fotka z /zdjecia/zabrze_art.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Miasto policentryczne

2009-06-17 2:00

Scalanie istotnych dla funkcjonowania miasta stref centrum wymaga szeroko zakrojonych działań projektowych.

01.04 (termin nadsyłania zgłoszeń)01.05 (termin nadsyłania artykułów)18-19.06 (konferencja)

Miejsce: Katedra Projektowania Architektonicznego i Sztuk Pięknych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Konferencja naukowa - "Nowoczesność w architekturze" połączona z warsztatami adresowana jest do grona osób zajmujących się zarówno teorią architektury jak i praktyką tj. pracowników naukowych, doktorantów i studentów wydziałów architektury, a także architektów-twórców, oraz producentów i dystrybutorów nowoczesnych technologii.

Architektura powstaje zawsze w określonej przestrzeni, czasie i uwarunkowaniach kulturowych. Szeroka, interdyscyplinarna wiedza i znajomość procesów zachodzących we współczesnej architekturze jest podstawą świadomego projektowania.

Zadaniem postawionym przed uczestnikami jest dyskusja na temat wykorzystania architektury nowoczesnej dla uzupełnienia tkanki miejskiej Rudy Śląskiej. Wykorzystane zostaną w tym celu dorobek warsztatów poświęconych miastom Zabrze i Bytom oraz projekty studenckie opracowane na terenie Rudy. Scalanie przestrzeni miejskiej dotyczy istotnych dla funkcjonowania miasta stref centrum, które w wyniku deindustrializacji i procesów przekształceń tkanki miejskiej wymagają szeroko zakrojonych działań projektowych. Celem będzie podniesienie jakości zdefragmentowanej zabudowy. Dokonana w ten sposób analiza relacji między nowoczesnością jako postawą projektową, a współczesnym i historycznym kontekstem miejskim stanowić mają uzupełnienie konferencji.


Informacje: http://konferencje.polsl.pl/nowoczesnosc/default.aspx

fotka z /zdjecia/zabrze_art.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury