Architektura MuratorKonkursyRozstrzygnięcie konkursu Drewno w Architekturze 2021

Rozstrzygnięcie konkursu Drewno w Architekturze 2021

Rozstrzygnięto kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie, w których ukazane zostały walory drewna. Pierwszą nagrodę zdobył Michał Kołodziej z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej za projekt rewitalizacji dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu.

Rozstrzygnięcie konkursu Drewno w Architekturze 2021
Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu , proj. Michał Kołodziej, I nagroda w konkursie Drewno w Architekturze 2021

Konkurs jest efektem współpracy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z firmą Unibep oraz Danwood. Podlasie zawsze kojarzyło się z architekturą drewnianą, a oba wymienione powyżej przedsiębiorstwa, mające siedziby w Bielsku Podlaskim, są jednymi z największych w Europie producentów budynków mieszkalnych z drewna.

Do konkursu można było zgłaszać prace dyplomowe wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat na kierunku architektura. Miały jedynie ukazywać walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego. Autorzy mogli wykorzystać właściwości drewna zarówno w każdym z tych trzech aspektów, jak też tylko w jednym z nich. Kryteria oceny obejmowały ponadto wartość rozwiązań architektonicznych oraz jakość relacji między tworzywem a kształtowaną formą.

Czytaj też: Pierwsze w Polsce osiedle z drewna: wyniki konkursu architektonicznego |

W jury pod przewodnictwem Adama Jakimowicza znaleźli się architekci  Waldemar Jasiewicz, Marta Sękulska-Wrońska, Tomasz Duryński, jednocześnie kierownik działu Kreowania Produktu w firmie Danwood, Tomasz Perkowski, kierownik Działu Projektowego Unibep i Piotr Trojniel. Na konkurs wpłynęło 40 prac z 11 wydziałów architektury. Spośród nich sędziowie nagrodzili trzy, a dwóm kolejnym przyznali wyróżnienia. Poniżej prezentujemy projekty laureatów wraz z krótkimi uzasadnieniami.

I nagroda
Autor:
Michał Kołodziej
Tytuł pracy: „Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Opinia: Nagrodę przyznano za podjęcie próby rozwiązania trudnego problemu utraconej pamięci o wielokulturowej przeszłości Polski. Autor proponuje przywrócenie do powszechnej świadomości badań historycznych, rewitalizacji lub wręcz rekonstrukcji obiektów zamkniętych, jak sam wyraził w „powidokach” historii. Wizję tę, autor pragnie wyrazić w przywróceniu pamięci o żydowskiej, nieistniejącej dzielnicy w Przedborzu.

Pod względem wyrazu całość pracy zamknięta jest w minimalistycznych formach zbudowanych w oparciu o drewno, przy jednoczesnym skorzystaniu z szeregu podstawowych narzędzi zawodowych, jak brama, oś, droga, dominanta, etc.. Niewątpliwym walorem pracy jest również jej poetycka narracja, wsparta „Elegią miasteczek żydowskich” Antoniego Słonimskiego. Projekt w wyrazie graficznym wydaje się wyłaniać z powidokowej mgły tworząc wstęp do realnej rzeczywistości.

Rozstrzygnięcie konkursu Drewno w Architekturze 2021
Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu , proj. Michał Kołodziej, I nagroda w konkursie Drewno w Architekturze 2021
Rozstrzygnięcie konkursu Drewno w Architekturze 2021
Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu , proj. Michał Kołodziej, I nagroda w konkursie Drewno w Architekturze 2021
Rozstrzygnięcie konkursu Drewno w Architekturze 2021
Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu , proj. Michał Kołodziej, I nagroda w konkursie Drewno w Architekturze 2021
Rozstrzygnięcie konkursu Drewno w Architekturze 2021
Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu , proj. Michał Kołodziej, I nagroda w konkursie Drewno w Architekturze 2021

II nagroda
Autorka:
Aleksandra Hajdenrajch
Tytuł pracy: „Bioklimatyczna jednostka modularna, jako dominanta przestrzeni Praga-Południe. Projektowanie zrównoważone w kontekście architektury przyszłości”
Promotor: dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, prof. PŚK
Uczelnia: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej

Opinia: Nagrodę przyznano za interesujące i trafne spojrzenie na architekturę zrównoważoną, łączącą konstrukcję z drewna klejonego w zwartej zabudowie Warszawy w dzielnicy Praga-Południe z jednoczesnym zapewnieniem mieszkańcom – przyjaznej i ekologicznej zielonej przestrzeni.
Walorem zaproponowanego rozwiązania jest przyjęcie elastycznej zasady budowania tkanki funkcjonalnej w oparciu o konstrukcję z elementów drewna klejonego.

Pomimo industrialnego charakteru, autor płynnie – w przenośni i dosłownie – stworzył unikalny, ekologiczny klimat dla mieszkańców i użytkowników obiektu w bezpośredniej styczności z rekreacyjnymi terenami Parku Skaryszewskiego, kreując tym samym  unikalny charakter miejsca. Wzajemne przenikanie różnych form funkcjonalnych uznać należy za niezaprzeczalny walor pracy. Uznanie budzi również idea stworzenia „zielonego korytarza” w którego centrum został wkomponowany projektowany przez autora pracy budynek.

Rozstrzygnięcie konkursu Drewno w Architekturze 2021
Bioklimatyczna jednostka modularna, jako dominanta przestrzeni Praga-Południe. Projektowanie zrównoważone w kontekście architektury przyszłości, proj. Aleksandra Hajdenrajch, II nagroda w konkursie Drewno w Architekturze 2021
Rozstrzygnięcie konkursu Drewno w Architekturze 2021
Bioklimatyczna jednostka modularna, jako dominanta przestrzeni Praga-Południe. Projektowanie zrównoważone w kontekście architektury przyszłości, proj. Aleksandra Hajdenrajch, II nagroda w konkursie Drewno w Architekturze 2021

III nagroda
Autorka:
Karolina Barbara Jabłońska
Tytuł pracy: „Równowaga pomiędzy współczesną technologią, a tradycyjnymi technikami budowania. Projekt schroniska górskiego w Bieszczadach”
Promotorzy: dr inż. arch. Piotr Trębacz, mgr inż. arch. Witold Orzechowski
Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Opinia: Nagrodę przyznano za poetycką próbę architektonicznej podróży w czasie. Podróży do korzeni opartych na tradycyjnych narzędziach warsztatu zawodowego architekta, kreując tym samym szacunek dla wielowiekowego dziedzictwa i szacunku dla przestrzeni, przy równoległym zachowaniu standardów wymaganych od  współcześnie projektowanych obiektów.

Autorka, wydaje się trafnie, i z dużą pokorą wyprowadza w pracy wnioski z obszernych badań związanych z tradycyjnym budownictwem drewnianym i próby znalezienia, jak sama stwierdza: bezpiecznych rozwiązań w dziedzinie architektury zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.
Zaproponowany rezultat pracy buduje niemal magiczny, piękny artystycznie klimat jej odbioru i przypomina odbiorcy, iż tworzenie architektury może, przy minimalistycznych środkach wyrazu, przedstawić cały wachlarz możliwości wykonywania zawodu architekta.

Rozstrzygnięcie konkursu Drewno w Architekturze 2021
Równowaga pomiędzy współczesną technologią, a tradycyjnymi technikami budowania. Projekt schroniska górskiego w Bieszczadach, proj. Karolina Barbara Jabłońska, III nagroda w konkursie Drewno w Architekturze 2021
Rozstrzygnięcie konkursu Drewno w Architekturze 2021
Równowaga pomiędzy współczesną technologią, a tradycyjnymi technikami budowania. Projekt schroniska górskiego w Bieszczadach, proj. Karolina Barbara Jabłońska, III nagroda w konkursie Drewno w Architekturze 2021

Wyróżnienie
Autor:
Bartłomiej Bruzda
Tytuł pracy: „Centrum zdrowia psychicznego w Gdyni”
Promotorka: dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP
Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Opinia: Wyróżnienie przyznano za profesjonalne, warsztatowe podejście do projektowanej funkcji w kontekście społecznego problemu związanego z chorobami psychicznymi. Przy tym, co należy szczególnie docenić, autor pracy nie ogranicza się do rutynowego spojrzenia na problem pod kątem programu funkcjonalno-użytkowego. Jest to szeroka analiza problemu społecznego, który wg propozycji autora pracy mógłby elastycznie odpowiadać na rosnące potrzeby tworzenia takich placówek opieki zdrowotnej.

Autor, wydaje się budować w swojej pracy klimat łamiący stereotypy związane z placówkami chorób psychicznych, poprzez kontekst przyjaznej lokalizacji, zdrowego powietrza, przyjaznego wnętrza przy równoczesnym poszanowaniu prywatności.

Zaproponowany w pracy model modułowej zabudowy, pozwala kreować elastyczną przestrzeń wg potrzeb. Minimalistyczna forma architektoniczna oparta na naturalnym materiale drewnianym i wpisana w terapeutyczną przestrzeń ogrodowej i leśnej przestrzeni stanowi niewątpliwy walor pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu Drewno w Architekturze 2021
Centrum zdrowia psychicznego w Gdyni, proj. Bartłomiej Bruzda, wyróżnienie w konkursie Drewno w Architekturze 2021
Rozstrzygnięcie konkursu Drewno w Architekturze 2021
Centrum zdrowia psychicznego w Gdyni, proj. Bartłomiej Bruzda, wyróżnienie w konkursie Drewno w Architekturze 2021

Wyróżnienie
Autor:
Jędrzej Idziak-Sępkowski
Tytuł pracy: „Projekt modularnego hotelu w technologii CLT, pozostającego w dialogu z krajobrazem kulturowym i przyrodniczym Podhala”
Promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Ingarden, prof. KAAFM
Uczelnia: Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Opinia: Wyróżnienie przyznano za próbę połączenia technologii prefabrykowanej z płyt drewna klejonego i możliwością jej implementacji w podhalańskiej przestrzeni, co z uwagi na wybór miejsca nie pozwala na pominięcie tej interesującej pracy.

Autor, opierając się na szeregu przykładach architektury modułowej, tworzy własny system 4 jednostek mieszkalnych - hotelowych - pozwalających kreować przestrzeń wraz indywidualnym wyczuciem otaczającego krajobrazu.

Odważne połączenie przez autora pracy kontekstu miejsca z niemal czystą industrialną technologią, można uznać, jako ważny głos w dyskusji nowego spojrzenia na prefabrykację w kontekście zrównoważonego rozwoju przestrzeni zbudowanej.

Rozstrzygnięcie konkursu Drewno w Architekturze 2021
Projekt modularnego hotelu w technologii CLT, pozostającego w dialogu z krajobrazem kulturowym i przyrodniczym Podhala, proj. Jędrzej Idziak-Sępkowski, wyróżnienie w konkursie Drewno w Architekturze 2021
Rozstrzygnięcie konkursu Drewno w Architekturze 2021
Projekt modularnego hotelu w technologii CLT, pozostającego w dialogu z krajobrazem kulturowym i przyrodniczym Podhala, proj. Jędrzej Idziak-Sępkowski, wyróżnienie w konkursie Drewno w Architekturze 2021
Najwyższe budynki z drewna: 5 najwyższych budynków drewnianych na świecie
Najwyższe budynki z drewna: 5 najwyższych budynków drewnianych na świecie Najwyższe budynki z drewna spotkamy obecnie w krajach nordyckich. Aż trzy z pięciu najwyższych drewnianych budynków na świecie znajdują się dziś na Półwyspie Skandynawskim.
Innowacyjna architektura drewniana Budownictwo drewniane to być może ekologiczna architektura przyszłości, alternatywa dla technologii żelbetowej. Dobrze przemyślana konstrukcja z tego materiału daje szansę przeprowadzenia w prosty sposób przebudowy, modernizacji lub rozbiórki. Ma też niewielki ślad węglowy. Nowe możliwości zastosowania drewna w architekturze przedstawiają architekci z warszawskiej pracowni APA Wojciechowski, którzy zaprojektowali niedawno dwa biurowce z jego wykorzystaniem.
Najwyższa drewniana wieża widokowa projektu Polaków! W Krynicy-Zdroju otwarto pierwszą w Polsce wieżę widokową z ponad kilometrowej długości ścieżką edukacyjną wijącą się wśród koron drzew. Za projektem obiektu stoi zakopiańska pracownia Buduj a woloj Jana Karpiela „Bułecki” oraz zespół konstruktorów z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
Konkurs na projekt rozbudowy wojewódzkiej straży pożarnej w Toruniu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu we współpracy z lokalnym oddziałem SARP zaprasza do udziału w konkursie na projekt modernizacji i rozbudowy historycznego obiektu przy ul. Prostej. Składnia wniosków do 14 lipca.
Konkurs na projekt modelowego placu zabaw bez barier PFR Nieruchomości i Fundacja Integracja zapraszają do udziału w konkursie na projekt uniwersalnego placu zabaw dla użytkowników w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności ruchowej. Założenie powstanie na terenie realizowanego właśnie w Katowicach osiedla społecznego autorstwa Kuryłowicz & Associates.
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej w Warszawie: konkurs SARP Trwa konkurs na projekt nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Flisa w Warszawie. Składanie wniosków do 15 czerwca.
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022 Fundacja im. Stefana Kuryłowicza ogłosiła tegorocznych laureatów konkursów TEORIA i PRAKTYKA. Za najlepszą pracę teoretyczną doceniono Annę Jarugę-Rozdolską, absolwentkę Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej, natomiast stypendystą fundacji został Cezary Adamowicz, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Wyniki konkursu na zespół budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Warszawie Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego przy ul. Świętojerskiej w Warszawie. Główną nagrodę zdobyła warszawska pracownia Projekt Praga.
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy 2022: znamy laureatów Poznaliśmy laureatów 8. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Grand Prix dla Browarów Warszawskich projektu Jemsów, ale wśród najlepszych stołecznych realizacji także kameralna plaża w Wawrze, targowisko Bakalarska czy Dom Ronalda McDonalda. Jury przyznało też dwie nagrody specjalne: za rozwiązania proekologiczne i zapewniające dostępność.