Muzeum Popiełuszki w Okopach na Podlasiu: nowy projekt  Nizio Design International

i

Autor: Archiwum Architektury Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach na Podlasiu, proj.  Nizio Design International

Muzeum Popiełuszki w Okopach na Podlasiu: nowy projekt Nizio Design International

2021-06-17 20:36

Poznaliśmy projekt  Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach.  Obiekt w miejscu urodzenia legendarnego  kapelana „Solidarności” powstanie według koncepcji  biura Nizio Design International.

Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach to jeden z ponad 80 projektów muzealnych, w które obecnie zaangażowane jest ministerstwo kultury. 25 czerwca w obecności ministra Piotra Glińskiego oraz marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego podpisano list intencyjny w sprawie powołania placówki. Obiekt upamiętniający tragicznie zmarłego duchownego powstaje z inicjatywy Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro” i po wybudowaniu stanie się oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Celem placówki będzie gromadzenie i udostępnianie materiałów związanych z działalnością księdza Jerzego Popiełuszki – zamordowanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 19 października 1984 roku. Koncepcję architektoniczną budynku oraz wystawy stałej i wnętrz opracowało biuro Nizio Design International.

Czytaj też: Muzeum Bitwy Warszawskiej z pozwoleniem na budowę |Będzie to przestrzeń modlitwy, budowania wspólnoty, spotkań lokalnej społeczności, a także cel pielgrzymek. Połączenie tradycji architektonicznej z nowoczesnością dokona się tu poprzez nawiązanie do piękna i prostoty przydrożnych kaplic, wiejskich domów czy lokalnych kościołów Podlasia i Mazowsza Wschodniego – zapowiadają architekci. Do budowy muzeum zaproponowali wykorzystanie występującego lokalnie kruszywa. Sercem założenia będzie Miejsce Skupienia w formie kapliczki przykrytej dwuspadowym dachem. Jego elewacja wykonana zostanie z betonowych bloków o wymiarach 80 x 40 cm, między którymi pojawią się pionowe i poziome prześwity. Zabieg ten nada architekturze dodatkowy wymiar, przypomni o tragicznie przerwanym życiu ks. Jerzego, ale też wydobędzie z bryły, w sposób niedosłowny, symbol krzyża. Prześwity, tak jak wąskie otwory między balami drewna w wiejskiej chacie czy witraże w gotyckiej katedrze, wpuszczą do wnętrza naturalne światło. Wieczorem i nocą światło będzie emanować na zewnątrz, upodabniając zwieńczenie Miejsca Skupienia do kamiennej latarni – czytamy w założeniach autorskich.

Muzeum Popiełuszki w Okopach na Podlasiu: nowy projekt  Nizio Design International

i

Autor: Archiwum Architektury Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach na Podlasiu, proj.  Nizio Design International; hol główny

Muzeum Księdza Popiełuszki w Okopach: otwarcie w 2024 roku?

Podążając w kierunku lasu zwiedzający zatrzymają się na krawędzi symbolicznej tamy. Po ścianie tego dramatycznego uskoku, zbudowanego z betonowych bloków, będą spływać strumienie wody. Betonowa konstrukcja i szum wody staną się czytelnym nawiązaniem do tamy we Włocławku – miejsca śmierci ks. Popiełuszki, a także do wody jako symbolu życia i obmycia z grzechów – tłumaczą projektanci. Na wystawie stałej zwiedzający zobaczą m.in. rekonstrukcje warszawskiego mieszkania ks. Jerzego, które znajdowało się na plebanii kościoła św. Stanisława Kostki i do dziś zachowało swój oryginalny wystrój. W muzeum przewidziano też przestrzeń dla ekspozycji czasowych, salę audytoryjną, a także bibliotekę z czytelnią i aneksem kawiarnianym. Pracownia Mirosława Nizio odpowiadać będzie nie tylko za przygotowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego, ale także za przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz za nadzory autorskie. Inwestycja kosztować ma ok. 15-20 mln zł i będzie współfinansowana z budżetu państwa. Według wstępnych planów Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach ma zostać otwarte w 2024 roku.

Kim był ksiądz Jerzy Popiełuszko

Jerzy Popiełuszko urodził się w Okopach koło Suchowoli 14 września 1947 roku. Był synem Marianny i Władysława, którzy prowadzili tam gospodarstwo rolne. Od 1954 roku uczył się w szkole w Suchowoli, w miejscowym kościele był ministrantem, w latach 1961-1965 uczył się w suchowolskim liceum ogólnokształcącym. Tu zdał maturę, a potem wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie.Po powstaniu „Solidarności” ksiądz Popiełuszko stał się jej duchowym przywódcą, był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, był systematycznie inwigilowany przez SB i MO. Zginął zamordowany jesienią 1984 roku. Uroczystość beatyfikacji księdza Popiełuszki odbyła się w 2010 roku. Ostatnie lata życia duchownego przypomina film „Popiełuszko. Wolność jest w nas” w reżyserii Rafała Wieczyńskiego.

ZAPISZ SIĘ