Okładka Miesięcznik Architektura 01/2013

i

Autor: Archiwum Architektury

Miesięcznik Architektura 01/2013

2012-12-19 16:48

Wydanie Miesięcznika Architektura Murator - styczeń 2013

Ewa P. Porębska

i

Autor: Archiwum Architektury

W pierwszej edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE za Najlepszy Budynek Warszawy 1989-1995  uznano przebudowę wzniesionej w latach osiemdziesiątych dwupiętrowej przychodni na siedzibę firmy Hector S.A. Dziś ten obiekt w oczywisty sposób pozostaje w cieniu wielu kolejnych realizacji pracowni Kuryłowicz & Associates, jednak wówczas, 17 lat temu, był wyznacznikiem zmian, symbolem stworzenia nowej wartości w zdegradowanej strukturze miasta. Architektura Hectora jest wyrazem przejścia z „paleotechnicznego” wieku produkcji w „neotechniczny” okres obróbki i konsumpcji informacji pisał w 1996 roku Grzegorz Stiasny.Na stronie www.zyciewarchitekturze.pl zamieszczamy historię konkursu – można tu zobaczyć między innymi Ulubieńców Miast z Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Szczecina, Wrocławia i Warszawy wybranych w edycji z 2000 roku, wszystkie nominowane i nagrodzone budowle z lat 1989-2012, a wkrótce także wszystkie 1064 obiekty zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu. Dzięki temu powstanie pierwsza tak szeroka, ogólnodostępna prezentacja polskiej architektury po 1989 roku. Rzeczowa podstawa do analiz, jak bardzo zmieniała się nasza architektura, jej standard, ale i wymagania stawiane nowym realizacjom. Ewa P. Porębska

SPIS TREŚCI

KONKURS

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE – konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na najlepsze budynki powstałe w latach 2000-2012

5 grudnia 2012 w zmodernizowanym budynku dawnego hotelu Saskiego przy pl. Bankowym w Warszawie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie VII edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE, organizowanego przez redakcję „Architektury-murator”. Grand Prix dla Najlepszego Obiektu Architektury XXI wieku wręczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. To prestiżowe wyróżnienie przypadło Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach, która tym samym pokonała 1064 realizacje nadesłane na konkurs z całej Polski. Podczas finałowej gali wręczono także nagrody główne w czterech kategoriach, nagrody ministerialne oraz pamiątkową tablicę dla projektantów i inwestora terminalu pasażerskiego portu lotniczego w Lublinie, który zwyciężył w internetowym plebiscycie o tytuł Ulubieńca Polski.

Pełną prezentację wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych projektów opublikujemy w numerze 2/2013 „A-m”. Fot. Marcin Czechowicz

REALIZACJE

Rewitalizacja i przebudowa Muzeum Sztuki Filmowej – Kino „Iluzjon” Filmoteki Narodowej

W numerze styczniowym: modernizacja warszawskiego kina „Iluzjon” według projektu pracowni żera² ARCHITEKCI

Hala sportowa w Pankach. Drewno na elewacji

Hala w Pankach, laureat nagrody specjalnej przyznanej w konkursie przez Minister Sportu i Turystyki za Najlepszy Obiekt Rekreacyjno-Sportowy i finalista VII edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE,  wyróżnia się efektowną elewacją, nawiązującą do tradycji budownictwa wiejskiego

Małopolski Ogród Sztuki – finalista VII edycji konkurs ŻYCIE W ARCHITEKTURZE

(Autorzy: Ingarden & Ewý Architekci, architekt Krzysztof Ingarden)

Autorzy Małopolskiego Ogrodu Sztuk uszanowali genius loci, bezbłędnie wpisując obiekt skalą, geometrią i podziałami w istniejącą zabudowę. Na szczęście nie wszystko w tej realizacji jest równie oczywiste. Oryginalność rozwiązań jest tu być może efektem wrażliwości projektantów ukształtowanej ich japońskimi doświadczeniami. Odnajdziemy ją w nieregularnych, intuicyjnych podziałach ażurowej struktury, w umiejętności odnajdywania przestrzeni w wąskich kubaturach, ascetycznym i kontemplacyjnym nastroju zaprojektowanego ogrodu, w idei przenikania architektury z zielenią. O formie otwartej, która bezkrytycznie wchłania cały autentyzm trudnego sąsiedztwa pisze Krzysztof Mycielski, a o projektowaniu siedzib dla nowego rodzaju instytucji kultury, przypominających wielofunkcyjne pałace sztuki budowane przed kryzysem w całej Hiszpanii – Grzegorz Stiasny. W numerze także wypowiedź Krzysztofa Ingardena na temat poszukiwań metody projektowej opartej na twórczej interpretacji i radykalnym abstrahowaniu, konstruktora Mariusza Szafera na temat wyzwań, jakie stawiały skomplikowane warunki hydrogeologiczne i zabytkowe sąsiedztwo oraz dyrektora Teatru Słowackiego Krzysztofa Orzechowskiego o idei stworzenia w Krakowie miejsca, które stanie się prawdziwą syntezą sztuk.

Autorzy tekstów: Grzegorz Stiasny, Krzysztof Mycielski; fot. Marcin Czechowicz

KONTEKSTY

Krajobraz w betonie i plastiku

Za ekranami akustycznymi znikają polskie pola i lasy, a wygląd naszych plaż zmieniają gabiony i betonowe ostrogi. Niszczymy  krajobraz, wydając na to miliony złotych. Ekrany akustyczne i umocnienia nabrzeża powstają w miejscach, w których wcale nie są potrzebne. O problemie mówi się dopiero od kilku miesięcy. Obecnie urzędnicy kilku ministerstw pracują nad zmianami w prawie, chcąc jak najszybciej powstrzymać falę plastiku i betonu, która zalewa Polskę 

Autor tekstu: Dawid Hajok, fot: Marcin Czechowicz 

CO SIĘ PROJEKTUJE

Wzorcowa biblioteka

Instytut Książki i warszawski SARP ogłosiły konkurs na koncepcję gminnej biblioteki publicznej, która wyznaczałaby nowe standardy w budowaniu obiektów tego typu. Wygrali Anna i Maciej Żukowscy z Białegostoku

PIERWSZE W POLSCE

Osiedle Słowackiego w Lublinie

Lubelskie osiedle Słowackiego to pierwsza w Polsce realizacja humanistycznej wizji zespołu mieszkaniowego opartego o stworzoną przez Oskara Hansena ideę Linearnego Systemu Ciągłego.

Osiedle Słowackiego w Lublinie było pierwszym w Polsce zespołem mieszkaniowym zrealizowanym według hansenowskiej idei Linearnego Systemu Ciągłego – pisze badacz architektury, adiunkt na WA PW, Maciej Czarnecki

CZYTELNIA

Nowe pozycje z własnego księgozbioru poleca Krzysztof Mycielski, krytyk architektury, i współzałożyciel warszawskiego biura Grupa 5 Architekci. O monografii Nieznany modernizm: architektura Górnego Śląska w okresie międzywojennym pod redakcją Zbigniewa Sąsiadka pisze Krzysztof Zięba, a o książce  Jarosława Trybusia Warszawa niezaistniała – Maciej Czarnecki.

WARSZTAT

Skomplikowany projekt konstrukcyjny świątyni wymusił zastosowanie technologii zapożyczonych z budownictwa inżynieryjno-mostowego, a podniesienie i osadzenie prawie 800-tonowych łączników portalowych wykonano po raz pierwszy w Polsce – o realizacji warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej pisze autor konstrukcji Wojciech Naziębło. Fot. Nazbud

ZAWÓD ARCHITEKT

Choć lawinowo wzrasta liczba dobrych realizacji, polska architektura jest wciąż pomijana na arenie międzynarodowej. Angażuję się w działania, które mogą to zmienić – rozmowa z Krzysztofem Ingardenem, współzałożycielem pracowni Ingarden & Ewý Architekci, współautorem m.in. Małopolskiego Ogrodu Sztuki i muzeum Manggha w Krakowie