Architektura MuratorWydarzeniaWydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zaprasza na wystawę prac studentów na zakończenie roku

Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zaprasza na wystawę prac studentów na zakończenie roku

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1 czerwca zaprezentuje wystawę prac studenckich. To także okazja do zobaczenia projektów powstających w najmłodszej katedrze uczelni -  Katedrze Mody ze specjalnością "Projektowanie ubioru"

Wystawa końcoworoczna Wydziału Wzornictwa

Katedra Mody na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ze specjalizacją „Projektowanie ubioru" powstała niedawno, pierwsze zajęcia odbyły się zaledwie  w poprzednim roku akademickim. W 2010 roku naukę w katedrze rozpoczęła dwunastka studentów. 
Na wystawie będzie oczywiście można zobaczyć także prace reprezentujące inne dziedziny wzornictwa. Wystawa prac organizowana jest corocznie: w czerwcu studenci przygotowują ekspozycję swoich najbardziej udanych projektów. Na wystawie prezentowane są prace wszystkich roczników, oprócz realizacji wzorniczych znajdą się na niej także obiekty powstające w pracowniach rysunku, malarstwa i rzeźby.
W tym roku głównej ekspozycji towarzyszyć będzie pokaz kolekcji telefonów, zebranych przez profesora Józefa Mrozka. W czasie wernisażu zagra m.in. RaRe & Kush


Wystawa Końcoworoczna Wydziału Wzornictwa i Katedry Mody Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
ASP w Warszawie
ul. Myśliwiecka 8, Warszawa
wystawa czynna do 15.06.2012
wernisaż: 1.06.2012, godz. 19.00

Wydział Wzornictwa i Katedra Mody - wystawa
Synteza wielu wątków i odniesień – o rozbudowie ASP w Warszawie Krzysztof Mycielski Budynek łączy w sobie różne temperamenty. W twórczości Jemsów, przez długie lata nacechowanej uniwersalnym miesowskim puryzmem, jest to zjawisko stosunkowo nowe, być może związane z projektowaniem przez nich ostatnio gmachów publicznych w złożonym śródmiejskim kontekście. Odwaga zadawania wielu pytań, a następnie dochodzenie do spójnej, pozbawionej dogmatyzmu syntezy to świadectwo umiejętności, które osiąga się jedynie wieloletnią refleksją i rzetelną praktyką – pisze architekt i krytyk architektury Krzysztof Mycielski.
Poetycki racjonalizm – o rozbudowie ASP w Warszawie Andrzej Bulanda Zaprojektowana z matematyczną precyzją, niemal pozbawiona detalu architektura gmachu, której siła tkwi w wyrafinowanym zestawieniu ograniczonej liczby prostych materiałów, staje się – podobnie jak w wielu polskich realizacjach – architekturą ratowania oczywistych błędów wykonawczych. W tym przypadku sytuację ratuje funkcja budynku, niosąca ze sobą atmosferę artystycznego nieładu, improwizacji, zmienności, efektu scenograficznego, w którym łatwo zatracić lub ukryć kiksy – pisze architekt Andrzej Bulanda.
Idea naturalnej kontynuacji – o projekcie rozbudowy ASP w Warszawie Maciej Miłobędzki Przebudowa i rozbudowa szkoły miała być naturalną kontynuacją projektu Alfonsa Graviera. Naturalną, bo pozbawioną zarówno zbyt dosłownych odniesień do historycznego obiektu, jak i ostentacyjnej manifestacji inności i nowości współczesnych interwencji. Nasz projekt odnosi się także do idei przekształceń budowli, jakie formułował profesor ASP Oskar Hansen, zwłaszcza prób otwierania przestrzeni dydaktycznych jako odpowiedzi na „otwarty” model szkoły, ale także relacji do otoczenia, zieleni nadrzecznych bulwarów – pisze jeden z głównych projektantów budynku Maciej Miłobędzki.
O historii Akademii Sztuk Pięknych na Powiślu Budynek Alfonsa Graviera z 1914 roku był pierwszym gmachem publicznym przy nowo utworzonym bulwarze nad Wisłą. Idea przywracania rzeki miastu pojawiła się też w założeniach w konkursu na rozbudowę obiektu.
Rozbudowa ASP na warszawskim Powiślu Nowy gmach Akademii Sztuk Pięknych projektu Jemsów łączy cechy rygorystycznej, wielkomiejskiej zabudowy i swobodnego myślenia krajobrazem – o idei kontynuacji, czyli nawiązaniach do historycznego budynku z 1914 roku i otwartego modelu szkoły zaproponowanego przez wieloletniego profesora ASP Oskara Hansena oraz odniesieniach do pobliskich bulwarów nad Wisłą piszą Krzysztof Mycielski i Andrzej Bulanda.