DOMINO

DOMINO

Grupę Architektoniczną Domino założył w 2000 roku Wojciech Dunaj. Biuro ma siedzibę w Szczecinie, a jej trzon stanowi ośmioro architektów oraz kilkoro współpracowników. Firma projektuje zabudowę mieszkaniową, biurową, budynki użyteczności publicznej, dokonuje modernizacji istniejących obiektów. „Podstawowym sposobem pozyskiwania zleceń jest udział w konkursach, w bezpośredniej konkurencji z innymi pracowniami” – mówią architekci, którzy otrzymali m.in. I nagrodę w konkursie na modernizację Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie (2009), II w konkursie na Nowe Orłowo, dzielnicę Gdyni, wyróżnienie w konkursie na gmach Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (oba 2010), II nagrodę w międzynarodowym konkursie na przebudowę Fary Gubińskiej w Gubinie (2013), I nagrodę w konkursie na zabudowę mieszkaniową przy ul. Zamkowej – Browarnej w Gdańsku i I nagrodę w konkursie na przebudowę i rozbudowę zespołu hotelowo – rekreacyjnego w Stroniu Śląskim (oba 2013). Do ważnych realizacji biura należą: rozbudowa kina Wolność w Szczecinku (I nagroda w konkursie, 2003), zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. E. Plater Parkowej w Szczecinie (wyróżnienie Nagroda Roku SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w roku 2002), zespół zabudowy wielorodzinnej i zabudowy dla osób w podeszłym wieku przy ul. Śniadeckiego i Tańskiego w Stargardzie Szczecińskim (I nagroda w konkursie, 2006), tzw. Promenada Gwiazd wraz placem miejskim w Międzyzdrojach (2008), zabudowa mieszkaniowa przy ul. Pasymskiej w Warszawie (2013).

DOMINO
grupa architektoniczna
Wojciech Dunaj
ul. Mickiewicza 118/5
71-140 Szczecin
tel. 91 48 740 70
91 48 774 19
e-mail: info@grupadomino.pl
www.grupadomino.pl

Nasi architekci

Wojciech Dunaj