Wyniki konkursu na pasywny ośrodek zdrowia w Siechnicach

i

Autor: Archiwum Architektury Projekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechniach, pierwsza nagroda, jojko+nawrocki architekci (Tomasz Berezowski, Sebastian Dziedzic, Beata Gołas, Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Jakub Sahatqija, Agnieszka Weber)

Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach

2017-01-27 11:00

Dwuetapowy konkurs na projekt pasywnego ośrodka zdrowia w centrum Siechnic wygrała pracownia jojko+nawrocki architekci.

Organizatorem konkursu była Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna, powołana przez władze miasta w celu tworzenia planów rozwojowych oraz odpowiedniego zarządzania należącymi do gminy obiektami i infrastrukturą. Projekty musiały spełniać nie tylko wymagania stawiane publicznym zakładom opieki medycznej, ale też odpowiadać na współczesne standardy budownictwa pasywnego, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii włącznie.

Autorzy zwycięskiej pracy zaproponowali wykończoną drewnem prostą, dwukondygnacyjną bryłę otoczoną podcieniami. Przewidziana struktura pełni równocześnie rolę łamaczy światła, uniemożliwiając w okresie letnim bezpośrednią penetrację słońca we wnętrzach i redukując zyski cieplne – tłumaczą.

Na parterze usytuowano m.in. poradnie specjalistyczne oraz przychodnie dla dzieci, powyżej zaś strefę rehabilitacji, laboratoria, administrację oraz szpital jednodniowy. Jako główne źródło ciepła architekci zaproponowali wykorzystanie miejskiego ciepłociągu. Alternatywnym rozwiązaniem miałoby być zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła.

Ogrzewanie oraz schładzanie pomieszczeń przewidzieli natomiast w oparciu o stropy grzewczo-chłodzące. Założyli też zastosowanie wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją oraz zewnętrznych, sterowanych rolet. Od południa, wzdłuż istniejącej zabudowy jednorodzinnej, zaprojektowali zielony ciąg rekreacyjny, natomiast po północnej stronie strefę techniczną, na którą składają się niewielkie obiekty zaplecza oraz parking. Powierzchnia użytkowa całego zespołu wraz z parkingiem wyniesie 4200 m2.

Zakończenie realizacji: 2019