Nagroda BDA-SARP 2020 – wyniki konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną

i

Autor: Archiwum Architektury An Accomodation in the Norwegian Fjelllandscape, autor: Moritz Bachmann, promotorzy: prof. Volker Halbach i prof. Carola Dietrich, uczelnia: Nuremberg Institute of Technology

Nagroda BDA-SARP 2020 – wyniki konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną

2020-12-23 16:57

SARP i niemieckie zrzeszenie architektów BDA wybrały najlepsze projekty studenckie 2020 roku. Międzynarodowe jury przyznało Grand Prix oraz pięć wyróżnień. Prezentujemy laureatów Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP.

Z uwagi na pandemię, finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP 2020 odbył się zdalnie. Sąd konkursowy obradował w składzie: Magdalena Kozień-Woźniak (przewodnicząca), Marcin Brataniec, Philipp Nehse, Alexander Pötzsch i Florentine-Amelie Rost. 24 października swoje prace prezentowało przed jury 19 finalistów. Ostatecznie Nagrodę Główną w wysokości 2500 euro otrzymała Jennifer Kamm z Technical University Braunschweig za pracę „Trümmerberge Berlin. Virtual Reality Center” wykonaną pod kierunkiem prof. Matthiasa Karcha. Z uzasadnienia jury: Zwycięski projekt dyplomowy sięga przeszłości, wykorzystując nowatorskie metody architektoniczne. Studentka wykorzystała szeroką gamę narzędzi – wiedzę i umiejętności zdobyte podczas edukacji architektonicznej, aby odtworzyć historię berlińskich obiektów, pogrzebanych w górach gruzu, które powstały w mieście po drugiej wojnie światowej. Autorka przeprowadziła szereg historycznych kwerend, analiz i studiów nad przypuszczalną strukturą „gór” – miejsc i budowli stanowiących ich materię. Wybrała cztery góry, konstruując wirtualne przestrzenie, aby poprzez nie podróżować w poszukiwaniu śladów przeszłości, kształtów ulic i budynków. W efekcie ujawniła się zależność, a także kontrast między odbudowaną przestrzenią a ściśniętym gruzem. Pokazało, jak duża objętość, przestrzeń i historia jest nadal pod spodem, w każdej warstwie gruzu. Nagrodę przyznano za spójną koncepcję, konsekwentnie i przejrzyście przeprowadzoną od pomysłu do rozwiązań, które za pomocą narzędzi architektonicznych odkrywają i odnajdują przeszłość dla przyszłych pokoleń.

Czytaj też: Nagroda Integracyjna BDA – SARP: wyniki konkursu na identyfikację wizualną |

Nagroda BDA-SARP 2020 – wyniki konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną

i

Autor: Archiwum Architektury Trümmerberge Berlin. Virtual Reality Center, autor: Jennifer Kamm, promotor: prof. Matthias Karch, uczelnia: Technical University Braunschweig

Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymały: Patrycja Jędra z Politechniki Wrocławskiej za pracę „The Modern Agora as a Field of Architectural Debate: Atheanaeum, Rio de Janeiro” wykonaną pod kierunkiem dr. inż. arch. Ady Kwiatkowskiej, Marie Enders z RWTH Aachen University za pracę „Third Place Trinkhalle – equality infront of the mixed box of candys, wykonaną pod kierunkiem prof. Anne Julchen Bernhardt i prof. Carolin Stapenhorst oraz Julia Koschewski z HTWK Leipzig University of Applied Sciences za pracę „Eldur og Ìs _ Fire and Ice” wykonaną pod kierunkiem prof. Ulricha Vettera.Sędziowie przyznali ponadto dwa równorzędne wyróżnienia specjalne: Moritzowi Bachmannowi z Nuremberg Institute of Technology za pracę „An Accomodation in the Norwegian Fjelllandscape” wykonaną pod kierunkiem prof. Volkera Halbacha i prof. Caroli Dietrich oraz Pawłowi Lisiakowi z Politechniki Wrocławskiej za pracę „Laudato si’: Franciscan monastery” wykonaną pod kierunkiem dr. inż. arch. Tomasza Głowackiego. Notabene Paweł Lisiak jest też laureatem tegorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP 2020.

Czytaj też: Dyplom Roku SARP 2020 – laureaci Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP |