Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

i

Autor: Archiwum Architektury Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku, fragment zwycięskiej pracy

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

2021-06-30 17:17

Poznaliśmy wyniki konkursu studenckiego na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji rejonu ulicy Partyzantów w Gdańsku. Główną nagrodę przyznano za zrównoważone proporcje pomiędzy przestrzenią otwartą a proponowaną zabudową oraz podzielenie pierzei na segmenty korespondujące z istniejącymi obiektami historycznymi.

30 czerwca ogłoszono wyniki konkursu dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej organizowany przez uczelnię we współpracy z urzędem miasta. W tym roku uczestnicy musieli się zmierzyć z zagospodarowaniem fragmentu Wrzeszcza, proponując rewitalizację ulicy Partyzantów. Naszym studentom udało się przygotować szereg projektów reprezentujących wysoki poziom rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych dla tego obszaru. Zwycięska praca wyróżnia się ciekawym układem urbanistycznym i wyważoną kompozycją obydwu pierzei ul. Partyzantów – uzasadnia wybór prof. Antoni Taraszkiewicz, przewodniczący sądu konkursowego. Na uwagę zasługuje rozwiązanie dotyczące placu usytuowanego u zbiegu ulic Partyzantów i Sosnowej, a także dbałość o ochronę istniejącej zieleni i wprowadzenie nowych jej elementów, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy terenami otwartymi a zabudowanymi. Autorom pracy udało się również dopasować architekturę projektowanych budynków do skali i charakteru dzielnicy, a także przedstawić szereg interesujących rozwiązań funkcjonalnych – dodaje.

Laureaci konkursu na rewitalizację rejonu ul. Partyzantów

Po dokonaniu przeglądu prac i dyskusji sąd konkursowy postanowił przyznać  pięć równorzędnych wyróżnień  i trzy nagrody:I nagrodę, w wysokości 7000 zł, otrzymali autorzy pracy o nr A 13 (nr identyfikacyjny 160388) za prawidłowe rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, w tym: • podkreślenie wysokim przejściem bramnym z akcentem wysokościowym w proponowanej nowej zabudowie osi ulicy Sosnowej w kierunku dworca PKP Gdańsk-Wrzeszcz, • zrównoważone proporcje pomiędzy przestrzenią otwartą a proponowaną zabudową, • podzielenie proponowanych pierzei zabudowy na segmenty korespondujące z istniejącą zabudową historyczną, • funkcjonalne rozwiązania na kilku kondygnacjach obiektu sportowego. Na dodatkową uwagę zasłużyły propozycje:• ograniczenia ruchu na al. Grunwaldzkiej do północnej jezdni za tzw. Wysepką, • miejscowe uzupełnienia tkanki dzielnicy.

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

i

Autor: Archiwum Architektury

II nagrodę, w wysokości 5000 zł, otrzymali autorzy pracy nr A9 (nr identyfikacyjny 027077)

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

i

Autor: Archiwum Architektury

III nagrodę - 3000 zł, otrzymali autorzy pracy nr A10 (nr identyfikacyjny 235200)

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

i

Autor: Archiwum Architektury

Pięć koncepcji otrzymało wyróżnienie (w wysokości  1000 zł): Autorzy pracy nr A 4 (numer identyfikacyjny 700243)

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

i

Autor: Archiwum Architektury

Autorzy pracy nr A 6 (numer identyfikacyjny 041416)

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

i

Autor: Archiwum Architektury

Autorzy pracy nr A 21 (numer identyfikacyjny 121441)

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

i

Autor: Archiwum Architektury

Autorzy pracy nr A 22 (numer identyfikacyjny 022715)

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

i

Autor: Archiwum Architektury

Autorzy pracy nr A 24 (numer identyfikacyjny 152111)

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

i

Autor: Archiwum Architektury

W składzie sądu konkursowego zasiedli: prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, przewodniczący sądu) prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański (WA PG) dr inż. arch. Tomasz Szymański (WA PG) prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Biuro Architekta Miasta) mgr. inż. arch. Bogusław Rutecki (Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gdańska) mgr. inż. arch. Piotr Smolnicki (Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny i GZDIZ, sędzia referent)Zadanie konkursowe składało się z czterech bloków: przeprowadzenie analizy komunikacyjnej pod kątem przeorganizowania ruchu kołowego w dzielnicy, przekształcenie przestrzeni ul. Partyzantów w woonerf, zagospodarowanie działki, będącej własnością miasta, położonej na rogu ul. Partyzantów i ul. Sosnowej, zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przed historycznym budynkiem straży pożarnej.

ZAPISZ SIĘ