Warsztaty architektoniczne Forma Otwarta

i

Autor: Archiwum Architektury

Warsztaty architektoniczne Forma Otwarta – Osiedle Otwarte. Projekt rewitalizacji osiedla im. Juliusza Słowackiego w Lublinie

2014-11-04 12:28

W dniach 21-23 listopada na Politechnice Lubelskiej odbędą się warsztaty architektoniczne, których celem będzie wypracowanie koncepcji rewitalizacji osiedla im. Juliusza Słowackiego w Lublinie. Do udziału zaporszeni są studenci architektury i innych kierunków projektowych. Zgłoszenia należy przesyłać do 9 listopada.

Celem warsztatów jest wypracowanie założeń do koncepcji rewitalizacji osiedla im. Juliusza Słowackiego w Lublinie, które jest najpełniejszą realizacją Formy Otwartej Oskara Hansena. Prace warsztatowe mają posłużyć nie tylko do sformułowaniu wniosków teoretycznych ale też rekomendacjom praktycznym.

Wynikiem będą wytyczne do przekształcenia otoczenia i wyglądu zewnętrznego bloków, tak aby osiedle spełniało indywidualne zapotrzebowania mieszkańców, było im bardziej przyjazne i nowoczesne, a jednocześnie ukazałoby kontynuację idei Oskara Hansena – Formy Otwartej. Idea, w myśl której architekt tworzył architekturę otwartą dla ludzi, będącą dla nich tłem do życia, architekturę zmienną pozwalającą dopasować się do indywidualnego kształtowania przestrzeni i do aktualnych warunków.

Koncepcje będą wykonywane w oparciu o konkretne potrzeby przedstawione przez mieszkańców (na podstawie przeprowadzonej wstępnej ankiety). Praca podczas warsztatów będzie oparta przede wszystkim na pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych, które zajmą się trzema aspektami osiedla: estetyką przestrzeni i budynków, układem funkcjonalnym mieszkań, założeniem urbanistycznym.

Warsztaty projektowe FORMA OTWARTA przeznaczone są dla studentów architektury, architektury krajobrazu i wydziałów artystycznych, bez ograniczeń wiekowych. Stworzonych zostanie 5 grup 4-osobowych, sformowanych tak aby różnorodność uczestników zakwalifikowanych do udziału w warsztatach znalazła swoje odzwierciedlenie w składzie poszczególnych grup. Praca podczas warsztatów będzie oparta przede wszystkim na rozmowach i wykonywaniu analiz projektowych. Warsztaty będą częścią cyklu działań przestrzennych i artystycznych na terenie osiedli zaniedbanych i opuszczonych.

PROGRAM WARSZTATÓW FORMA OTWARTA

Piątek, 21 listopada 2014 roku

9:00 inauguracja warsztatów – sala nr 35 parter budynku WICA

10:00 – 13:00 wycieczka po terenie osiedla Słowackiego

13:00 podział na grupy, wykład o osiedlu Słowackiego i Formie Otwartej

14:00 – 19:00 praca w grupach sala nr 35 parter budynku WICA

19:00 filmy o architekturze (WSTĘP WOLNY dla wszystkich zainteresowanych) Aula I lub Aula III

Sobota, 22 listopada 2014 roku (od 10:00)

10:00 – 16:00 praca w grupach sala nr 35 parter budynku WICA

16:00 – 18:00 panel wykładowy (WSTĘP WOLNY dla wszystkich zainteresowanych), Aula III IV p. bud. WICA

Krótkie wykłady wygłoszą:

– prof. nzw. dr hab. inż. arch. Ewa KURYŁOWICZ, Kuryłowicz &Associates Sp. z o.o.

– artysta Jarosław KOZIARA, UMCS Lublin

– dr inż. arch. Bolesław STELMACH, Stelmach i Partnerzy

– prof. Mariusz DĄBROWSKI, WBIA, PL

16:00 – …Praca w grupach sala nr 35 parter budynku WICA

Niedziela, 23 listopada 2014 roku (od 10:00)

10:00 – 14:30 praca w grupach sala nr 35 parter budynku WICA

14:30 prezentacja projektów i otwarta dyskusja nad efektami warsztatów WICA

17:00 Zakończenie - wręczenie nagród autorom najciekawszej propozycji

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Koszty podróży do Lublina pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają materiały do pracy warsztatowej.

Uczestnicy warsztatów zostaną wybrani na podstawie odpowiedzi na pytanie: Jak zmieniłbym osiedle Słowackiego w Lublinie? przesłanych na adres mailowy warsztatyfo@gmail.com do 9 listopada 2014 (do godziny 23:59). W treści maila należy podać dane kontaktowe autora (Imię i nazwisko, adres email i numer telefonu). Ewentualne pytania można kierować na adres: info@formaotwarta.org

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach wraz z listą rezerwową zostanie ogłoszona nie później niż 14 listopada na stronie internetowej www.formaotwarta.org oraz na facebooku.