Architektura MuratorWydarzeniaRelacja z okrągłego stołu w Ambasadzie Królestwa Niderlandów

Relacja z okrągłego stołu w Ambasadzie Królestwa Niderlandów

Podczas dyskusji, która odbyła się w ramach wydarzenia "Innowacje w Architekturze", zebrani architekci z Polski i Holandii oraz przedstawiciele władz Warszawy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak rozwiązania z innowacyjnych projektów powstałych za granicą można przeszczepić na polski grunt.

Udział wzięli architekci z UNStudio - Caroline Bos i Arjan Dingsté, prezes SARP Mariusz Ścisło, przedstawiciele władz miasta Warszawy oraz studenci wybrani podczas warsztatów Nowa Prefabrykacja ze Zbigniewem Maćkowem. Punktem wyjścia dla dyskusji stały się terenu Dworca Zachodniego w Warszawie, gdzie zarówno otoczenie budynku jak i sam budynek nie są przystosowane do spełniania funkcji węzła przesiadkowego, obsługującego dużą liczbę pasażerów. Arjan Dingste zaprezentował projekt dworca kolejowego w Arnhem, omawiając na jego przykładzie jak można używać innowacyjnych rozwiązań do projektowania węzłów transportowych. Poza innymi nowatorskimi rozwiązaniami, sednem pracy stało się ustalenie proporcji środków i rodzajów transportu, w jakich użytkownicy dworca dostają się do i z niego. Uzyskane dane stały się podstawą projektu bryły i otoczenia budynku.

Zebrani architekci zwrócili uwagę na fakt, że duże założenia infrastrukturalne tego rodzaju trzeba starać się projektować w sposób przyszłościowy - co jest o tyle trudne, że często mowa tu o technologiach czy usługach, które na etapie powstawania projektu mogą nawet nie istnieć. Jak wspomniał Dingsté, znaczący wpływ na ustalanie sposobu dostępu samochodowego do dworca miała lokalna popularność car sharingu, (będącego zjawiskiem w Polsce wciąż marginalnym) ale warto przemyśleć, jak potencjalnie mogłoby go zmienić upowszechnienie się np. autonomicznych samochodów. Według niego każdą dużą realizację warto rozplanowywać w ten sposób, aby każda znajdująca się w nich przestrzeń mogła być zaadoptowana do innych celów, nawet jeśli nie jesteśmy jeszcze w stanie przewidzieć jakich.

Reprezentanci polskiej strony dyskusji poruszyli kwestię bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej, takich jak dworce. Według architektów z UNStudio, najlepiej jest je zapewnić nie poprzez doraźne działania (w rodzaju zatrudniania ochrony), ale projektowanie przestrzeni w taki sposób, by po pierwsze unikać "ślepych uliczek", a po drugie zapewniać ciągły poziom aktywności. Jakiekolwiek rozwiązania w rodzaju kamer powinny być jak najmniej intruzywne.

Poruszono kwestię pogodzenia różnych interesariuszy projektu przy złożonych inwestycjach. Jest to problem szczególnie palący w okolicy Dworca Zachodniego, gdzie teren obiektu znajduje się w rękach różnych właścicieli, z których nie wszyscy zainteresowani są współgraniem dworca z miastem jako całością. W przypadku dworca w Arnhem początkowo również dochodziło do konfliktów, ale czas powstawania całego założenia - od 1996 do 2016 - niejako wymusił powstanie kompromisu między zainteresowanymi stronami. Reprezentanci UNStudio zaznaczyli, że największy kłopot sprawiało im negocjowanie z lokalnymi władzami - dopiero po sukcesie projektu głosy jego przeciwników straciły na znaczeniu.

Innowacyjny detal poszukiwany Po raz kolejny niemieckie czasopismo DETAIL przyzna nagrody za najbardziej innowacyjne detale. Wręczana co dwa lata DETAIL Prize ma wskazywać na ich znaczenie w całościowym projekcie architektonicznym.
Innowacyjna architektura w Polsce Ogłaszając 2017 rokiem Innowacji w Architekturze, redakcja „A-m” postanowiła sprawdzić, jakiego rodzaju nowatorskie rozwiązania i technologie wykorzystują polscy architekci i w jakim celu to robią, jak udoskonalenia te mogą przekładać się na życie użytkowników architektury, a wreszcie – czy powstają w Polsce obiekty, które moglibyśmy określić mianem innowacyjnych. Podsumowujemy całoroczne wydarzenie, którego zwieńczeniem był finał konkursu na najbardziej innowacyjne pracownie, projekty i realizacje w naszym kraju – fotoreportaż z gali, prezentacja nagród i wzmianek honorowych.
W stronę innowacyjnej prefabrykacji – relacja z warsztatów Tematem ostatnich warsztatów studenckich, które odbyły się w ramach naszej tegorocznej inicjatywy Innowacje w architekturze było opracowanie różnych, typologii zamieszkiwania w oparciu o prefabrykację i modułowość. Udział w zajęciach prowadzonych przez Zbigniewa Maćkowa z pewnością stanowił dla uczestników bezcenną lekcję pracy zespołowej i kreatywnego myślenia, jednak tym razem na autorów najlepszych projektów czekała dodatkowa premia – zaproszenie na specjalne spotkanie z Caroline Bos z UNStudio. Publikujemy relację z warsztatów w Warszawie i prace wytypowane przez prowadzących.
"Dlaczego innowacyjność jest ważna?" - pełen wykład Caroline Bos [FILM] Holenderska architektka z UNStudio porusza temat innowacyjności jako kluczowego narzędzia w procesie projektowym poprzez pryzmat ukończonych realizacji pracowni. Wykład został wygłoszony 16 listopada podczas gali konkursu "Innowacje w Architekturze".
Podsumowanie konkursu "Innowacje w Architekturze". FOTORELACJA Przedstawiamy galerię zdjęć z gali rozdania nagród "Innowacje w Architekturze", będącej zwieńczeniem inicjatywy organizowanej przez "Architekturę-murator".
"Innowacje w Architekturze" - znamy laureatów! Podczas dzisiejszej gali, będącej zwieńczeniem inicjatywy "Architektury-murator", nagrodzono najbardziej innowacyjny projekt roku oraz wyróżniono trzy innowacyjne pracownie.