Atelier Loegler

Atelier Loegler

Krakowski architekt Romuald Loegler zanim poświęcił się architekturze chciał zostać malarzem. Do dziś jest niestrudzonym propagatorem artystowskiej wizji architektury, traktującym bryły budynków w rzeźbiarski sposób. Ukończył WAPK w 1964 roku. Po krótkim pobycie w Austrii, w 1974 roku powrócił do Krakowa, gdzie założył własne biuro, od 1987 działające jako Atelier Loegler. Do jego najbardziej znanych realizacji należą wielkie inwestycje publiczne takie jak Filharmonia Łódzka („A-m” 9/05), znajdujące się w Krakowie kaplica pogrzebowa na Cmentarzu Batowickim („A-m 4/99), budynki Akademii Rolniczej („A-m” 7/03, 12/06), rozbudowa Biblioteki Jagiellońskiej („A-m” 1/02) czy Opera Krakowska (2008). Od 1993 jest wydawcą miesięcznika „Architektura i Biznes”. Uczestnik indywidualnych i zbiorowych wystaw krajowych i zagranicznych (m.in. Korea, Wenecja, Drezno, Berlin, Paryż itp.); jest również laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych za całokształt twórczości lub za pojedyncze realizacje jak np. Nagroda Honorowa SARP, Nagroda Fundacji Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. im. Fritza Schumachera - Hamburg, Nagroda Mies van der Rohe- Barcelona, Nagroda Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia, nagrody za najlepsze realizacje i inne. Wielokrotnie publikowany w krajowych i zagranicznych czasopismach, publikacjach książkowych w tym w „Światowy Atlas Architektury”, „Encyklopedia Architektury Europejskiej” (Paryż), „Spis Architektów Świata” (Japonia), „Domus”, „Bauwelt”, “Arkitektiilehti”, „Deutsches Architektenblatt”, „Architektura i Biznes” i inne.

Atelier Loegler
Biuro Architektoniczne sp. z o.o.
ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków
tel. 12 423-12-83
fax 12 422-17-92
e-mail: office@loegler.com.pl
www.loegler.com.pl

Nasi architekci

Romuald Loegler