Architektura MuratorWydarzeniaWystawa studencka "TERAZ | Chcemy się przedstawić"

Wystawa studencka "TERAZ : Chcemy się przedstawić"

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zorganizowali wystawę, która miała na celu podsumowanie ich dotychczasowych rozwiązań i pokazanie szerokiej publiczności na czym polega nauka na wydziale.

Teraz/Chcemy się przedstawić
Wystawa TERAZ / Chcemy się przedstawić odbyła się w studenckim klubie Stan Surowy, mieszczącym się w podziemiach gmachu WA PW na ulicy Koszykowej w Warszawie. Fot.: Piotr Zbierajewski

W dniach 17-22 listopada 2014 roku w klubie Stan Surowy w Warszawie odbyła się wystawa TERAZ | Chcemy się przedstawić, zainicjowana i stworzona przez studentów drugiego roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Jej głównym celem było zaprezentowanie szerszej publiczności, jak wygląda dziś nauka architektury i codzienna praca studenta tego kierunku. Organizatorom zależało też na samodzielnym przygotowaniu wydarzenia, które zostałoby odebrane jako święto wydziału i huczne podsumowanie całorocznego wysiłku.

Przestrzeń wystawy została podzielona na dwie części. W głównej sali stworzono galerię plansz z wizualizacjami i modelami projektów oraz odręcznych rysunków wykonanych przez studentów pierwszego roku. W pomieszczeniu obok wystawiono prace z przedmiotu Projektowanie wstępne, wśród których znalazły się próbki materiałowe i modele ideideowe prezentujące pojęcia abstrakcyjne, oraz materiały pomocnicze w postaci zdjęć i szkiców. Wszystkie eksponaty zostały uzupełnione o krótkie komentarze studentów.

Z notatek i szkiców powieszonych na linkach stworzono „chmurę szkiców”, a z tekturowych tub wybudowano ściankę dla rysunków z budownictwa. Wyeksponowanych zostało też kilka plansz, na przykładzie których możliwe było prześledzenie ewolucji projektów – od pierwotnej idei, przez kolejne koncepcje, do ostatecznej formy. Pomysł zorganizowania wystawy wyszedł od dwóch studentów, jednak zespół organizatorów szybko powiększył się do czternastu osób.

Teraz/Chcemy się przedstawić
Plansze i modele wykonane przez studentów I roku architektury WA PW. Fot.: Alicja Soćko

Wszystkim zależało, aby wystawa stała się wydarzeniem kulturalnym wychodzącym poza mury uczelni. Pomoc w realizacji otrzymaliśmy od wykładowców: doktora Krzysztofa Koszewskiego i doktoranta Artura Filipa, a środki finansowe na organizację od firmy WSC, przedstawiciela ArchiCAD w Polsce.

Najtrudniejszym z etapów było zebranie prac-eksponatów, jednak pomimo wakacji, studenci wykazali się dużą aktywnością i zbiórka zakończyła się pomyślnie. Wykład inaugurujący wydarzenie wygłosiła profesor Ewa Kuryłowicz, koordynatorka przedmiotu Projektowanie wstępne na pierwszym roku studiów.

Podczas sześciu dni trwania wystawy udało się zaciekawić publiczność z różnych środowisk i w różnym wieku. Dzięki zorganizowaniu jej we wnętrzach wydziałowego klubu Stan Surowy, przez cały czas otwarta była dla publiczności z zewnątrz, jednocześnie nie zakłócając podstawowej funkcji miejsca, w którym studenci lubią pracować pomiędzy zajęciami.

Kameralny finisaż oprócz podsumowania wystawy był też okazją do rozmowy o aktualnych problemach i wyzwaniach dydaktycznych na studiach architektonicznych. Grono dyskutantów tworzyli studenci i wykładowcy WA PW, wśród nich doktor Krzysztof Koszewski i profesor Jan Słyk oraz Patrycja Okuljar z Eidgenössische Technische Hochschulen w Zurichu.

Często wśród rówieśników pojawia się pytanie – czy warto poświęcać wolny czas na nieobowiązkowe, niedochodowe wydarzenia? Zdaniem organizatorów – tak. Dla nich była to przede wszystkim nauka pracy i komunikacji w wieloosobowym zespole oraz możliwość zdobycia umiejętności z zakresu zarządzania i organizacji. Dla całej grupy, ale przede wszystkim tych, którzy tworzyli ją od samego początku, było to ważne doświadczenie dydaktyczne, rozwijające myślenie o projektowaniu. Oddanie prac semestralnych kończy się wyłącznie prezentacją planszy, natomiast zaprojektowanie i budowa wystawy umożliwiła nam sprawdzenie, jak zrealizowana wizja przestrzeni sprawdza się w rzeczywistości. Aranżacja ekspozycji okazała się tylko jednym z elementów wydarzenia, o którego powodzeniu zadecydowała promocja, umiejętne rozplanowanie wydarzeń towarzyszących i wiele innych czynności, których planowania musieliśmy się nauczyć.

Teraz/Chcemy się przedstawić
Powieszone na linkach szkice i notatki studentów I roku stworzyły "chmurę szkiców". Fot.: Alicja Soćko
Autor: Alicja Soćko
Obiekty Niemożliwe: spotkanie z Przemem Łukasikiem i Zumtobel Group w Warszawie Przemo Łukasik w wykładzie opowiedział o kulisach projektu i związku z opracowywanym miejscem – dawną elektrociepłownią Szombierki. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na Szombierki w najbliższej okolicy i zaapelowanie o ochronę dziedzictwa poprzemysłowego Bytomia.
Nagroda Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2019 Już 21 marca wernisaż wystawy najlepszych prac dyplomowych obronionych w 2018 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Podczas spotkania wręczona zostanie także Nagroda Dziekana im. Haliny Krzemiński za najlepszy dyplom inżynierski.
Remanenty Sławomira Gzella – wystawa Tylko do 2 listopada na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej można oglądać wystawę projektów profesora Sławomira Gzella. Ekspozycja „Remanent. Nostalgia magazynów” przybliża wciąż mało znany dorobek twórczy tego wybitnego badacza, teoretyka, autora wielu prac z dziedziny urbanistyki i planowania przestrzennego.
Przedproże kina Iluzjon – wyniki konkursu Konkurs miał charakter zamknięty i przeznaczony był dla studentów drugiego semestru studiów inżynierskich WA PW. Uczestnicy mieli za zadanie zaaranżować przestrzeń wokół kina Iluzjon, spełniającą między innymi funkcję informacyjną (repertuar i historia miejsca) i rekreacyjną. Pracowali w dwuosobowych zespołach w ramach zajęć z kursu Projektowanie wstępne.
PRIX SARP FR dla projektu Młodzieżowego Centrum Muzyki Współczesnej Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji przyznało nagrody dla najlepszych prac dyplomowych inżynierskich za 2015 rok. PRIX SARP FR otrzymał Piotr Zbierajewski za projekt Młodzieżowego Centrum Muzyki Współczesnej.
Duńczycy o mieście 28 listopada 2015 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej odbędą się wykłady przedstawicieli duńskich pracowni architektonicznych Leth&Gori oraz Active City Transformation. Ich tematem przewodnim będzie miasto.