Projekt przedszkola w Gdyni

i

Autor: Vowie Studio Plus

Projekt Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gdyni

2017-10-11 17:00

Koncepcja Vowie Studio Plus zakłada gruntowną modernizację Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego i dostosowanie jej do nowych potrzeb, zwłaszcza rozwiązania problemu braku miejsc w przedszkolach. Istniejąca sala gimnastyczna zostanie wkomponowana w kompleks nowego budynku szkoły i przedszkola. Całość ma nawiązywać do charakterystycznej dla Gdyni architektury modernistycznej.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną wygrał zespół w składzie: architekci Wiesław Vowie, Marcin Szelejak i Marta Vowie, który otrzymał 20 000 zł oraz zaproszenie do udziału w negocjacjach zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu. Drugie miejsce przypadło Pracowni Projektowej F-11 Marcina Furtaka, a trzecie firmie R3D3, kierowanej przez Grzegorza Ziętka.

Na projektowanym terenie znajduje się obecnie szkoła podstawowa przeznaczona do wyburzenia. W jej miejscu zespoły konkursowe miały za zadanie zaprojektować nowy budynek 6-oddziałowego przedszkola oraz 20-oddziałowej szkoły podstawowej. Ponadto w projekcie należało rozbudować i połączyć istniejącą salę gimnastyczną z nowym kompleksem oraz przebudować istniejące boisko na szkolny terenowy zespół sportowy. Projekt dotyczył również stworzenia placu zabaw i nowych miejsc parkingowych (w ramach zagospodarowania terenu).

Vowie Studio Plus z Szamotuł zaproponowało asymetryczny plan z podziałem na odrębne moduły całego kompleksu. Poszczególne części zespołu mają mieć różne wysokości, co uwarunkowane jest doświetleniem. Znajdą się tu też dwa tarasy, zarówno służące rekreacji, jak i prowadzeniu lekcji na zewnątrz. W części północnej założenia zlokalizowany zostanie plac, wokół którego staną: harcówka, stołówka i świetlica szkolna – pomieszczenia te będą mogły być wykorzystywane przez lokalną społeczność.

Inwestycję, której koszt ma wynieść 19,5 mln złotych brutto, zaplanowano w kilku etapach, z których pierwszy zakłada budowę nowej szkoły, następnie rozbiórkę starej. W końcowym etapie wybudowany zostanie budynek przedszkola. Budowa rozpocznie się w 2018 roku.