Logo Miasto Dostępne

i

Autor: Archiwum Architektury

Polskie miasto dostępne dla wszystkich

2016-07-18 14:55

Towarzystwo Urbanistów Polskich i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zapraszają we wrześniu na konferencję Miasto Dostępne. Propozycje wystąpień i posterów dotyczących projektowania uniwersalnego można zgłaszać do 30 lipca.

Konferencja, której współorganizatorami są Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i Wydział Geodezji I Kartografii Politechniki Warszawskiej, ma promować działania na rzecz poprawy dostępności miast – przestrzeni publicznych i budynków. Jednym z kluczowych elementów, które mogą się do tego przyczynić jest odpowiednio prowadzony proces kształcenia na uczelniach wyższych. Nasza konferencja ma rozpocząć wypracowywanie metod takiego nauczania – piszą organizatorzy i zapowiadają, że skupią się także na prezentacjach sposobów kształcenia stosowanych do tej pory na różnych uczelniach polskich. Na towarzyszącej konferencji wystawie zaprezentowane zostaną m.in. projekty studenckie. Rezultatem spotkania powinna być też wymiana informacji o stanie wiedzy, badań oraz o dobrych praktykach realizacyjnych w zakresie poprawy dostępności miast i projektowania uniwersalnego oraz zwrócenie uwagi architektów, urbanistów, planistów, inwestorów, samorządów i urzędników na ich rolę w budowaniu przyjaznych dla wszystkich przestrzeni.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, konieczne jest przesłanie zgłoszenia udziału i otrzymanie potwierdzenia zapewniającego miejsce na sali.

Termin konferencji: 21 września 2016

Miejsce: Politechnika Warszawska - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa (Rejon Placu Politechniki)

Zgłoszenia i informacje: www.tup.org.pl