Architektura MuratorWydarzeniaNajlepsze realizacje współczesnej architektury w woj. małopolskim. Wręczenie nagrody im. Stanisława Witkiewicza

Najlepsze realizacje współczesnej architektury w woj. małopolskim. Wręczenie nagrody im. Stanisława Witkiewicza

26 czerwca w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie odbyła się gala wręczenia Nagrody im. Stanisława Witkiewicza dla najlepszych obiektów współczesnej architektury województwa małopolskiego. W siódmej edycji konkursu przyznano dwie nagrody ex aequo dla obiektów użyteczności publicznej, dwie dla budynków mieszkalnych oraz cztery wyróżnienia

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie, Ingarden & Evy
Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie, Krzysztof Ingarden i Jacek Ewý- Architekci

Rozstrzygnięto siódmą edycję Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza, która przyznawana jest najlepszym realizacjom współczesnej architektury sprzyjającym ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Organizowany przez samorząd Województwa Małopolskiego konkurs promuje nie tylko realizacje architektoniczne i ich autorów, lecz również inwestorów i wykonawców. Na tegoroczną edycję napłynęło 30 zgłoszeń. Co znamienne, prawie wszystkie z nagrodzonych budynków zostały wzniesione przy wsparciu ze środków unijnych.

Nagroda im. Stanisława Witkiewicza w kategorii budynek użyteczności publicznej

W kategorii architektura użyteczności publicznej, w tym mała architektura i zagospodarowanie przestrzeni, nagrodę ex aequo przyznano nagradzanemu już wielokrotnie Małopolskiemu Ogrodowi Sztuki w Krakowie autorstwa Krzysztof Ingarden, Jacek Ewý – Architekci, Sp. z o.o. Nagrodę przyznano za "niekonwencjonalne i oryginalne podejście do projektowania nowego obiektu w historycznym, śródmiejskim otoczeniu."
(Inwestor: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SKOBUD Sp. z o.o.).

Nagrodę ex aequo otrzynało Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach projektu DDJM Sp. z o.o. Marek Dunikowski, Wojciech Miecznikowski, Jarosław Kutniowski. Jury doceniłow wpisanie obiektu w krajobrazowe otoczenie za pomocą prostych środków wyrazu oraz funkcje kulturotwórcze, jakie instytucja spełnia w regionie.
(Inwestor: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Wykonawca: SKANSKA S.A.)

Nagroda im. Stanisława Witkiewicza w kategorii architektura mieszkaniowa

W kategorii architektura mieszkaniowa sąd konkursowy przyznał nagrodę zespołowi zabudowy mieszkaniowo usługowej Browar Lubicz w Krakowie projektu Mofo Architekci MA Sp. z o.o. Sp. k. W uzasadnieniu Sądu konkursowego czytamy: „Sposób adaptacji istniejącej historycznej struktury i dodanie nowej tkanki użytkowej o charakterze mieszkaniowym nie tylko uzupełnia historyczną zabudowę miejską, ale także wzbogaca ją o nową jakość nowoczesnej architektury i jej otoczenia, jako przestrzeni publicznej miasta.”
(Inwestor: Balmoral Properties 1 ED Polska 1 Sp. z o.o. S.K.A., Wykonawca: PORR (Polska) S.A.).

Nagrodę ex aequo otrzymał budynek mieszkalno-usługowy, ul. Broniewskiego 28, Nowy Sącz, którego autorem jest: mgr inż. arch. Jakub Potoczek. Doceniono odrębność budynku na tle tendencji "bogatej i przesadnej ornamentyki w budynkach mieszkaniowych" oraz uzyskanie czytelnej architektury dzięki prostym i skromnym środkom wyrazu.
(Inwestor: Auto-Com S.C., Wykonawca: MARKO Firma Remontowo-Budowlana Mirosław Zięcina)

Sąd konkursowy przyznał również cztery wyróżnienia:

Za współczesny sposób użycia drewna w wystroju architektury wnętrz oraz nawiązanie do lokalnej tradycji wykorzystania tego materiału wyróżnienie przyznano Sali Gimnastycznej przy ulicy Maciejowej 83 w Łabowej, zaprojektowanemu przez Biuro Architekt Kaczmarczyk
(Inwestor: Gmina Łabowa, Wykonawca: LEGBUD Mieczysław Legutko).

Kolejne wyróżnienie przyznano Centrum Komputerowemu (Centrum Informatyki) AGH, przy ul. Nawojki 11 w Krakowie, Autor: APA Czech Duliński Wróbel Agencja Projektowa Architektura Sp. z o.o. Obiekt doceniono za "dystyngowany charakter, właściwy dla obiektu dydaktycznego dobrze wpisanego w krajobraz miejsca.”
(Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wykonawca: Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. (lider), WPBP nr 2 Wrobis S.A.)

Za osiągnięcie wysokiego poziomu architektonicznego założenia, przy wykorzystaniu skromnych środków formalnych i technicznych, doceniono Plac Targowy w Mszanie Dolnej przy ul. Władysława Orkana, projektu Em4. Pracownia Architektury. Brataniec
(Inwestor: Gmina – Miasto Mszana Dolna, Wykonawca: F.U.H. BRUK BUD S.C. Kotarba Eugeniusz, Stożek Janusz).

Ostatni z wyróżnionych obiektów to Punkt Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju przy ul. Zdrojowej 4/2, którego autorem jest Pracownia Projektowa TARKO. Wyróżnienie przyznano za kontynuację tradycji architektury regionu.
(Inwestor: Gmina Krynica-Zdrój, Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju).

Nagroda im. Stanisława Witkiewicza 2016 Do tegorocznej, ósmej już edycji zgłoszono 29 realizacji. Podsumowujemy wyniki konkursu na najlepsze obiekty Małopolski. Tę prestiżową nagrodę przyznaje zarząd województwa po uwzględnieniu rekomendacji sądu konkursowego, w którego skład wchodzą m.in. architekci i krytycy architektury.