Architektura MuratorWydarzeniaOrganizatorzy życia

Organizatorzy życia

Wystawa Organizatorzy życia. De Stijl, polska awangarda i design pokazuje, w jaki sposób idee słynnej holenderskiej grupy De Stijl kształtowały polską awangardę międzywojnia. Muzeum Sztuki w Łodzi przygotowało ją w ramach tegorocznych obchodów stulecia awangardy w Polsce.

Organizatorzy życia
Gerrit Thomas Rietveld, Dom Truus Schröder (Schröderhuis). Widok współczesny, fot. serwis prasowy

Zobaczymy między innymi prace Pieta Mondriana, Theo van Doesburga, Jeana Gorina, Katarzyny Kobro, Barta van der Lecka, Kurta Schwittersa, Henryka Stażewskiego, Władysława Strzemińskiego czy Jo Uiterwaala. Do tej pory w największych opracowaniach historii polskiej awangardy podkreślany był przede wszystkim kluczowy wpływ konstruktywizmu rosyjskiego. Wątek De Stijl był usuwany na plan dalszy. Chcemy to zmienić – tłumaczą kuratorki wystawy Paulina Kurc-Maj i Anna Saciuk-Gąsowska.
Punktem wyjścia dla utworzonej w 1917 roku grupy De Stijl była opracowana przez Pieta Mondriana idea neoplastycyzmu, przeniesiona z malarstwa w trzeci i czwarty wymiar. Stanowiła kompleksowy model kształtowania formy plastycznej, która manifestować się miał się na różnych poziomach i poprzez współoddziaływanie malarstwa, rzeźby czy architektury, a nawet muzyki i literatury. Wraz z powstaniem warszawskiej grupy Blok w 1924 roku i pierwszym numerem wydawanego przez nią pisma, nawiązały się również bliższe relacje między przedstawicielami polskiej i holenderskiej awangardy, wymiana korespondencji, przedruki artykułów i fotografii zrealizowanych projektów. Cel artystów należących do obu ugrupowań był bowiem taki sam: organizowanie nowoczesnego życia przy pomocy sztuki.
Wraz z otwarciem wystawy Organizatorzy życia, ponownie otwarta zostanie Sala Neoplastyczna zaprojektowana w Muzeum Sztuki w Łodzi przez Władysława Strzemińskiego. Pomieszczenie ma być odtworzone w „klasycznym kształcie" i na czas wystawy stanie się jej nieodłączną częścią.

Architektura wystawy Organizatorzy życia. De Stijl, polska awangarda i design: Art of Design Joanna Góra Raurowicz
Muzeum Sztuki w Łodzi ms1, ul. Więckowskiego 36
24 listopada 2017- 25 lutego 2018
www.msl.org.pl

IN OUT FESTIVAL 2020. Zgłoszenia Tegoroczna edycja gdańskiego IN OUT FESTIVAL odnosi się do architektury, a towarzyszy mu otwarty międzynarodowy konkurs na najlepsze prace wideo, dokumenty i animacje.
Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy Modernistyczne odkrycia dotyczące relacji pomiędzy przestrzenią, ruchem i ciałem zobaczymy na łódzkiej wystawie Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy.
Polscy konstruktywiści w Paryżu Najważniejsze europejskie muzeum sztuki nowoczesnej - paryskie Centrum Pompidou - pokazuje przedwojenną polską awangardę. Do 14 stycznia można zobaczyć tam niemal wszystkie prace Katarzyny Kobro i dużą część dorobku Władysława Strzemińskiego.
Prampolini kontra polska awangarda Wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi to okazja, by zobaczyć prace znanego włoskiego futurysty, dodatkowo po raz pierwszy zestawione z dziełami artystów polskiej awangardy, którzy podobnie jak on tworzyli nowatorskie projekty scenograficzne i teatralne.
Ekologiczna awangarda i miasta przyszłości Zrównoważona urbanistyka to w dużej mierze stara, dobra urbanistyka, w której – jak mówi Jan Gehl – to, co dobre dla ludzi, jest też dobre dla środowiska
Awangarda jutra? Młodzi projektanci we wrocławskim Muzeum Architektury Jak zmienia się polska architektura, jakie czynniki wpływają na kierunek tych zmian, które pracownie architektoniczne są przyszłą awangardą? Wystawę, która próbuje dać odpowiedź na te pytania oglądać można we wrocławskim Muzeum Architektury do 23 września