Konkurs na koncepcję budynku Ambasady RP w Berlinie

i

Autor: Archiwum Architektury

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Ambasady RP w Berlinie

2012-04-02 8:24

13 kwietnia upływa termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP konkursie na koncepcję architektoniczną budynku Ambasady RP

Konkurs na koncepcję budynku Ambasady RP w Berlinie

i

Autor: Archiwum Architektury

Ambasada RP w Berlinie - konkurs na projekt nowego budynku - założeniaCelem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej budynku lub zespołu budynków Ambasady RP w Berlinie wraz z koncepcją zagospodarowania terenu. Koncepcja projektowa powinna w pełni prezentować oblicze nowego obiektu zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym, tzn. ukazywać dialog nowej kubatury z zastanym otoczeniem, wpasowanie w istniejącą tkankę miejską, w tym przede wszystkim relację elewacji frontowej z pierzeją ulicy, wzajemne oddziaływanie przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych, wyreżyserowanie doznań użytkowników przypisane do danej strefy obiektu, konsekwencję w utrzymaniu niezależności działania poszczególnych bloków funkcjonalnych dedykowanych ambasadzie oraz wydziałowi konsularnemu, a ponadto świadczyć o uwzględnieniu w projekcie nowatorskiej myśli architektonicznej nadającej obiektowi pierwiastek niepowtarzalności i oryginalności podkreślający wyjątkowość i wysoką rangę obiektu. Przedmiotem konkursu jest graficzne i pisemne opracowanie zawierające koncepcję planu zagospodarowania terenu i rozwiązań architektonicznych architektoniczno-budowlanych budynku lub zespołu budynków Ambasady RP w Berlinie wraz z Wydziałem Konsularnym przy ulicy Unter den Linden 70/72. Kryteria oceny projektówKryteria, które będą stosowane do oceny projektów:a) oryginalność i innowacyjność idei projektowej,b) walory programowo-przestrzenne, w tym prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych w kontekście zgodności z założeniami i wytycznymi do opracowania do programu funkcjonalno-użytkowego oraz warunkami terenowymi, poprawne wpisanie w strukturę i charakter miejsca, jakość i spójność kompozycji całości założenia,c) walory architektoniczno-urbanistyczne, w tym estetyka, atrakcyjność i dostosowanie rozwiązań projektowych do charakteru i rangi miejsca, stworzenie pozytywnego wizerunku państwa poprzez kreację przestrzeni przyjaznych i atrakcyjnych dla użytkowników, sposób zagospodarowania wewnętrznego dziedzińca w ramach urbanistyki miejsca,d) walory funkcjonalne, w tym jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, łatwość eksploatacji, konserwacji i obsługi obiektu, zapewnienie bezpieczeństwa obiektu i jego użytkowników, autonomia funkcjonowania poszczególnych bloków funkcjonalnych dedykowanych działalności ambasady lub konsulatu, dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych,e) walory ekonomiczne, w tym szacunkowy koszt realizacji inwestycji, ekonomika eksploatacji, zaproponowanie najlepszych warunków dla charakterystyki energetycznej budynku, ekonomika rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, możliwość adaptacji części biurowej do zmiennych potrzeb (zmienna liczba użytkowników danego pomieszczenia).Kryteria wyżej wymienione są równorzędne i decydują łącznie o ocenie w 100%.

Terminy13.04.2012 ostatni dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

NagrodyI nagroda -150 000 PLN II nagroda – 100 000 PLN,ponadto nie więcej niż dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 50 000 PLN każde, dla Uczestników, których prace konkursowe, zostaną wskazane przez Sąd konkursowy.

Sąd Konkursowy W skład Sądu wejdą architekci: Jerzy Grochulski, Artur Kalinowski, Jacek Lenart, Grzegorz Chodkowski, Krzysztof Olendzki, Artur Orzechowski, Piotr Paszkowski, Marek Prawda, Zbigniew PszczulnyZamawiający:Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

szczegółowe informacje: Artur Kalinowski, Anna Rybi, Grzegorz Rynkiewicz, Andrzej Umińskitel. 22 523 99 10, e-mail: bzp@msz.gov.pl, faks: 22 523 81 19, www.msz.gov.pl

Regulamin konkursu wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie dostępny jest na pisemny wniosek przesłany na podany powyżej nr faksu lub adres e-mail