Miliony euro na finansowanie Nowego Europejskiego Bauhausu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowy Europejski Bauhaus ma wesprzeć realizację strategii tzw. Europejskiego Zielonego Ładu oraz pomóc państwom wspólnoty w odbudowie gospodarczej po pandemii koronawirusa SARS-CoV-2; fot. © European Union, 2021

Miliony euro na finansowanie Nowego Europejskiego Bauhausu

2021-09-15 18:20

Na finansowanie projektów w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu Komisja Europejska przeznaczy 85 mln euro z różnych programów unijnych. Powstanie też laboratorium Nowego Europejskiego Bauhausu: ośrodek analityczno-projektowy, którego zadaniem będzie tworzenie prototypów i testowanie innowacyjnych rozwiązań dla różnych sektorów gospodarki, w tym budownictwa i architektury.

15 września Komisja Europejska przyjęła dokument określający szczegółową koncepcję Nowego Europejskiego Bauhausu. Projekt ten obejmuje szereg działań politycznych i możliwości finansowania, a jego celem ma być przyspieszenie zielonej transformacji różnych sektorów gospodarki, od budownictwa po przemysł włókienniczy.Nowy Europejski Bauhaus łączy wielką wizję Europejskiego Zielonego Ładu z namacalnymi zmianami w naszym otoczeniu. Chodzi o konkretne, odczuwalne zmiany, które mają korzystny wpływ na nasze życie codzienne – w budownictwie i przestrzeniach publicznych, ale także w takich dziedzinach jak moda czy projektowanie mebli. Nowy Europejski Bauhaus ma na celu stworzenie nowego stylu życia, zakładającego zgodność wzornictwa z zasadami zrównoważonego rozwoju, wymagającego mniejszych emisji dwutlenku węgla, sprzyjającego włączeniu społecznemu i przystępnego cenowo dla wszystkich – tłumaczy przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Laboratorium Nowego Europejskiego Bauhausu

Na finansowanie Nowego Europejskiego Bauhausu w latach 2021-2022 przeznaczono 85 mln euro. Środki te będą pochodzić z licznych programów UE, takich jak Horyzont Europa, wspierający badania i innowacje na naszym kontynencie, LIFE promujący działania na rzecz środowiska i klimatu czy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Komisja zwróci się również do państw członkowskich, by te uwzględniły podstawowe wartości Nowego Bauhausu w strategiach rozwoju oraz ustanowi laboratorium Nowego Europejskiego Bauhausu. Ma to być ośrodek analityczno-projektowy, którego zadaniem będzie tworzenie prototypów i testowanie nowych rozwiązań dla różnych dziedzin gospodarki.Przyjęty dokument opiera się na pomysłach, które udało się zebrać od stycznia do lipca bieżącego roku podczas tzw. fazy projektowej. W tym czasie Komisja otrzymała ponad 2000 propozycji, które mają pomóc w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i osiągnięciu do 2050 roku neutralności klimatycznej na starym kontynencie.  Łącząc naukę i innowacje ze sztuką i kulturą, nowy europejski Bauhaus stworzy rozwiązania, które będą nie tylko zrównoważone i innowacyjne, ale również dostępne i przystępne cenowo, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich – zwraca uwagę Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

CHCĘ SIĘ ZAPISAĆ