Most Europejski / Siekierki 8

i

Autor: Maciej Lulko 8 | Platforma widokowa umieszczona na pierwszym przęśle mostu po polskiej stronie wita turystów przybywających na Pomorze Zachodnie z landu Brandenburgia. Dwupoziomowa konstrukcja w razie deszczu ma służyć za schronienie

Most Europejski / Siekierki

2021-11-22 17:34

Celem projektu było wyeksponowanie układu zabytkowego mostu kolejowego, a także przyrodniczych i krajobrazowych walorów siedliska ptaków – o realizacji pracowni MXL4 pisze Katarzyna Gucałło [W WYDANIU CYFROWYM SCHEMATY].

Od wsi Siekierki do najdalej wysuniętego na zachód punktu Polski w Osinowie Dolnym jest zaledwie 10 km. Punkt ten został wyznaczony przez zakole Odry, która jest niepodzielną władczynią okolicy. Nie sposób przejść obojętnie obok kunsztu, z jakim natura obdarowała tę nadrzeczną krainę bogactwem krajobrazów, fauny i flory. Wody Odry zlewają się tutaj w jedną opowieść z falami dziejów, w których i człowiek odcisnął swoje piętno. Przy drogach stoją nader liczne pamiątki krwawego forsowania rzeki przez Wojsko Polskie podczas operacji berlińskiej w 1945 roku oraz bitwy pod Cedynią z 972 roku.

Most / Siekierki

i

Autor: Maciej Lulko 1 | Most w Siekierkach wraz z platformą widokową znajduje się w miejscu wyjątkowym. O tym, jak przyrodniczo ważny to teren, świadczy wielość występujących tu obszarowych form ochrony, wśród których są: Cedyński Park Krajobrazowy, użytek ekologiczny – Rozlewisko Kostrzyneckie, obszar siedliskowy Natura 2000 – Dolna Odra, obszar ptasi Natura 2000 – Dolina Dolnej Odry, transgraniczny kompleks przyrodniczy Unikalna Dolina Dolnej Odry

Historia mostów w Siekierkach sięga połowy XVIII wieku. Pod koniec XIX wieku drewniane konstrukcje zostały zastąpione mostem stalowym na murowanych filarach. Po niespełna 40 latach użytkowania okazał się on niewystarczający dla potrzeb intensywnego transportu kolejowo-drogowego. Dlatego w latach 1929-1930 po jego południowej stronie wybudowano wspartą na żelbetowych podporach przeprawę, która przejęła ruch pociągów. Oba mosty wykorzystywano do końca II wojny światowej. Wysadzone przez wycofujące się wojsko niemieckie, popadły w ruinę na całe dziesięciolecie. Most kolejowy odbudowano jako element strategiczny korytarza transportowego Układu Warszawskiego, ale jeździły po nim tylko pociągi wykonujące dynamiczne testy obciążeniowe. Od 1989 roku, gdy przeprawa straciła znaczenie militarne, znów niszczała przez trzy dekady. Po moście północnym dziś pozostały jedynie naczółki oraz filary z kamienia i żółtej cegły. Południowy otrzymał właśnie nowe życie.

Most Europejski / Siekierki 2

i

Autor: Maciej Lulko 2 | Jedna z zachowanych wieżyczek na naczółku starszego, północnego mostu

Most Europejski Siekierki-Neurüdnitz składa się z dwóch części. Każda z nich ma 330 m długości. Po stronie Polski dziewięć przęseł biegnie nad starorzeczem Odry i terenami zalewowymi. Strona niemiecka zawiaduje sześcioma przęsłami nad nurtem rzeki. Obie konstrukcje spotykają się na nasypie o długości ponad 100 m, tzw. wyspie mineralnej. Niegdyś znajdowała się tu budka strażnicza, dziś obok biało-czerwonego słupa granicznego stoją stoły piknikowe.

Czytaj też: Bridge The Gap – centrum wielofunkcyjne w Rotterdamie |

Most Europejski / Siekierki 6

i

Autor: Maciej Lulko 6 | Widok z lotu ptaka w kierunku Niemiec. Nad starorzeczem Odry i obszarem Rozlewiska Kostrzyneckiego znajduje się polska część mostu. Łącznie konstrukcja ma prawie 800 m długości

Wchodząc na most, przenosimy się do wypełnionego dźwiękami królestwa fauny. Na terenach zalewowych stanowiących użytek ekologiczny – Rozlewisko Kostrzyneckie – miejsce lęgowe i żerowisko znajduje ponad 150 gatunków ptaków oraz niemal wszystkich występujących w Polsce gadów i płazów. Do mostu od wschodu prowadzi ścieżka rowerowa wchodząca w skład wciąż rozbudowywanej Trasy Pojezierzy Zachodnich. Torowisko zastąpiono na lądzie asfaltem, a na moście – żywicą z kruszywem grubofrakcyjnym. Stalową, nitowaną konstrukcję poddano gruntownej renowacji. Kolorystykę uzgodniono ze stroną niemiecką, odpowiedzialną za przęsła nadrzeczne.

Nawierzchnię pomiędzy ścieżką a barierkami mostu uzupełniono kratą pomostową. Przez ażurowe oczka widać kołyszące się trzciny i poganiane wiatrem fale. Boczne pasy zapraszają, by zatrzymać się i przyjrzeć przyrodzie.

Most Europejski / Siekierki 7

i

Autor: Maciej Lulko 7 | Widok z lotu ptaka na miejsce obserwacji przyrodniczych. Zabytek techniki rozpostarty nad starorzeczem Odry. Nowe życie jednego mostu i relikty drugiego

Są tu stojaki na rowery, wkomponowane w konstrukcję mostu drewniane siedziska i tablice edukacyjne w formie stolików. Na zdjęciach Cezarego Korkosza można bez lornetki przyjrzeć się ptakom lub prześledzić historię siekierkowskich mostów na fotografiach z muzeum architektury w Berlinie i z Muzeum Pamiątek 1. Armii WP w pobliskich Starych Łysogórkach. Most nie został oświetlony, aby nie przeszkadzać przyrodzie. Zadbano jednak o bezpieczeństwo osób, które znajdą się tu po zmroku. Skośne elementy konstrukcji, potencjalne „potykacze” oznaczono ostrzegawczymi kółkami luminescencyjnymi.

Most Europejski / Siekierki 9

i

Autor: Maciej Lulko 9 | Kształt platformy ma kierować uwagę na najbardziej atrakcyjne panoramy. W miejscu, gdzie ścieżka rowerowa zmienia nawierzchnię na asfaltową, kończy się most, a zaczyna nasyp zwany wyspą mineralną. Poniżej platformy widoczne są pozostałości starszego mostu

Objęcie całego obszaru – na podstawie dyrektyw ptasiej i siedliskowej – ochroną programu Natura 2000 nie przeszkodziło w spektakularnej interwencji architektonicznej. Na szczycie ostatniego polskiego przęsła powstała dwupoziomowa platforma widokowa. Architekci ze szczecińskiej pracowni MXL4, świadomie operując kształtem podestów i ekranów z blachy perforowanej oraz lokalizacją siedzisk, skadrowali najbardziej atrakcyjne widoki. Zwieńczona kortenem brama Pomorza Zachodniego zbudowana na tle Cedyńskiego Parku Krajobrazowego od razu po otwarciu stała się główną atrakcją regionu.

Czytaj też: Wiadukt Morandi: nowy most Polcevera projektu Renzo Piano |

Most Europejski / Siekierki 10

i

Autor: Maciej Lulko 10 | Stalowa belka przęsła mostu z odlewni, która działała od 1811 roku w niemieckim Essen

Starania o wykorzystanie mostu w Siekierkach do połączenia polskich i niemieckich szlaków turystycznych rozpoczęły się w 2004 roku. Województwo zachodniopomorskie z sukcesem zakończyło inwestycję w tym roku, land Brandenburgia planuje otworzyć swoją część w roku 2022.

Most Europejski / Siekierki 11

i

Autor: Maciej Lulko 11 | Niegdyś funkcjonowały tu dwie równoległe przeprawy przez Odrę. Zbudowany w latach 1929-1930 most kolejowy jest dzisiaj atrakcją turystyczną szlaku rowerowo-pieszego. Po starszym, powstałym pomiędzy 1890 a 1892 rokiem pozostały murowane filary i naczółki

Założenia autorskie

Głównym założeniem projektu transgranicznej, pieszo-rowerowej przeprawy było wyeksponowanie i ochrona układu zabytkowego mostu kolejowego, a także przyrodniczych i krajobrazowych walorów unikatowego siedliska ptaków, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i wygody turystów. Należało również zapewnić niskie koszty eksploatacji, które będą ponoszone przez niewielką gminę Cedynia. Dodatkowo inwestycja miała stać się witaczem i wizytówką tworzonego od kilku lat, dużego programu budowy sieci tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego.

Projektowanie obiektów turystycznych wymaga trafnego zdiagnozowania rzeczywistych potrzeb użytkowników. W tym wypadku sami jesteśmy rowerzystami, robiliśmy to więc również trochę dla siebie.

Most Europejski / Siekierki 12

i

Autor: Maciej Lulko 12 | Nad żelbetowymi filarami, w miejscach styku przęseł, wkomponowano w konstrukcję mostu siedziska. Stoliki są jednocześnie tablicami informacyjnymi

Po pierwsze zależało nam, aby pokazać rozlewisko. Wykorzystując nadwyżkę nośności mostu, zaproponowaliśmy zamontowanie na nim platformy. Pozwoliło to zwiększyć atrakcyjność widokową oraz kompozycyjnie odciąć bryłę platformy od zabytkowej struktury mostu. Wprowadzenie zadaszenia platformy zapewniło schronienie przed deszczem oraz pretekst do stworzenia dodatkowego poziomu widokowego. Po drugie chodziło o zapewnienie trwałości i wtopienie obiektu w krajobraz. W bardzo korozyjnym środowisku rozlewiska to szczególnie trudne. Udało się to dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii wodoodpornych, kompozytowych płyt jezdnych oraz poszycia platformy z blachy kortenowej, naturalnie wtapiającej się w krajobraz bez konieczności bieżącej konserwacji. Po trzecie chcieliśmy stworzyć klimat wakacyjnego relaksu. Ukształtowanie platformy, jej wielkość i układ przestrzenny, nieformalne siedziska i zachęcająca do chodzenia boso deska tarasowa tworzą kameralne miejsca. Wszystko to ma choć przez krótką chwilę sprawić, że poczujemy się jak na wakacjach.

Tomasz Maksymiuk

Czytaj też: Kładka w Zagórzu Śląskim projektu pracowni isba i Mosty – Wrocław |

Metryka

Most Europejski – adaptacja mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy wraz z budową platformy widokowej

Siekierki-Neurudnitz

Autorzy:

MXL4, architekci Tomasz Maksymiuk, Aleksandra Cegielska

Konstrukcja:

K2 Inżynieria, Wojciech Kujawski

Opracowania konserwatorskie:

Ewa Palacz

Inwestor:

Województwo Zachodniopomorskie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Generalny wykonawca:

Konsorcjum INTOP Skarbimierzyce, INTOP Warszawa

Pow. terenu: 16 077 m2

Długość mostu: 329 m

Długość trasy rowerowej wraz mostem: 441 m

Pow. mostu: 2057 m2

Pow. platformy: 170 m2

Wysokość platformy: 10 m

Projekt: 2016-2017

Realizacja: 2021

Koszt inwestycji: 12 mln zł; inwestycja dofinansowana z programu INTERREG

Most Europejski / Siekierki 13

i

Autor: Maciej Lulko 13 | Założeniem architektów było, żeby platforma widokowa odróżniała się od historycznej konstrukcji mostu. W celu zapewnienia spójności kompozycji zastosowano elementy stalowe w kolorystyce przęseł, nieregularne kształty, detal barierek oraz elementy z kortenu
Most Europejski / Siekierki 14

i

Autor: Maciej Lulko 14 | Widok z platformy widokowej ponad Rozlewiskiem Kostrzyneckim na odnowione przęsła dawnego mostu kolejowego. W tle wzniesienia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego na polskim brzegu Odry
Most Europejski / Siekierki 15

i

Autor: Maciej Lulko 15 | Miejsce torów kolejowych na moście zajęła ścieżka rowerowa. Most nie jest oświetlony, żeby ograniczyć ingerencję w świat przyrody. Dla bezpieczeństwa turystów potencjalne „potykacze” przy ścieżce oznakowano elementami luminescencyjnymi

Wchodząc na most, przenosimy się do wypełnionego dźwiękami królestwa fauny

Most Europejski / Siekierki 3

i

Autor: archiwum pracowni 3 | Sytuacja. Oznaczenia: 1 – istniejący most kolejowy po stronie polskiej; 2 – wyspa mineralna; 3 – istniejący most kolejowy po stronie niemieckiej; 4 – przyczółki po moście północnym; 5 – podpory mostu północnego; 6 – miejsca wypoczynkowe; 7 – przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa; 8– platforma widokowa Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-NLQ7-G2sa-RM7X_most-europejski-siekierki-3.jpeg
Most Europejski / Siekierki 4

i

Autor: archiwum pracowni 4 | Rzut platformy widokowej Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-TaYR-iwky-aGdh_most-europejski-siekierki-4.jpeg
Most Europejski / Siekierki 5

i

Autor: archiwum pracowni 5 | Elewacja mostu, widok na platformę Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-MFzp-SezU-8jNx_most-europejski-siekierki-5.jpeg
The European Bridge in Siekierki/Neurüdnitz

The village of Siekierki is located in a riverbend of the Oder, which spreads here into wetlands rich in flora and fauna. At the end of the 19th c. a rail-and-road steel bridge on stone piers was built here, supplemented by a reinforced concrete rail flyover on its southern side 30 years later. Both bridges were destroyed by the retreating German army in 1945. The rail viaduct was rebuilt a decade later for military purposes, but again abandoned after 1990; only recently it was reborn for a new function: rails were replaced by a bike/hiking path. The bridge consists of two parts, each 330m long. On the Polish side, it is composed of 9 spans over the old riverbed and flood areas; the 6 spans on the German side are built across the main current. A two-level platform mounted on the bridge is a vantage point for admiring the natural qualities of the wetland landscape, the habitat of over 150 species of birds, and almost all species of reptiles and amphibians living in Poland. The shape of the platforms and perforated metal screens, plus location of seats, frame the most attractive views.