Marek Budzyński – Architekt

Marek Budzyński – Architekt

Zbigniew Badowski (absolwent WA PW) i Marek Budzyński (profesor WA PW) współpracują ze sobą od 1976 roku. Własne biuro założyli w 1984 roku w Warszawie, pięć lat później dołączył do nich na cztery lata Adam Kowalewski (architekt i doktor ekonomii); z biura wyszło wiele znaczących projektów, m.in. w Warszawie gmach Sądu Najwyższego (I nagroda w konkursie w 1991, realizacja 1999) i biblioteki UW (I nagroda 1994, realizacja 2000), ambasada RP w Berlinie (I nagroda 1998). Od wygranego konkursu na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie (2000) Marek Budzyński prowadzi z Krystyną Ilmurzyńską (również absolwentką WAPW) i Zbigniewem Badowskim pracownię Marek Budzyński – Architekt. Ich najbardziej znaczące realizacje to zespół mieszkaniowy „Pod Brzozami” w Warszawie (projekt 2005-2008, realizacja 2007-2011), Opera Podlaska w Białymstoku (I nagroda 2005, realizacja2012), Kampus Uniwersytetu w Białymstoku (I nagroda 2008, realizacja 2014). Pracownia wygrała wiele konkursów, w tym na Sąd Rejonowy w Rzeszowie (2002), Krajobrazową Drogę Krzyżową na Wzgórzu Chełmskim (2003), Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej UW w Chęcinach (2013). W większości projektów bardzo ważną rolę odgrywa zieleń, traktowana jako najważniejszy środek wyrazu i specyficzny materiał budowlany.

Marek Budzyński – Architekt
sp. z o.o.
al. Komisji Edukacji Narodowej 95
02-777 Warszawa
tel. 22 6484425
fax 22 6480397
email:mb@mbarch.pl
www.mbarch.pl

Nasi architekci

Krystyna Ilmurzyńska

Marek Budzyński

Zbigniew Badowski