Architektura MuratorWydarzeniaŻYCIE W ARCHITEKTURZE: wystawa na wydziale architektury Politechniki Lubelskiej

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE: wystawa na wydziale architektury Politechniki Lubelskiej

„Architektura-murator”  oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zapraszają na wystawę  podsumowującą wyniki konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE: galeria zdjęć z wernisażu

Do 21 kwietnia w gmachu Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej eksponowana będzie wystawa ŻYCIE W ARCHITEKTURZE 2000-2012 - najlepsze obiekty architektury w Polsce, prezentująca zwycięzców zorganizowanego przez miesięcznik „Architektura-murator” konkursu.
Wystawę otworzyła Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa. Wśród gości uczestniczących w wernisażu znaleźli się przedstawiciele władz uczelni, wykładowcy Wydziału Architektury, pracownicy naukowi, przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń budowlanych, w tym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, a także dyrektor Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Siczek oraz przedstawiciele władz miasta.
Otwarciu wystawy towarzyszył wykład Grzegorza Stiasnego Ku architekturze lotniskowej – terminal Portu Lotniczego Lublin. Zobacz także wykład Grzegorza Stiasnego zaprezentowany w warszawskiej galerii Zachęta

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE 2000-2012 - najlepsze obiekty architektury w Polsce
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 40, Lublin
wystawa czynna do 21 kwietnia 2013
Fot. Konrad Kalbarczyk

Ekstremalne budowy Z zapałem godnym lepszej sprawy dążymy do budowania w miejscach ekstremalnych, kolonizując obszary dotąd nietknięte stopą człowieka. Szukamy lokalizacji pod ziemią, pod wodą, na szczytach gór, lub jeszcze bardziej niezwykłych. Z czego to wynika? Głównie – z ciekawości, niekiedy – z rzeczywistej potrzeby, zawsze – z wyjątkowego uporu. Oskar Grąbczewski przygląda się realizacjom, które ze względu na swoją trudną lokalizację, przesuwają granice naszej wiedzy i możliwości technicznych.
Laboratorium Dostępności po raz pierwszy Punktem wyjścia do dyskusji stały się smutne statystyki. W latach 2015-2019 Integracja przeprowadziła 185 audytów dostępności architektonicznej budynków. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępnych było zaledwie 49 proc. z nich.
Świadomość architektoniczna Polaków – raport Narodowego Centrum Kultury Pod koniec listopada 2018 roku Narodowe Centrum Kultury sporządziło raport W dialogu z otoczeniem? Społeczne postrzeganie przestrzeni publicznej i architektury w Polsce. Okazało się m.in., że pojęcie architektury rozumiane jest dosyć wąsko. Kojarzy się zazwyczaj z budownictwem, rzadziej z projektowaniem, kształtowaniem otoczenia i krajobrazu, a jeszcze rzadziej z kulturą, sztuką i pięknem.
O krytyce architektonicznej. Co to jest i do czego jej potrzebujemy? Czas, w którym nieustająco ewoluowały oczekiwania wobec architektury, był też czasem zmiany oczekiwań wobec związanych z architekturą mediów. Spojrzenie autorytetów było coraz mocniej wypierane przez krytyczną analizę architektury przez jej bezpośrednich użytkowników. Tak, dziś ciągle pozostaje miejsce na profesjonalną ocenę architektury, ale krytyka staje się coraz bardziej wielowątkowa – pisze Ewa P. Porębska.
Nowe wyzwanie dla polskiej architektury Na pytanie, jak przekształcić się będzie musiała polska architektura i jej projektowanie w obliczu zachodzących zmian klimatycznych i związanych z nimi globalnych raportów oraz wdrażanych w Unii Europejskiej przepisów odpowiadają członkowie Koła Architektury Zrównoważonej Oddziału Warszawskiego SARP: Justyna Biernacka, Piotr Biernacki, Jan Dowgiałło, Piotr Jurkiewicz, Mateusz Płoszaj-Mazurek, Magda Pios, Dariusz Śmiechowski, Kinga Zinowiec-Cieplik i Anka Zawadzka.
Krzysztof Zalewski i Adam Gil o projekcie balkonu Walk-on [FILM] Wykład Krzysztofa Zalewskiego i Adama Gila na temat projektu balkonu Walk-on w Gliwicach (proj. Zalewski Architecture Group). Prezentacja odbyła się w ramach otwartych obrad jury towarzyszących konkursowi Innowacje w Architekturze 2017.