Do tegorocznej edycji zakwalifikowano 314 prac z całej Polski. Jury pod przewodnictwem Antoniego Domicza, laureata Honorowej Nagrody SARP z 2014 roku, po zapoznaniu się z wszystkimi projektami wybrało 47 realizacji.

Naszym zadaniem był wybór dziesięciu obiektów w każdej z pięciu kategorii, co okazało się zadaniem niezwykle trudnym. Zwłaszcza w kategorii budynków użyteczności publicznej mieliśmy problem z „nadprodukcją” wartościowych realizacji. W finałowej dziesiątce nie zmieściło się więc wiele tych, które zasługują na uznanie. Niemniej staraliśmy się, aby ukazywały możliwie szeroki przekrój, stąd m.in. nasza nominacja dla budynku zaplecza sportowego w Czarkowie – mówi przewodniczący jury Antoni Domicz. Z kolei w kategorii przestrzeni publicznych mieliśmy najmniej zgłoszeń i nie znaleźliśmy dziesięciu tak spektakularnych realizacji, jak w innych grupach tematycznych. Decyzja jury o wyborze jedynie siedmiu inwestycji w tej kategorii sygnalizuje potrzebę zwrócenia większej uwagi na tę sferę projektowania, niezwykle ważną dla kształtowania wizerunku miast i komfortu użytkowania przestrzeni zurbanizowanych.

Najwięcej, bo po 10 obiektów, reprezentować będzie województwa śląskie i mazowieckie, w tym Nowe Muzeum Śląskie w Katowicach czy Muzeum Historii Żydów Polskich i Służewski Dom Kultury w Warszawie. Na kolejnym miejscu znalazła się Małopolska z ośmioma projektami, są to m.in. Muzeum Tadeusza Kantora w Krakowie, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach czy plac targowy w Mszanie Dolnej. Nominacje zdobyły ponadto cztery realizacje z terenu województwa wielkopolskiego, m.in. wnętrze atrium Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, cztery z województwa zachodniopomorskiego, w tym Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie i apartamenty Diune w Mielnie, i po trzy z województwa dolnośląskiego, lubelskiego i pomorskiego, m.in. plac Nowy Targ i Afrykarium we Wrocławiu, plac w Górze Puławskiej i wnętrza Perłowej Pijalni Piwa, a także Gdański Teatr Szekspirowski oraz Infobox w Gdyni. Po jednym obiekcie nominowano z terenu województwa opolskiego i świętokrzyskiego.

Zobacz 47 finalistów VIII edycji konkursu Życie w Architekturze