Warsztaty architektoniczne OSSA 2011 pt. „Fatamorgana”

i

Autor: Archiwum Architektury

Warsztaty architektoniczne OSSA 2011

2011-10-18 12:50

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury zaprasza na jubileuszowe, piętnaste warsztaty architektoniczne OSSA pt. „Fatamorgana”. Punktem wyjścia dla warsztatów będzie próba zbadania przestrzeni stolicy pod kątem charakterystycznych dla niej zjawisk.

Warsztaty architektoniczne OSSA 2011 pt. „Fatamorgana”

i

Autor: Archiwum Architektury

W dniach 23-30 października tego roku do Warszawy przyjedzie 110 studentów architektury z całej Polski i z zagranicy. Uczestnicy, którzy zostaną wyłonieni spośród osób, które nadeślą prace, popularnie nazywane “wstępniakami”, zmierzą się z fantomowym miastem. Warszawa jest bowiem miejscem niezrealizowanych wizji i projektów. Studenci przeanalizują możliwości ponownego ich wykorzystania.Uczestnicy warsztatów będą podzieleni na dziesięć grup, na czele których stać będą tutorzy - wybrani architekci z Polski i zagranicy, reprezentujący różne podejścia do projektowania. Oznacza to, wynik tygodniowej pracy każdej z grup będzie inny.Dlaczego Fatamorgana? Pojęcie to oznacza miraż złożony, tworzący wielokrotne, zmienne obrazy lub wytwór czyjejś wyobraźni. Kiedy patrzymy przez przymrużone powieki, zarówno w przyszłość, jak i przeszłość dostrzegamy niewyraźnie zarys – fatamorganę - potencjalny krajobraz miejski, jaki mógł, albo może się jeszcze wydarzyć. Fatamorgana może być omamem, złudzeniem, albo zjawiskiem optycznym powstającym na skutek załamania światła. Termin ten ma jeszcze jedno znaczenie: «w radiolokacji: echo pochodzące od bardzo odległego obiektu, a ukazujące się na wskaźniku tak, jakby obiekt był blisko» - czyż  właśnie nie tak nasze umysły usiłują przybliżyć odległe wizje miasta?Plany na rozwój miast cechuje zmienność wizji, niepewność ich realizacji i wielość kryteriów oceny. Dodając do tego szybko zmieniającą się rzeczywistość oraz skomplikowaną przeszłość, otrzymujemy wielowarstwowy obraz nakładający się na istniejącą strukturę. Często obraz istniejący tylko w pamięci mieszkańców lub projekt funkcjonujący tylko w ich wyobraźni pojawia się tam, gdzie nie ma jeszcze nic albo powstało już coś zupełnie innego – jak fatamorgana. Wydaje się, że Warszawie, wciąż poszukującej swojej formy,  to zjawisko można zaobserwować częściej niż w innych europejskich stolicach…Warszawa jest fatamorganą, gdyż składa się nie tylko z warstwy materialnej - Warszawę tworzą wyobrażenia, pamięć wizji i możliwości rozwoju. Stolica ma już ponad 700 lat i wciąż się dobrze zapowiada. Gdzieś pomiędzy tym, co miało lub mogłoby powstać, a twardą i szorstką powierzchnią betonowej kostki, funkcjonują jej użytkownicy. Patrzenie na to miasto z zewnątrz przez pryzmat pocztówek, przewodników, opracowań statystycznych, czy przejażdżki taksówką z dworca na lotnisko mija się z celem. W wyobraźni i pamięci widzimy więcej Warszawy niż jesteśmy w stanie dostrzec za pomocą wzroku. Puste miejsca wciąż niezabudowanych placów wypełniają oczekiwania i tęsknoty.To natężenie planów i emocji przez lata inspirowało wyobraźnie pisarzy i artystów, jak i architektów oraz urbanistów. Jeśli zdecydujemy się nie ignorować wszystkich tych niematerialnych warstw, to mamy szanse odkryć jej potencjał, zobaczyć inne możliwości. Tak jak w każdym kłamstwie ukryte jest ziarno prawdy, w niezrealizowanych możliwościach i nierealnych tęsknotach może znajdować się odpowiedź na pytanie, jaka ma być nasza Warszawa.Wielość wizji stworzonych dla tego miasta staję się idealną pożywką dla nowych idei i projektów, które powstają bez końca i w ilości znacznie przewyższającej realne możliwości stolicy. Plany lat '50 na Plac Na Rozdrożu, monumentalna dzielnica Piłsudskiego ze świątynią Opatrzności Bożej, liczne plany na Plac Defilad z lat '90 i obecnego wieku, projekt wystawy światowej z lat '30stych, po którym zostały tylko nazwy ulic na Saskiej Kępie czy też plan Pabsta. Żadne inne polskie miasto nie może się mierzyć się ze stolicą jeśli oceniać ilość niezrealizowanych wizji. Projekt wysp na Wiśle, kolejka liniowa, plany przekrycia Trasy Łazienkowskiej, “Góry dla Warszawy”, “Transfer” Jarosława Kozakiewicza, Ściana Zachodnia, liczne wieżowce w centrum miasta, zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Narodowego, Port Praski...Warszawa była i jest też polem eksperymentu, natężenie zmieniających się planów przez lata inspirowało architektów, urbanistów i artystów do rozwijania nawet pozornie najdziwniejszych pomysłów. Patrząc na te projekty widzimy miasto pełne atrakcji, w którym wszystko jest możliwe a jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia.Rozmowa toczy się nieustannie. Chcielibyśmy więc wziąć w niej udział i zaproponować inny sposób na tworzenie scenariusza miasta. Czerpiąc zarówno z historii jaki i nowych rozwiązań, innowacyjnych narzędzi i sposobów myślenia o mieście pragniemy uzyskać nieszablonowe projekty wykorzystujące potencjał omawianych miejsc. Szansą na to jest współpraca z naukowcami, poszukiwanie nowych obszarów wiedzy o mieście oraz wykorzystywanie nowych metod takich jak projektowanie parametryczne, i włączanie ich do procesu planowania. Być może uda nam się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak w Warszawie znaleźć miejsce na wszystkie te marzenia i tęsknoty, do których jesteśmy tak przywiązani. Co to OSSA?OSSA to Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury powstałe w 1997 roku. Jego założenie jest rezultatem obecnej sytuacji studentów naszego kraju, która nie zawsze pozwala na pełne wykorzystanie możliwości tkwiących w młodych, pełnych zapału ludziach. W swoich szeregach skupiamy studentów wszystkich Wydziałów Architektury wyższych uczelni w Polsce - publicznych i niepublicznych. Dajemy im możliwość rozwoju, poprzez wzajemną wymianę doświadczeń na organizowanych przez OSSA corocznych warsztatach (Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury), plenerach, konkursach i wycieczkach dydaktycznych. W ten sposób studenci mogą zdobyć nowe doświadczenia poprzez kontakt z praktykującymi architektami i pokazanie im praktycznej strony zawodu, o którą ciężko na wydziale. Mamy tu na myśli przede wszystkim osoby zaangażowane w swoim życiu zawodowym w projektowanie oraz w badania dotyczące teorii architektury czy urbanistyki, czy analiz konkretnych problemów.Jako szczególny cel tegorocznych warsztatów postawiliśmy sobie za zadanie pokazanie możliwości, jakie znajdują się w łączeniu różnych gałęzi nauk z architekturą i urbanistyką. Poprzez współpracę z naukowcami posiadającymi szczegółową wiedzę na wybrane zagadnienia (na przykład: mechatronika, optyka, czy akustyka) chcemy pokazać jak to połączenie może owocować ciekawymi i nowatorskimi rozwiązaniami. Chcemy, aby w dialogu architektury z nauką i nowoczesnymi technologiami, powstały koncepcje, które pokażą nieszablonowe myślenie oraz możliwości wykorzystania potencjału miejsc, w zgodzie z nieuniknionym rozwojem miasta. Poszukujemy sposobu myślenia o wizji tego miasta, obecnie pozornej jak fatamorgana.Chcemy pokazać studentom, którzy wezmą udział w warsztatach, że głos artystów, kuratorów i działaczy społecznych jest istotny, jak i że warto się angażować w dyskusję na temat przyszłości miasta. Naszym celem jednak nie jest stworzenie gotowych, konkretnych projektów, które miały by zostać zrealizowane. Chcemy raczej pokazać studentom jak pracują doświadczeni architekci oraz jakich narzędzi używają.Wydarzenia towarzyszące:Już dziś zapraszamy wszystkich na wydarzenia towarzyszące warsztatom (organizowane wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej):wycieczka: Fatamorgany Warszawskie. Śladami niezrealizowanych wizji; 24 października (poniedziałek). Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia na: ossa2011wycieczka@gmail.comwykład architekta Or'a Etlinger'a; 24 października (poniedziałek) godz. 19; Duża Sala Doświadczalna Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ulica Hoża 69;wykład greckiego architekta Andreasa Angelidakisa; 25 października (wtorek) godz. 19:15; Duża Sala Doświadczalna Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ulica Hoża 69;Szczególnie zapraszamy na:Finisaż XV warsztatów architektonicznych OSSA 2011, które odbędzie się w sobotę 29 października 2011 roku o godzinie 13-tej w Pawilonie Rzeźby na dziedzińcu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, ulica Koszykowa 55. Uroczystość składać się będzie z prezentacji projektów powstałych podczas warsztatów oraz po przerwie ok. godz. 16-tej dyskusji z udziałem publiczności i zaproszonych panelistów. Wstęp wolny. Wykłady w języku angielskim. Zapraszamy!Więcej informacji na:http://ossa2011.blogspot.comSzukaj nas na Facebooku:OSSA 2011 WARSZAWAOrganizatorzy:Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów ArchitekturyTowarzystwo Urbanistów PolskichMuzeum Sztuki NowoczesnejWydział Architektury Politechniki WarszawskiejPartnerzy:Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie