Lampy Alexandra

i

Autor: Archiwum Architektury Lampy Alexandra. Jeżeli każda lampa połączona jest ze wszystkimi lub wieloma lampami istnieje bardzo niewielka szansa na osiągnięcie stanu equilibrium. Może się to zdarzyć teoretycznie co sekundę, ale tylko przez zupełny przypadek (1). W przeciwnej sytuacji, kiedy lampy w ogóle nie są ze sobą połączone, equilibrium zostanie osiągnięte bardzo szybko (2). Rzeczywiste systemy mogą zostać podzielone na podsystemy, spośród których każdy charakteryzuje się skomplikowaną wewnętrzną strukturą, ale jest względnie niezależny od innych (3). Źródło: Michał Żyła

Michał Żyła laureatem konkursu TEORIA 2016

2016-10-11 12:02

Rozstrzygnięto trzecią edycję konkursu TEORIA organizowanego przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza. Za najlepszy tekst teoretyczny o tematyce architektonicznej uznano pracę Michała Żyły, pt. „Język i rzeczywistość architektury”. Praca jest ambitną próbą uporządkowania języka opisu i analizy architektury współczesnej - czytamy w opinii jury.

Celem konkursu TEORIA organizowanego przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza jest wspieranie rozwoju teoretycznych podstaw architektury, refleksji nad jej wpływem na kulturę i ład w przestrzeni publicznej oraz jej kulturotwórczą rolą. Zwycięski tekst publikowany jest w dwujęzycznej serii wydawniczej Architektura Kultury Kultura Architektury. Laureat Konkursu otrzymuje ponadto nagrodę finansową w wysokości 3 500 zł.

W tegorocznej edycji konkursu za najlepszą uznano pracę Michała Żyły pt. „Język i rzeczywistość architektury”. Nadesłane teksty oceniło Jury w składzie: Ewa P. Porębska (przewodnicząca), Grzegorz Piątek, Jacek Purchla, Bogna Świątkowska i Marta Urbańska.

Praca o bardzo dobrej strukturze, jest ambitną próbą uporządkowania języka opisu i analizy architektury współczesnej. Autor rozważa nie tylko kwestie leksykalne, w tym różnice w etymologii i semantyce kluczowych terminów angielskich i ich przyjętych polskich odpowiedników, ale i szersze kwestie filozoficzne. Przede wszystkim przedstawia refleksje na temat zachodniego i wschodniego rozumienia relacji (opozycji/syntezy) natury i kultury, w tym architektury. Zarazem podnosi wartość realistycznych, stosownych i skromnych, lecz skutecznych ingerencji architektonicznych. Zaletą pracy jest umiejętność klarownego przedstawienia problemu za pomocą modeli – czytamy w uzasadnieniu.

Jury postanowiło przyznać wyróżnienie Natalii Miler-Ogórkiewicz, autorce pracy „Ewaluacja zagadnienia kontekstu i jego roli”, za podjęcie kluczowej dla współczesnej architektury tematyki kontekstu. Praca wyróżnia się samodzielnością i autorskim doborem przykładów oraz ambitnym podjęciem próby stworzenia własnych kryteriów i definicji. Wzmianką wyróżniono Tomasza Gerasa, autora pracy pt. „Zagadnienie tożsamości architektury polskiej", za zaproszenie do merytorycznej dyskusji na temat niełatwy, potrzebujący szerokiej debaty oraz duży walor polemiczny.

Dotychczas w serii Architektura Kultury Kultura Architektury ukazały się publikacje „Fenomen miejsc biesiadnych w mieście jako ilustracja krzyżowania się wpływów kultury popularnej i kultury wysokiej w architekturze” autorstwa arch. Anny Lorens, oraz esej „Model przeplotu: strategia dla miast w epoce sieci napisany przez arch. Piotr Kamińskiego”.