fotka z /zdjecia/zaproszene_Seminarium_10_maj_2011(300dpi)_art(1).jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Zrównoważone planowanie - wymóg objęcia planami miejscowymi wszystkich obszarów zurbanizowanych

2011-05-27 2:00

II spotkanie robocze w ramach projektu: Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej

Seminarium pt: „Zrównoważone planowanie - wymóg objęcia planami miejscowymi wszystkich obszarów zurbanizowanych” jest częścią projektu „Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej”, powstałego z inicjatywy firmy RD bud, Generalnego Wykonawcy.

Celem seminarium było wypracowanie rekomendacji dla prawotwórców, prawodawców i samorządowców, by stworzyli planistyczne podstawy dla sektora budownictwa i nieruchomości do realizacji zrównoważonych inwestycji.

Jedynym istniejącym narzędziem pozwalającym, stworzyć nowe, wyższe standardy i wymusić rozwój zrównoważony jest plan miejscowy”, twierdzi Tomasz Majda, sekretarz generalny Towarzystwa Urbanistów Polskich. Brak planów oznacza bardzo często urbanistyczny chaos, a inwestycje realizowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, często nie stanowią komplementarnej części przestrzeni miejskiej, lecz jedynie akceptowalny jej element. Miasta rozwijają się w sposób nieskoordynowany, zaś wysiłki pojedynczych inwestorów, by realizowane projekty miały wymiar zrównoważony, są niwelowane przez sąsiednie niezrównoważone przedsięwzięcia.

Brak planów zagospodarowania (nie mówiąc o ich zrównoważonym charakterze), żmudna i długa procedura ich uchwalania, są bolączką, ale jednocześnie codziennością, dla wielu, w tym władz miejskich, urbanistów, architektów, deweloperów, inwestorów. Co zrobić, by tą sytuację zmienić? By plany powstawały i były uchwalane sprawnie. By nie były jedynie “finansowo najlepsze”, ale także zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju? By opierały się o wysoko postawione standardy urbanistyczne? Na te właśnie pytania staraliśmy się odpowiedzieć w gronie zaproszonych ekspertów. Wśród zaproszonych ekspertów byli:

• dr inż. arch. Magdalena Staniszkis, adiunkt, Pracownia Projektowania Miejskiego, Politechnika Warszawska • Jochen Rabe, dyrektor projektu, associate, Buro Happold • dr inż. arch. Justyna Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych • Joanna Wis-Bielewicz, dyrektor projektu Eko-Miasteczko Siewierz Jeziorna, TUP SA • Zbigniew Malisz, wiceprezes, dyrektor biura Polskiego Związku Firm Deweloperskich • Jean-Luc Darras, dyrektor ds. realizacji, RD bud • Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy • Beata Marczak-Wacławek, kierowniczka Działu Centrum w Wydziale Planowania Miejscowego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy • dr inż. arch. Tomasz Majda, sekretarz generalny, Towarzystwo Urbanistów Polskich • prof. Barbara Szulczewska, kierownik Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury SGGW • Jolanta Pawlak, sekretarz Zarządu, Pierwsza Warszawska Agenda 21 • Grzegorz Buczek, Zakład Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej; wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich • Karolina Maliszewska, wiceprezes, Fundacja Sendzimira

Co powinien zawierać zrównoważony plan? Czy obecne przepisy wymagają zmian? Jaka powinna być rola stron w planowaniu?

Zadaniem przedstawicieli branży budowlanej było wypracowanie rekomendacji dla ustawodawców, prawodawców i samorządowców, celem stworzenia planistycznych podstaw dla realizacji zrównoważonych inwestycji. Według uczestników spotkania zrównoważony plan powinien zawierać kompleksową inwentaryzację wszystkich elementów przestrzeni, wraz z planistyczną diagnozą i jednoznaczne definicje i pojęcia. Jego niezbędnym elementem powinna być również informacja na temat wielkości terenów zielonych i obszarów, które mogą być wyłączone z obowiązku planowania. Zrównoważony plan powinien zawierać również niezbędne wskaźniki, takie jak określenie funkcji, np. czy chodzi o zabudowę mieszkaniową lub usługową, a także wysokość zabudowy i jej intensywność. Dobrze jest, aby był szczegółowy, bo to ułatwia inwestorom prowadzenie inwestycji i skraca czas starań o uzyskanie pozwolenia na budowę. Najważniejsze jest jednak, aby był przede wszystkim konsekwentnie wdrażany. Wśród proponowanych zmian znalazły się również postulaty dotyczące przepisów prawa. Zdaniem przedstawicieli branży budowlanej obecne przepisy powinny zawierać jednoznaczną definicję zrównoważonego rozwoju i dopuszczać możliwość zrezygnowania z pobierania renty planistycznej dla terenów objętych zrównoważonym planowaniem. Kolejnym postulatem uczestników jest propozycja wzmocnienia roli studium zagospodarowania przestrzennego w stosunku do planów miejscowych i decyzji administracyjnych wydawanych przez lokalne urzędy. Ich zdaniem powinny istnieć również merytoryczne wytyczne w doborze projektantów przygotowujących plany zagospodarowania. Następnym postulatem jest też wzmocnienie roli lokalnej społeczności w procesie planowania. Ponadto, niezwykle ważne jest, aby była koordynacja pomiędzy planami miejscowymi i regionalnymi. Uczestnicy uznali, że planowanie to proces ciągły, który wymaga na każdym etapie konsultacji wszystkich zainteresowanych stron, zarówno przedstawicieli inwestorów, jak i lokalnych grup społecznych. Wszyscy powinni aktywnie uczestniczyć w planowaniu, co ułatwia to zadanie. Wkrótce zostanie przygotowana lista postulatów opracowanych podczas warsztatów.

Kolejne planowane seminaria z cyklu to:

7.06.2011 „Zrównoważone projektowanie - potrzeba integracji oraz nowoczesnych rozwiązań” 7.09.2011 „Zrównoważone prawo - potrzeba skoordynowania i ujednolicenia obecnych regulacji prawnych.” 20.10.2011 „Zrównoważone finansowanie - preferencje finansowe dla zrównoważonych inwestycji budowlanych.”

REJESTRACJA>>

Partnerami seminarium są Pilkington Polska, Buro Happold, Aga Light (Grupa Luxiona) oraz Grupa TUP. Seminarium przygotowywane było we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Pierwszą Warszawską Agendą 21. Patronat medialny: Puls Biznesu, "Architektura - murator", Inwestycje Budowlane - Murator, portal informacyjny Murator PLUS; Ecomanger, Biznes i Ekologia oraz portal urbanistyka.info

fotka z /zdjecia/zaproszene_Seminarium_10_maj_2011(300dpi)_art(1).jpg

i

Autor: Archiwum Architektury