Architektura MuratorKonkursyLaureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022

Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022

W tegorocznym konkursie TEORIA zwyciężyła Anna Jaruga-Rozdolska, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej,  stypendią PRAKTYKA zdobył Cezary Adamowicz, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Uroczysty finał obu programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza został odbył się 13 października w Nowym Muzeum Sztuki w Gdańsku.

Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy „Stocznia System” Cezarego Adamowicza, zdobywcy Stypendium PRAKTYKA 2022

Konkurs TEORIA 2022: wyzwania wirtualnego świata

Za nami tegoroczna edycja programów TEORIA i PRAKTYKA organizowanych przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza. Po raz kolejny wybrany został najciekawszy tekst teoretyczny dotyczący relacji architektury i kultury oraz najlepszy architektoniczny pomysł na poprawę jakości przestrzeni publicznej.  Jury Konkursu TEORIA, pracujące pod przewodnictwem Ewy P. Porębskiej w składzie Agnieszka Jacobson-Cielecka, Grzegorz Piątek, Jacek Purchla, Bogna Świątkowska, Piotr Sarzyński i Marta A. Urbańska, już po raz dziewiąty wybrało najlepszą pracę teoretyczną. Sędziowie docenili tekst pt. „Mimesis” autorstwa Anny Jarugi-Rozdolskiej. Laureatka jest absolwentką Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, a obecnie kontynuuje naukę w ramach doktoratu realizowanego w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej.

Praca „Mimesis” podejmująca temat świata wirtualnego i jego konsekwencji dla architektury, bardzo aktualny, zwłaszcza po dwóch latach pandemii wymuszającej transfer życia z przestrzeni realnej w cyfrową, została doceniona za styl, klarowność i piękne, surrealistyczne, autorskie grafiki. W zupełnie nowym środowisku, gdzie przestrzeń i czas nie istnieją w tradycyjnym rozumieniu rzeczy, najbardziej utopijne, futurystyczne i awangardowe projekty mogą znaleźć środowisko niezbędne do istnienia, wymarzony kontekst i realnych użytkowników. Chociaż Metaverse dopiero się definiuje, pozornie fantastyczna i odległa w czasie rzeczywistość zaczyna stawać się faktem – pisze laureatka.

To nie pierwszy sukces Anny Jarugi-Rozdolskiej. W 2020 roku autorka otrzymała wyróżnienia pierwszego stopnia w ogólnopolskim konkursie Dyplom Roku SARP.

Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Uczestnicy warsztatów towarzyszących tegorocznej odsłonie Stypendium PRAKTYKA; fot. Michał Środek

Stypendium PRAKTYKA 2022: przyszłość Stoczni Gdańśkiej oczami młodych

W jury stypendium PRAKTYKA 2022 znaleźli się z kolei architekci Aleksandra Wasilkowska, Dorota Szlachcic, Jakub Wacławek i Konrad Grabowiecki, a także socjolog Maciej Frąckowiak i Agnieszka Olędzka. W tym roku po raz pierwszy weryfikacja uczestników odbyła się w trzech etapach i połączona została z dwudniowymi warsztatami. Zadaniem, jakie przed nimi postawiono było znalezienie nowych pomysłów dla zespołu hali i pochylni w byłej Stoczni Gdańskiej.

W pierwszym etapie na podstawie nadesłanych portfolio sędziowie wybrali 18 osób, które zaproszono do uczestnictwa w specjalnych warsztatach prowadzonych przez Piotra Lorensa, Lucynę Nykę, Tomasza Sowińskiego, Izę Burdę, Marcina Goncikowskiego oraz Rainera Mahlamäkiego i Ewę Kuryłowicz. Opracowane na warsztatach rozwiązania zostały następnie ocenione przez jury i prowadzących. W ten sposób do kolejnego etapu zakwalifikowano pięć pomysłów: koncepcję Kamila Kajdasa i Marka Grąbczewskiego „Stocznia Gdańska Działa”, Pawła Bussolda „Wejście”, Cezarego Adamowicza „Stocznia System”, Dominika Sędzickiego i Mai Karoń – „Gdańsk Dźwiga Ogród” oraz Marii Jankowskiej – „Nowy Dok”.

Po miesiącu dopracowywania swoich prac finaliści ponownie zaprezentowali je przed gronem jurorskim, które podjęło decyzję o przyznaniu głównej nagrody, stypendium II stopnia, Cezaremu Adamowiczowi na rozwój jego pomysłu „Stocznia System”. Laureat jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Projekt jest niezwykle ciekawą i spójną kontynuacją idei tradycji przemysłowego dziedzictwa Stoczni Gdańskiej. Autor wnikliwie analizuje proces produkcji statków i przemysłowy charakter konstrukcji i architektury. Swój projekt opiera nie tylko o charakterystyczne cechy sytemu produkcji, ale wprowadza dodatkowe prospołeczne elementy struktury, takie jak mikroprzedsiębiorczość, w której to zbiorowość ma wpływ na kształtowanie przestrzeni wokół siebie. Projekt odwołuje się także do poetyckiego i performatywnego krajobrazu Stoczni, w którym choreografia maszyn, tańczących żurawi i nieustannie zmieniających się konstrukcji rusztowań staje się fascynującym spektaklem otwartym dla mieszkańców i publiczności. Poprzez ten wielowątkowy i ciekawy głos laureat konkursu ma szansę na wzbogacenie dyskusji nie tylko na temat samego dziedzictwa Stoczni i Solidarności, ale także odpowiedzi na ważne dziś pytania: czym w kontekście lokalnej ekonomii miasta jest produkcja i praca – czytamy w uzasadnieniu.

Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy „Stocznia System” Cezarego Adamowicza, zdobywcy Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy „Stocznia System” Cezarego Adamowicza, zdobywcy Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy „Stocznia System” Cezarego Adamowicza, zdobywcy Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy „Stocznia System” Cezarego Adamowicza, zdobywcy Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy „Stocznia System” Cezarego Adamowicza, zdobywcy Stypendium PRAKTYKA 2022

Prace finalistów stypendium PRAKTYKA 2022

Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Kamila Kajdasa i Marka Grąbczewskiego „Stocznia Gdańska Działa”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Kamila Kajdasa i Marka Grąbczewskiego „Stocznia Gdańska Działa”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Kamila Kajdasa i Marka Grąbczewskiego „Stocznia Gdańska Działa”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Kamila Kajdasa i Marka Grąbczewskiego „Stocznia Gdańska Działa”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Kamila Kajdasa i Marka Grąbczewskiego „Stocznia Gdańska Działa”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Kamila Kajdasa i Marka Grąbczewskiego „Stocznia Gdańska Działa”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Pawła Bussolda „Wejście”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Pawła Bussolda „Wejście”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Pawła Bussolda „Wejście”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Pawła Bussolda „Wejście”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Pawła Bussolda „Wejście”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Pawła Bussolda „Wejście”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Pawła Bussolda „Wejście”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Dominika Sędzickiego i Mai Karoń „Gdańsk Dźwiga Ogród”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Dominika Sędzickiego i Mai Karoń „Gdańsk Dźwiga Ogród”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Dominika Sędzickiego i Mai Karoń „Gdańsk Dźwiga Ogród”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Dominika Sędzickiego i Mai Karoń „Gdańsk Dźwiga Ogród”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Dominika Sędzickiego i Mai Karoń „Gdańsk Dźwiga Ogród”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Dominika Sędzickiego i Mai Karoń „Gdańsk Dźwiga Ogród”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Marii Jankowskiej „Nowy Dok”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Marii Jankowskiej „Nowy Dok”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Marii Jankowskiej „Nowy Dok”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Marii Jankowskiej „Nowy Dok”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Marii Jankowskiej „Nowy Dok”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Marii Jankowskiej „Nowy Dok”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Marii Jankowskiej „Nowy Dok”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Marii Jankowskiej „Nowy Dok”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022
Fragment pracy Marii Jankowskiej „Nowy Dok”. Projekt znalazł się wśród finalistów Stypendium PRAKTYKA 2022
Nagrody Fundacji im. Stefana Kuryłowicza Prezentacja prac nagrodzonych w ostatniej edycji konkursu TEORIA i stypendium PRAKTYKA odbyła się 23 marca roku w warszawskim Centrum Konferencyjnym POLIN. Gościem wieczoru była francuska architektka Odile Decq, która opowiedziała o swoich najważniejszych realizacjach oraz o działalności pedagogicznej. Obszerny wywiad z Odile Decq, który powstał podczas jej wizyty w Warszawie, można przeczytać tu: http://architektura.muratorplus.pl/krytyka/kwestionowac-status-quo-wywiad-z-odile-decq_8547.html
Transmisja z wykładu Jette Hopp. Oglądaj online! Już dziś o godzinie 18:00 w Warszawskim Wola Center na zaproszenie Fundacji im. Stefana Kuryłowicza wykład wygłosi Jette Hopp z norweskiej pracowni Snøhetta. Wykład będzie transmitowany na żywo w technologii live stream na stronie organizatora.
Snøhetta z wykładem w Warszawie 23 marca 2017 roku w Warszawie odbędzie się wykład Jette Hopp, architektki z norweskiej pracowni Snøhetta. Projektantka opowie o filozofii biura, w którym powstały koncepcje takich budynków jak Biblioteka Aleksandryjska w Egipcie, Opera Narodowa w Oslo czy obserwatorium reniferów w Parku Narodowym Dovrefjell. Wykład organizowany jest przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza.
Praktyka i Teoria Prezentujemy wyniki tegorocznych konkursów fundacji im. Stefana Kuryłowicza, które zostały rozstrzygnięte na początku października 2016 roku.
Michał Żyła laureatem konkursu TEORIA 2016 Rozstrzygnięto trzecią edycję konkursu TEORIA organizowanego przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza. Za najlepszy tekst teoretyczny o tematyce architektonicznej uznano pracę Michała Żyły, pt. „Język i rzeczywistość architektury”. Praca jest ambitną próbą uporządkowania języka opisu i analizy architektury współczesnej - czytamy w opinii jury.
Przemysław Chimczak i Maciej Warot laureatami stypendium PRAKTYKA 2016 Rozstrzygnięto drugą edycję konkursu PRAKTYKA organizowanego przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza. Nagrodę otrzymali Przemysław Chimczak i Maciej Warot za projekt "Dach nasz pospolity". Zwycięska praca to propozycja nowego zagospodarowania zadaszenia parkingu pomiędzy dwiema superjednostkami w Sosnowcu.