Mąka Sojka

Mąka Sojka

Pracownia Mąka Sojka Architekci, założona w 1999 roku przez Macieja Mąkę i Radosława Sojkę, absolwentów WA PW (dyplom 1998), swoją pozycję na rynku zawdzięcza głównie warszawskim realizacjom budynków mieszkaniowych o modernistycznym charakterze, dobrze wpisujących się zarówno w kontekst (zespół zabudowy Na Dolnej w Warszawie, 2004; apartamenty Klimt House w Warszawie, 2011), jak i wielkoobszarowe osiedla mieszkaniowe (kwartały WI4-WI7 na osiedlu Marina Mokotów, 2003-2006; kwartały mieszkaniowe AT Center, Royal Axis w Wilanowie, 2006). Architekci pracują nad projektami komercyjnymi, centrami handlowymi, hotelami, budynkami użyteczności publicznej (II nagroda w konkursie na salę koncertową i plac Wolności we Wrocławiu, 2005; II nagroda w konkursie na salę koncertową Sinfonia Varsovia, 2010), budynkami służby zdrowia (II nagroda w konkursie na projekt Szpitala Banacha w Warszawie, 2009; I nagroda za projekt Szpitala Klinicznego w Warszawie, 2011).

Mąka Sojka
Architekci
ul. Saska 72/4
03-914 Warszawa
tel. 22 6726790
fax 22 6726201
e-mail: office@maka-sojka.com
www.maka-sojka.com

Nasi architekci

Maciej Mąka

Radosław Sojka