Architektura MuratorWydarzeniaDiverCITY³ – festiwal miast we Wrocławiu

DiverCITY³ – festiwal miast we Wrocławiu

Najciekawsze inicjatywy i pomysły na miasto prezentowane podczas konferencji DiverCITY3. W tym numerze między innymi rozmowa z Jonasem Bjørklundem, architektem i urbanistą w urzędzie miasta Bodø w Norwegii oraz projekt Fabryka Pełna Życia, który zapowiada realizację nowego centrum Dąbrowy Górniczej.

divercity
Jednym z priorytetów władz wrocławia jest łączenie miasta z resztą aglomeracji. Na zdjęciu otwarty w 2011 roku most rędziński, będący częścią autostrady a8; fot. dzięki uprzejmości urzędu miasta

Przeczytaj: Bodø - smart city. Rozmowa z Jonasem Bjørklundem

Przeczytaj: Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej

Wrocław i polityka mobilności. NOWE STUDIUM

Na początku stycznia Wrocław przyjął nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Główne założenia określone zostały na podstawie licznych analiz i konsultacji z mieszkańcami. Prace nad dokumentem rozpoczęto jeszcze w 2014 roku. Ostatecznie sformułowano w nim dziewięć dziedzin polityki przestrzennej miasta, określających wizję rozwoju m.in. w sferze mieszkalnictwa, przestrzeni publicznej, kompozycji i infrastruktury urbanistycznej czy dziedzictwa kulturowego. Według zapisów studium zieleń traktowana będzie odtąd na równi z innymi formami zagospodarowania terenu. Określono też osiem specjalnych stylów zamieszkania o zróżnicowanych formach zabudowy, w tym śródmiejski, kameralny, osiedlowy i mozaikowy. Stolica Dolnego Śląska będzie ponadto realizować ideę miasta zwartego i tworzyć integrujące społeczność przestrzenie publiczne. Szczególnie dużo miejsca poświęcono polityce zrównoważonej mobilności, o czym podczas ubiegłorocznej konferencji DiverCITY3 opowiadali m.in. Monika Kozłowska-Święconek i Tomasz Stefanicki z urzędu miasta. Główne założenia w tej dziedzinie to jeszcze większa integracja różnych środków transportu publicznego, maksymalne wykorzystywanie wrocławskiego węzła kolejowego oraz łączenie miasta z aglomeracją, w szczególności jednak rozwój sieci tramwajowej. Jeśli plany budowy nowych tras dla tramwajów uda się zrealizować, ponad połowa wrocławian będzie mieć do najbliższego przystanku nie więcej niż 400 metrów. Dopełnieniem całego systemu ma być również komunikacja rzeczna. Przewiduje się realizację kolejnych przystani i przystanków tramwajów wodnych. Duży nacisk położono oczywiście na udogodnienia dla pieszych i cyklistów. Wyznaczono m.in. 625 km nowych dróg rowerowych, w tym specjalne zielone trasy, które mają przebiegać z dala od głównych arterii. Pełna treść dokumentu dostępna na stronie: zaplanuj.wroclaw.pl.

divercity
W studium przewidziano kilkadziesiąt kilometrów nowych tras tramwajowych. Jeśli powstaną, ponad połowa wrocławian będzie mieć do najbliższego przystanku nie więcej niż 400 metrów; fot. dzięki uprzejmości urzędu miasta
Tagi:
Diverçity – ucząc się od miasta przyszłości W ramach ostatniego weekendu z wystawą Diverçity. Learning from Istanbul zapraszamy na dyskusję z udziałem architektów Tomasza M. Koniora, Romana Rutkowskiego oraz Aleksandry Wasilkowskiej. Punktem wyjścia do rozmowy będzie pytanie o przyszłość dynamicznie rozwijających się, potencjalnie otwartych miast – takich jak Stambuł czy Warszawa – i realne/fikcyjne scenariusze ich dalszego rozwoju
Wykład towarzyszący wystawie Diverçity. Learning from Istanbul Gökhan Karakus. “Eksurbanizacja i synteza: odpowiedź współczesnej architektury na nieformalną zabudowę miejską w Stambule od końca lat 1980. do dziś”