wraz z otoczeniem, w tym budynkiem obsługi kładki i koncepcją zagospodarowania terenu w granicach opracowania konkursowego. Termin składania zgłoszeń upływa 18 czerwca

Konkurs na projekt kładki w Gdańsku - planowana lokalizacja

Konkurs
Teren opracowania konkursowego znajduje się w północnej części Śródmieścia Gdańska. Obszar ten objęty jest ochrona konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków układu urbanistycznego miasta Gdańska. W związku z tym ochronie podlega między innymi struktura
urbanistyczna (podział geodezyjny oraz zabudowa i zieleń towarzysząca), historyczny
układ komunikacyjny oraz szeroko pojęty krajobraz miejski (dominanty,
subdominanty, panoramy), a także elementy i układ historycznych systemów obronnych
miasta. Konkurs dotyczy opracowania  projektu kładki pieszej,  w której przynajmniej
jedno przęsło może być czasowo usuwane z toru wodnego, umożliwiając udostępnienie drogi
wodnej dla łodzi i innych jednostek pływających.
Maksymalny planowany łączny koszt realizacji wynieść może 13 000 000 zł brutto.

Terminy
18.06.2012 (do godz. 16.00) -  ostatni dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
4.10.2012  (do godz. 16.00) - termin składania prac konkursowych
12.10.2012 ogłoszenie wyników


Nagrody
I nagroda 50 000 zł
II nagroda 30 000 zł
III nagroda 20 000 zł
dwa wyróżnienia po 10 000 zł
Przy czym sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i wyróżnień, przy zachowaniu założonej wartości puli nagród, w wysokości 120 000 zł
Niezależnie od nagród pieniężnych organizator konkursu zaprosi autorów najwyżej ocenionej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej kładki

Pobierz Regulamin
więcej informacji: http://www.bip.gdansk.pl/zamowienia,827,22221.html


 

Kładka w Busku-Zdroju Kładka w Busku to wielka rzeźba o własnej dramaturgii, zmieniająca swój wygląd z każdym krokiem obserwatora w otwartym, relatywnie banalnym krajobrazie – o nowej realizacji Biura Projektów Lewicki Łatak pisze Janusz Sepioł.
Kładka w Zagórzu Śląskim projektu pracowni isba i Mosty – Wrocław Po trzynastu latach od powstania pierwszej koncepcji oddano do użytku kładkę dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim. Za projekt przeprawy odpowiada isba Grupa Projektowa i firma Mosty – Wrocław.
Kładka nad jeziorem – najnowszy projekt Pawła Grobelnego Najnowszy projekt Pawła Grobelnego to mała architektura na terenie prywatnego ogrodu w Wielkopolsce, w tym drewniana kładka prowadząca nad pobliskie jezioro.
Kładka nad Wartą w Poznaniu Pieszy most połączy Chwaliszewo, Ostrów Tumski i Berdychowo w Poznaniu. Planowana od lat kładka powstanie według projektu konsorcjum pod przewodnictwem Architektonicznej Pracowni Autorskiej Jerzego Gurawskiego, w którego skład weszły również: SKI Studio Błażej Szurkowski, MS86A Maciej Sokolnicki Architekt oraz Adam Turczyn.
Kładka pieszo-rowerowa w Augustowie Konkurs na projekt kładki nad rzeką Nettą był pierwszym w historii konkursem architektonicznym zorganizowanym przez władze Augustowa. Najwyżej oceniono koncepcję pracowni STOPROCENT Architekci i ASECon.
Konkurs na projekt kładki przez Wisłę w Warszawie Władze Warszawy ogłosiły międzynarodowy konkurs na projekt przeprawy pieszo-rowerowej przez Wisłę. Pula nagród wynosi 260 tys. złotych. Wnioski o dopuszczenie do uczestnictwa przyjmowane są tylko do 20 stycznia 2017 roku.