Dawos

Dawos

Krzysztof Domaradzki (1945-2020), prowadzący pracownię Dawos, był urbanistą projektującym najbardziej eksponowane miejsca stolicy. W 1986 roku w zespole z Olgierdem Dziekońskim i Zbigniewem Garbowskim zdobył II nagrodę ex equo w międzynarodowym konkursie na ulepszenie struktury urbanistycznej Nowego Belgradu. W czerwcu 2008 roku, w konsorcjum z biurem JEMS Architekci, wygrał głośny konkurs n a zagospodarowanie otoczenia Stadionu Narodowego w Warszawie. Zanim przeprowadzono remont Krakowskiego Przedmieścia, według jego projektu odnowiono inny odcinek Traktu Królewskiego – Nowy Świat (1995-1996). Domaradzki był autorem wielu planów miejscowych, m.in. dla niezrealizowanej dzielnicy ambasad – placu Europy, oraz nauczycielem akademickim, kierownikiem Pracowni Urbanistyki Stosowanej na WA PW. W 2013 roku pracownia Dawos uzyskała II nagrodę (I nie przyznano) na przebudowę placu Narutowicza w Warszawie, a w 2010 roku II nagrodę w konkursie na plac Trzech Krzyży w Warszawie.

Dawos
al. Niepodległości 151/8
02-555 Warszawa
tel. 22 6468052
fax 22 6468052
e-mail: dawos@dawos.com.pl

Nasi architekci

Krzysztof Domaradzki