Streng fotomontaż

i

Autor: Archiwum Architektury Henryk Streng (Marek Włodarski), fotomontaż, 1927, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi

Rok awangardy

2016-08-26 17:13

2017 rok będzie obchodzony w Polsce jako stulecie awangardy. W przygotowanie rocznicowego programu włączyło się już 50 instytucji i organizacji. Zaplanowano również wydarzenia związane z architekturą.

Na program obchodów stulecia ruchu awangardowego w Polsce złożą się wystawy, koncerty, spektakle, publikacje, wykłady, konferencje. Będą to projekty przypominające najistotniejsze postaci i zjawiska awangardy międzywojennej, zwracające uwagę na twórców rozwijających awangardowe założenia w okresie powojennym, a także stawiające pytanie o znaczenie awangardowego dziedzictwa dzisiaj. Z inicjatywą obchodów wyszły trzy muzea, które mają najbogatsze zbiory sztuki awangardowej w Polsce – Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Sztuki w Łodzi, a honorowy patronat nad rocznicą objął Polski Komitet ds. UNESCO. Za symboliczny początek polskiej awangardy uznano otwarcie 4 listopada 1917 roku w siedzibie krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych I Wystawy Ekspresjonistów Polskich. Zaprezentowano na niej niemal sto dzieł osiemnastu artystów.

Polska awangarda radykalnie odmieniła charakter naszej kultury, przesądzając o dalszym rozwoju sztuk wizualnych, literatury, filmu, teatru, architektury, a także przekształcając w istotny sposób naszą rzeczywistość. Dzieła Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Tadeusza Peipera, Szymona Syrkusa stanowiły liczący się głos w międzynarodowej dyskusji na temat nowoczesności – za sprawą ich osiągnięć Polska stała się ważnym punktem na mapie światowej kultury – podkreślają organizatorzy obchodów. W ramach rocznicowego programu zobaczymy m.in. wystawę Potęga awangardy, zorganizowaną w Krakowie w Kamienicy Szołayskich, na którą złożą się dzieła kluczowych postaci światowej awangardy, takich, jak Edward Munch, Kazimierz Malewicz, Marcel Duchamp, Fernand Léger czy Georges Rouault oraz polskich „awangardzistów”. W Muzeum Sztuki w Łodzi zostanie zaprezentowany przegląd twórczości Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego. Także w Łodzi będzie można będzie obejrzeć ekspozycję Organizatorzy życia. De Stijl i projektowanie awangardowe w Polsce eksplorującą międzynarodowe konteksty, w jakich kształtowała się nowoczesna polska architektura i wzornictwo. Natomiast o oddziaływaniu awangardy na powojenną sztukę przypomni w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej wystawa poświęcona jednej z najważniejszych osobowości polskiej architektury dwudziestowiecznej - Oskarowi Hansenowi. Możemy spodziewać się także przekrojowych publikacji, w tym zapowiadanej przez Instytut Architektury w Krakowie antologii tekstów teoretycznych i krytycznych o architekturze nowoczesnej w Polsce wraz ze zbiorem esejów i komentarzy. .