Architektura MuratorWydarzeniaKultowe publikacje Muzeum Architektury do pobrania za darmo!

Kultowe publikacje Muzeum Architektury do pobrania za darmo!

Muzeum Architektury we Wrocławiu udostępnia on-line najważniejsze i najbardziej poszukiwane wydawnictwa. Na razie bezpłatnie pobrać można cztery publikacje.

Kultowe publikacje Muzeum Architektury do pobrania za darmo!

„Tworzenie i udostępnienie wydawnictw MA w formie e-booków” to najnowszy projekt Muzeum Architektury, który został zrealizowany w ramach ministerialnego programu „Kultura w sieci”. Publikacje wrocławskiego muzeum są popularne nie tylko wśród profesjonalistów, ale też wśród szerokiej publiczności, o czym świadczy choćby fakt, że nakłady kolejnych książek bardzo szybko się wyczerpują. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelnikom, placówka zdecydowała więc udostępnić  najbardziej poszukiwane wydawnictwa w formie  e-booków. Na razie pobrać można cztery opracowania: „Wrocławskie dworce kolejowe”, „Trzy początki. 1918/1945/1989”, „Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu” i „Wieżowce Wrocławia 1919-1932”, ale już wkrótce dostępna będzie także angielska wersja monografii „Moduł. Architektura Jana Szpakowicza”. Poniżej publikjemy krótkie omówienie wybranych pozycji.

Czytaj też: POW. Ilustrowany atlas architektury Powiśla: wydanie drugie poprawione |

Wrocławskie dworce kolejowe - rok wydania: 2006, redakcja: Maria Zwierz

„Wrocławskie dworce kolejowe” to jedna z najważniejszych książek Muzeum Architektury we Wrocławiu. Nic dziwnego – pięknie wydana, zawierająca niepublikowane wcześniej projekty architektoniczne i materiały ikonograficzne z bogatych zbiorów Archiwum Budowlanego Wrocławia, była pierwszą kompletną monografią wrocławskich dworców kolejowych. Pretekstem do jej wydania była przypadająca w 2006 roku 160. rocznica uruchomienia linii kolejowej między Wrocławiem a Berlinem.

Książka „Wrocławskie dworce kolejowe” pod redakcją Marii Zwierz zawiera szereg artykułów przybliżających wydarzenia związane z wytyczeniem pierwszych linii kolejowych we Wrocławiu i na Śląsku oraz prezentujących powstające od 1842 roku i w dużej mierze istniejące do dziś budynki wrocławskich dworców kolejowych. Opierając się na zachowanych projektach architektonicznych, materiałach ikonograficznych i tekstach źródłowych, powstała część katalogowa książki omawiająca szczegółowo wybrane budynki wrocławskich dworców kolejowych. Ostatnią część publikacji stanowią oryginalne, niemieckojęzyczne teksty źródłowe (wśród nich znajdziecie autorskie komentarze samych projektantów dworców!) oraz biogramy architektów i budowniczych wrocławskich i śląskich kolei.

Kultowe publikacje Muzeum Architektury do pobrania za darmo!

Książkę „Wrocławskie dworce kolejowe” można pobrać tu.

Trzy początki. 1918/1945/1989 - rok wydania: 2018, redakcja: Małgorzata Devosges-Cuber i Michał Duda

Przypadająca w 2018 roku setna rocznica odzyskania niepodległości sprowokowała autorów do przyjrzenia się trzem węzłowym momentom dwudziestowiecznej historii Polski. Lata 1918, 1945 i 1989 przyniosły ogromne zmiany na każdej z możliwych do prześledzenia płaszczyzn. Chociaż budynki nowych władz, domy nowego społeczeństwa i świątynie nowej sztuki powstające w tych trzech okresach polskiej historii różniły się fundamentalnie, łączyło je jedno — wiara w możliwość zbudowania nowego świata, w opozycji do tego, co minione. Przyglądając się momentom następującym tuż po przełomach, obserwując nie tylko zrealizowane budynki, ale także śledząc plany tych, które nigdy nie powstały i badając towarzyszący im przekaz medialny – w książce zarysowany został obraz dążeń i przemian polskiej architektury ostatniego stulecia.

Kultowe publikacje Muzeum Architektury do pobrania za darmo!

Książkę „Trzy początki. 1918/1945/1989” można pobrać tu.

Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu - rok wydania: 2014, redakcja: Jerzy Ilkosz

Książka „Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu” została wydana w 2012 roku przy okazji wystawy o tym samym tytule. Publikacja jest owocem wielomiesięcznej pracy polskich i zagranicznych naukowców, badaczy życia i dorobku jednego z najważniejszych twórców wrocławskiej architektury okresu międzywojennego, ucznia Hansa Poelziga i jednego z głównych pomysłodawców i organizatorów wystawy Werkbundu WuWA z 1929 roku.

Monografia, poświęcona działalności Lauterbacha w okresie przed drugą wojną światową, głównie na terenie Śląska i Wrocławia, została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich to artykuły i eseje omawiające twórczość architekta, druga to katalog realizacji zilustrowany archiwalnymi i współczesnymi fotografiami, a trzecia obejmuje teksty autorstwa samego Lauterbacha.

Kultowe publikacje Muzeum Architektury do pobrania za darmo!

Książkę „Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu” można obrać tu.

Wieżowce Wrocławia 1919-1932 - rok wydania: 1997, redakcja: Jerzy Ilkosz

„Wieżowce Wrocławia 1919-1932” to jedna z pierwszych publikacji poświęconych fenomenowi Wrocławia jako jednego z najważniejszych europejskich laboratoriów nowoczesności. Wnikliwa analiza nowatorskich koncepcji urbanistycznych i architektonicznych, opracowywanych i realizowanych w mieście, któremu przestrzenny ton nadawał Max Berg. Książka, towarzysząca wystawie zorganizowanej w 1997 roku przez Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia we współpracy z Technische Universität w Brunszwiku, po raz pierwszy pokazywała w Polsce nieznane wcześniej projekty wieżowców, w tym głównie projekty autorstwa Maxa Berga. To on bowiem poświęcił zagadnieniu wieżowców najwięcej uwagi.

Książkę otwierają dwa artykuły: pierwszy wprowadza czytelnika w problematykę budownictwa wysokościowców, w drugim zaś omówiono projekty wieżowców Maxa Berga. Dwa następne poświęcone są budowlom zrealizowanym – budynkom poczty i kasy oszczędności. W ostatnim artykule scharakteryzowano monumentalne budynki biurowców i domów towarowych Wrocławia, które swoimi proporcjami, skalą bądź rozwiązaniem konstrukcyjnym nawiązywały do idei wysokościowca. Teksty te uzupełnia katalog projektów budynków wysokich i wieżowców dla Wrocławia.

Kultowe publikacje Muzeum Architektury do pobrania za darmo!

Książkę „Wieżowce Wrocławia 1919-1932” można pobrać tu.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Cztery ściany i dach Reiniera de Graafa. Premiera książki Krakowski Instytut Architektury oraz Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zapraszają na premierę książki Cztery ściany i dach. Złożona natura prostej profesji oraz na spotkanie z jej autorem Reinierem de Graafem, który jest jednym z partnerów w słynnym holenderskim biurze OMA.
BAZARCH* 2019 Warszawa – nowości, wystawcy, wydarzenia towarzyszące W przedostatni listopadowy weekend odbędzie się w Warszawie kolejna edycja BAZARCHU, czyli najpopularniejszych targów książek o architekturze i mieście. Tradycyjnie towarzyszyć mu będą spotkania z autorami, premiery książek oraz dyskusje i wykłady.
Laka Perspectives 2: projektowanie dla świata przyszłości Głos udzielany jest architektom, urbanistom, inżynierom takich specjalności, jak biodizajn, informatyka albo robotyka, ale taż badaczom środowiska współczesnej mobilności czy sztucznej inteligencji. O drugim tomie Laka Perspectives wydanym przez Fundację Laka pisze Grzegorz Stiasny.
Fragments of Metropolis 3: ekspresjonizm górą Książka ma charakter atlasu, ułożonego według niezbyt zrozumiałego porządku – nie jest on chronologiczny, nie rządzi nim też geografia czy typologia budowli. Na kolejnych stronach zaprezentowano budynki użyteczności publicznej i mieszkalne, czasem obiekty małej architektury. Piszą Pitor Lewicki i Kazimierz Łatak.
Bauhaus – rewolucja sto lat później My – architekci, wykształceni po drugiej wojnie światowej – wywodzimy się wszyscy z Bauhausu. W krótkim, skondensowanym okresie działalności uczelnia wydała ogromny plon w postaci grona architektów i projektantów, projektów i realizacji, przykładów rewolucyjnego wzornictwa, grafiki użytkowej, postaw twórczych i światopoglądów – recenzja Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka.
Listy Heleny Syrkus – spotkanie promocyjne z autorkami nowej publikacji NIAiU Najnowsza publikacja Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki zawiera wybór korespondencji Heleny Syrkus z jej bliskimi przyjaciółmi i kluczowymi przedstawicielami środowiska architektonicznego: Walterem i Ise Gropiusami, Cornelisem van Eesterenem i jego żoną Fridą Fluck czy Sigfriedem Giedionem. Spotkanie promocyjne już 21 maja.