Projekt studencki

Braterska przystań: projekt Agnieszki Górskiej z Politechniki Wrocławskiej

2023-09-28 9:31

Braterska przystań to projekt koncepcyjny obiektu, którego głównym celem jest tworzenie właściwych warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Prezentujemy pracę Agnieszki Górskiej z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Autorka: Agnieszka Górska
Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska
Wydział: Architektury
Rok studiów: 1 rok studiów II stopnia
Rok rozpoczęcia studiów: 2019
Opieka naukowa: dr inż. arch. Anna Miśniakiewicz

Młodzież niedostosowana społecznie głównie kierowana jest do młodzieżowych ośrodków wychowawczych(MOW), które jednak nie gwarantują skutecznej resocjalizacji. Według opracowania NIK 32% byłych wychowanków ośrodków weszło w konflikt z prawem. Odsetek tych osób rosie z upływem lat od wyjścia z ośrodka. „I tak aż 60 % wychowanków, którzy opuścili ośrodki w 2012 r., do I kwartału 2017 r., czyli po około pięciu latach samodzielnego życia, weszło w konflikt z prawem.” 1

Przyczyn tego problemu jest wiele, liczne bariery ograniczające skuteczną resocjalizacje w ośrodkach ale również warunki w społeczeństwie. Poza problemami dotyczącymi systemu czy kondycji wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich, badacze zwracają uwagę na wiele problemów dotyczących bezpośrednio placówek resocjalizacyjnych oraz ich architektury2.

Braterska przystań to projekt koncepcyjny obiektu, którego głównym celem jest tworzenie właściwych warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Ośrodek, który tworzy odpowiednią infrastrukturę do spełniania zadania eliminowania przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowania wychowanków do życia zgodnego z normami prawnymi i społecznymi oraz usamodzielnienia ich w przyszłym życiu. Obiekt poprzez swoją strukturę zapewniający użytkownikom bezpieczeństwo, poczucie szacunku i miejsce do samorealizacji.Główne wejście do ośrodka usytuowane jest na osi, wyznaczającej środek budynku, dodatkowe boczne wejście dla administracji ułatwia codzienne funkcjonowanie obiektu. Forma budynku ukształtowana jest tak aby nie tworzyć muru który jest symbolem wykluczenia, mimo tego potrzebne jest zabezpieczenie oraz stworzenie prywatności, ponieważ budynek jest z każdej strony wystawiony na ekspozycje z perspektywy ulicy. Dlatego jednostki mieszkalne zostały wyniesione do góry a parter budynku otwiera się jedynie do środka. Dodatkowo forma jednostek mieszkalnych nawiązuje do charakteru zabudowy jednorodzinnej występującej w okolicy. Cała struktura tworzy przestrzeń dla mikro społeczności, każda część budynku nawiązuje do przestrzeni występującej w mieście.

Przestrzeń publiczna – parter ,do którego każdy ma nieograniczony dostęp, składa się z przestrzeni szkolnej ze strefą sportowo/rekreacyjną oraz wewnętrznego ogrodu.

Przestrzeń półpubliczna – tarasy na pierwszym piętrze, w których raczej przebywają tylko wychowankowie, każda jednostka mieszkalna ma wyznaczoną swoją przestrzeń jednak wszystkie tarasy są ze sobą połączone.

Przestrzeń półprywatna – część wspólna jednostki mieszkalnej, znajdująca się na pierwszym piętrze, do której mają dostęp jedynie osoby zamieszkujące daną jednostkę.

Przestrzeń prywatna – drugie piętro na którym znajdują się prywatne pokoje każdego z wychowanków.

Działka jest otoczona ulicą oraz chodnikiem z każdej strony. Linie zabudowy są odsunięte od granicy działki o około 4-6m tworząc w ten sposób pas, który został zagospodarowany jako zielony bufor. Dodatkowo pas zieleni tworzy przedłużenie sąsiadującego parku. Wewnętrzny plac został zaprojektowany jako ogród otwarty dla wychowanków, niedostępny dla osób z zewnątrz. Całość zaprojektowana w taki sposób aby użytkownicy mimo izolacji mieli możliwie jak największy kontakt z naturą. Ogród składa się z różnorodnej odpowiednio dobranej roślinności, które przecinają trzy rodzaje ścieżek. Zieleń zawiera elementy łąki kwietnej, ścieżki są prowadzone w sposób organiczny a będąc w środku ogrodu drzewa przysłaniają budynek, takie zabiegi dają poczucie przebywania na otwartym terenie oraz mają za zadnie zniwelować niepokój oraz strach związany z przebywaniem w zamknięciu.

1 NIK. (2018, 01 15). Pobrano z lokalizacji https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-resocjalizacji-w-mlodziezowych-osrodkach-wychowawczych.html2 Śliwa, S. (2013). Wybrane problemy resocjalizacji nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Opole: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.