Architektura MuratorWydarzeniaWspółczesny wiejski dom. Międzynarodowy konkurs architektoniczny dla studentów

Współczesny wiejski dom. Międzynarodowy konkurs architektoniczny dla studentów

Jak powinien wyglądać współczesny, wiejski dom polski? Czy we współczesnej architekturze jest jeszcze miejsce na style narodowe? Rozpoczyna się kolejna edycja międzynarodowego konkursu architektonicznego

Współczesny dom polski 2014

Współczesny dom oczami młodych architektów to międzynarodowy konkurs przeznaczony dla studentów architektury w Republice Czeskiej, w Polsce, w Słowacji, na Węgrzech i w Słowenii. Konkurs prowadzony jest na wydziałach architektury.
Decydującym warunkiem udziału jest oryginalna kreatywna koncepcja. Udział wziąć mogą pojedyncze osoby lub grupy studentów, każda grupa jednak może być reprezentowana przez maksymalnie dwóch autorów.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie konkursowego projektu domku jednorodzinnego dla czteroosobowej rodziny.
Celem konkursu architektonicznego jest znalezienie rozwiązania architektonicznego dla współczesnych warunków, które odzwierciedlałoby specyfikę narodową historycznej i nowoczesnej architektury domu mieszkalnego. Organizatorzy celowo nie przedstawiają żadnych innych ograniczeń tematycznych dla konkursowych projektów.
Regulamin konkursu architektonicznego Współczesny dom...>>
Formularz zgłoszeniowy >>

W każdym kraju konkurs, w duchu tych ogólnych kryteriów, ogłasza odpowiedni wydział architektury, który:
a) wyznacza koordynatora konkursu na wydziale, zaś przy udziale w konkursie minimum 5 prac zorganizuje konkurs wydziałowy, w którym:
b) zamknięcie eliminacji wydziałowych następuje do 14 marca 2014
c) mianuje specjalistyczną komisję, składającą się z minimum 3 członków (z jednym zmiennikiem), która oceni przedstawione prace i ogłosi wyniki konkursu wydziałowego. Komisja może przyznać maksymalnie 3 nagrody i jeden dyplom honorowy, przy czym ma prawo nie przyznać którejś z nagród;
d) zorganizuje prezentację wyników w siedzibie danego wydziału (szkoły wyższej)

W przypadku udziału w konkursie dwóch lub większej liczby wydziałów w danym kraju odpowiedni wydział do 14 marca 2014 r. zorganizuje przesłanie nagrodzonych prac z konkursu wydziałowego, paneli wystawowych i obowiązkowej dokumentacji do krajowego centrum konkursu (wspólnie określony wydział w danym kraju) oraz mianuje członka do ogólnokrajowej komisji specjalistycznej oraz jednego zmiennika.

W przypadku, gdy na danym wydziale konkurs wydziałowy nie odbędzie się a jednocześnie na konkurs zostanie przesłana od jednej do czterech prac studentów danego wydziału, wydział ten prześle prace studentów do krajowego centrum konkursu (patrz artykuł 6); ale nie mianuje członka komisji konkursu ogólnokrajowego.

Specjalistyczna komisja konkursu krajowego (składająca się z jurorów mianowanych przez poszczególne uczestniczące wydziały danego kraju) oceni wszystkie przesłane nagrodzone prace z konkursów wydziałowych oraz indywidualne prace przesłane na konkurs z wydziałów, gdzie nie przebiegał konkurs wydziałowy oraz ogłosi wyniki konkursu krajowego.

Posiedzenie komisji krajowej odbędzie się w siedzibie wcześniej ustalonego wydziału,
który będzie organizatorem finału konkursu oraz wystawy;
a) w przypadku braku środków finansowych konkurs będzie oceniany korespondencyjnie (poszczególne prace będą przesyłane komisji w formie elektronicznej);
b) jeżeli etap krajowy konkursu i wystawa z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do skutku, wydziały mogą przesłać zwycięskie prace w formie elektronicznej bezpośrednio do głównego organizatora konkursu FOIBOS BOOKS Praga, który zapewni mianowanie międzynarodowej komisji i ona określi zwycięzcę.

Wydział, upoważniony do organizowania eliminacji krajowych, do 21 marca 2014 prześle wyniki konkursu krajowego oraz nagrodzone prace pod adres głównego organizatora konkursu FOIBOS BOOKS Praga
Koszty związane z transportem tych prac pokrywa główny organizator konkursu FOIBOS BOOKS Praga

Krajowa komisja może ogłosić 3 główne nagrody i przyznać maksymalnie 2 wyróżnienia komisji.

Wszystkie prace nagrodzone w krajowych konkursach będą wystawione w kwietniu 2014 r. na międzynarodowej wystawie i warsztatach w Gliwicach.

W trzydniowych warsztatach w wybranym miejscu wezmą udział zwycięzcy krajowych konkursów krajów V4 i Słowenii (tzn. 1-2 studentów z każdego kraju, którzy otrzymają I. nagrodę) wraz z pedagogami z wydziałów zwycięzców konkursów ogólnokrajowych (tzn. 1 pedagog z każdego kraju). Koszty związane z udziałem w warsztatach (koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia) opłaca główny organizator kursu FOIBOS BOOKS Praga.

Wymagane elementy zgłoszenia:
-sytuacja  M = 1:1000 (ewentualnie 1:500)
- rzuty, przekroje  M = 1:100
- wizualizacja wnętrza i części zewnętrznej
- protokół autora maks.. 1000 znaków
- teksty i opisy w języku czeskim i angielskim
- panel(e) wystawowy(e) (deska Kappa) format: B1 700x1000 wysokości
- model 3D - trójwymiarowy model  M = 1:50 podkładka 700x500
Uczestnik konkursu ma obowiązek odpowiednio wypełnić zgłoszenie na formularzu  (patrz załącznik), podpisać i razem z panelem wystawowym i obowiązkową dokumentacją (w wersji drukowanej i elektronicznej na CD/DVD) osobiście oddać, ewentualnie przesłać pocztą

Postanowienia specjalne
1. Organizatorzy międzynarodowego konkursu krajów V4 i Słowenii Współczesny dom zastrzegają sobie prawo, w koniecznych przypadkach, do zmiany, z uwzględnieniem przebiegu i wyników konkursów wydziałowych (eliminacji wydziałowych), warunków organizacyjnych konkursu, dotyczących przebiegu konkursu.
2. Projekt uwzględnia także wystawy wędrowne prezentujące twórczość i wyniki konkursu za granicą, dlatego też modele wystawowe i panele po konkursie pozostają do dyspozycji Foibos Books

Więcej informacji: foibos.cz/cz/foibos-books
FOIBOS BOOKS SK

Suomi Seven. Współczesna architektura Finlandii w Deutsches Architekturmuseum we Frankfurcie Od 6 września w Niemieckim Muzeum Architektury we Frankfurcie będzie można oglądać wystawę współczesnej architektury Finlandii. Na czym polega międzynarodowy sukces młodych fińskich projektantów?
Pawilon letni Hy-Fi projektu The Living. Materiały biodegradowalne we współczesnej architekturze Tymczasowy pawilon na dziedzińcu MoMA PS1 zaprojektowała pracownia architektoniczna The Living. Strukturę wykonano z biodegradowalnych materiałów - cegieł „wyhodowanych" z grzybni i odpadów rolniczych. Realizacja powstała w Nowym Jorku, w ramach Young Architects Program 2014
Materiały kompozytowe i robotyka we współczesnej architekturze. Eksperymentalny pawilon w Stuttgarcie Tymczasowy, eksperymentalny pawilon jest wynikiem półtorarocznej pracy interdyscyplinarnego zespołu studentów i naukowców z Uniwersytetu w Stuttgarcie. Lekka struktura została wykonana z robotycznie wyprodukowanych materiałów kompozytowych, a jej geometrię wywiedziono z budowy skrzydeł chrząszcza  
Duńskie Muzeum Morskie w Helsingør projektu Bjarke Ingels Group (BIG) Duńskie Muzeum Morskie powstało w obrębie 60-letniego doku ze ścianami o grubości 1,5 metra oraz 2,5-metrowej płycie dennej. Konstrukcję żelbetową oczyszczono, a stare muzy połączono stalowymi, przeszklonymi mostami. Budynek, który znalazł się wśród 5 finalistów nagrody im. Miesa van der Rohe zaprojektowała pracownia Bjarke Ingels Group (BIG).
Sunny Hills w Tokio projektu Kengo Kumy. Współczesna architektura japońska Sklep z ciastem ananasowym Sunny Hills to jedna z najnowszych realizacji Kengo Kumy. Zastosowano tu system łączenia Jiigoku-Gumi występujący w tradycyjnej architekturze japońskiej. Lekka drewniana struktura odróżnia sklep od otaczających go betonowych domów
Drewniane wnętrza Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Współczesna architektura Holandii Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, jeden z przykładów brutalizmu we współczesnej architekturze Holandii, przechodzi wielofazową modernizację. Surowy beton zastąpiły drewniane wnętrza, do których wykonania wykorzystano panele z amerykańskiego czerwonego dębu